Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок № 17
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 35 Тел.: 3-26-30 - завiдувач
E-mail:sad17@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd17.lvivedu.com
    Завiдувач:
    Пукач Надiя Iванiвна
    Освiта повна вища, Прикарпатський державний унiверситет iм.. В. Стефаника, 1994
    Педагогiчний стаж - 29
    Стаж керiвної посади – 14 рокiв, з них 5 рокiв вихователь-методист

    Вихователь-методист:
    Семенюк Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, Волинський державний унiверситет , 2001
    Педагогiчний стаж - 23 років
    Стаж керiвної посади – 8 рокiв

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 39
    З них педагогiв – 23
    - спецiалiст вищої категорiї - 1
    - спецiалiст I категорiї - 6
    - спецiалiст II категорiї - 12
    - спецiалiст – 4
    Науково-методична проблема педагогічної діяльност:
    Активізація розумової та пізнавальної активності, як засіб саморозвитку та самореалізації особистості дошкільників у навчально-виховному процесі, розвиток їхніх індивідуальних здібностей.


    Основні завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.:

     1. Забезпечення системного підходу до охорони життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дошкільників шляхом формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності та удосконалення системи роботи з фізичного виховання.
     2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».
     3. Продовжувати роботу над організацією сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості. Забезпечення інтегративного підходу до організації освітньої діяльності дошкільників.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради