Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 18
вул.С.Бандери, 45, м. Червоноград, Львівська обл., 80110,
(03249) 2-01-50, е-mail: sad18@i.ya

    

    Завiдувач:
    Пукач Оксана Степанiвна
    Освiта вища Славянський державний педагогiчний iнститут,
    спецiальнiсть викладач педагогiки i психологiї дошкiльної,
    стаж педагогiчної роботи: 35 рокiв i 6 мiсяцiв,
    стаж на керiвнiй посадi: 27 рокiв.

    Вихователь-методист:
    Петрашкевич Свiтлана Богданiвна
    Освiта вища, Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет iменi Iвана Огiєнка,
    спецiальнiсть «Дошкiльна освiта»,
    квалiфiкацiйна категорiя органiзатор дошкiльної освiти, вихователь дiтей дошкiльного вiку,
    загальний педагогiчний стаж 9 рокiв,
    стаж на керiвнiй посадi 1 мiсяць.

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього в ДНЗ працює 32 працівники
    вища – 4,
    перша – 1 ,
    друга – 7,
    спецiалiст – 15
   
    Педагогiчна проблема:
    "Формування цiлiсної, життєво компетентної особистостi в умовах iнновацiйного розвитку дошкiльної освiти"

    Прiоритетнi завдання дiяльностi педагогiчного колективу ДНЗ я/с № 18 на 2016-2017 навчальний рiк::

    1. Формування та розвиток нацiональної свiдомостi, патрiотичних почуттiв у дiтей дошкiльного вiку.
    2. Емоцiйно-психiчне здоров’я дошкiльникiв у системi взаємодiї дорослих i дiтей.
    3. Розвиток творчої особистостi дошкiльника в умовах ДНЗ.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради