Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок № 17
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 35 Тел.: (03-249) 2-04-30
E-mail:sad17@i.ua
    Завiдувач:
    Пукач Надiя Iванiвна
    Освiта повна вища. Прикарпатський унiверситет iм.. В.Стефаника.
    Педагогiчний стаж – 25 рокiв,
    13 тарифний розряд.

    Вихователь-методист:
    Семенюк Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища. Волинський державний унiверситет iм.. Лесi Українки.
    Педагогiчний стаж – 20 рокiв,
    2 квалiфiкацiйна категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    У дошкільному закладі працюють 42 працівників, з них:
    - 17 педагогiв з фаховою освiтою
    - 2 педагогiв з вищою кв. категорiєю
    - 2 педагогiв з першою кв. категорiєю
    - 6 педагогiв з другою кв. категорiєю


    Науково-методична проблема педагогiчної дiяльностi:

    Активiзацiя розумової та пiзнавальної активностi, як засiб саморозвитку та самореалiзацiї особистостi дошкiльникiв у навчально-виховному процесi, розвиток їхнiх iндивiдуальних здiбностей.

    Основнi завдання педагогiчного колективу на 2016-2017 н.р.:

     1. Забезпечення цiлiсного пiдходу до формування у дошкiльникiв навичок спiлкування та ефективної взаємодiї з однолiтками та дорослими.
     2. Розвиток нацiонально-патрiотичного виховання засобами музичного мистецтва.
     3. Формування у дiтей дошкiльного вiку соцiально-фiнансового свiтогляду.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради