Дошкiльний навчальний заклад № 19
80100, м.Червоноград, вул. Мазепи, 10
тел.3-82-59 - завiдувач, 3-16-81 - методист
E-mail: dnz19@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd19.lvivedu.com

    Завiдувач:
    Кожуховська Надiя Володимирiвна
    Освiта повна вища, спецiалiст; Рiвенський педiнститут; викладач дошкiльної педагогiки i психологiї, методист по дошкiльному вихованню,1984р.
    Педагогiчний стаж – 38 рокiв
    Стаж керiвної посади – 30 рокiв
    Звання – -
    Категорiя - - .

    Вихователь – методист:
    Жигайло Мар'яна Богданiвна
    Освiта повна вища: - молодший спецiалiст ; Львiвське педагогiчне училище №1; вихователь в дошкiльних закладах, вихователь з правом навчання англiйської мови,1998р. - магiстр; Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ; викладач психологiї в ВНЗ, 2011р. - спецiалiст; Камянець – Подiльський нацiональний унiверситет iм.I.Огiєнка; органiзатор дошкiльної освiти, вихователь дiтей дошкiльного вiку, 2016р.
    Педагогiчний стаж – 18 рокiв
    Стаж керiвної посади – 7 рокiв
    Звання – педагогiчне звання «старший вихователь»
    Категорiя – «спецiалiст вищої категорiї».

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    
Всього працiвникiв - 68
    
З них педагогiв – 34
    
- спецiалiст вищої категорiї - 3
    
- спецiалiст I категорiї - 10
    
- спецiалiст II категорiї - 4
    
- спецiалiст - 17
    
- педагогiчне звання « старший вихователь» -1
    
- педагогiчне звання «вихователь – методист» - 1

    Проблема, над якою працює заклад:

    "Формування соцiальної компетентностi дiтей в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти".

    Основнi завдання закладу:
    1. Музично - естетичний розвиток дитячої особистостi.
    2. Упровадження технологiй розвивального навчання пiд час бiнарних занять.
    3. Формування комунiкативної компетенцiї дiтей дошкiльного вiку.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради