Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок № 17
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 35 Тел.: (03-249) 2-04-30
E-mail:sad17@i.ua
    Завiдувач:
    Пукач Надiя Iванiвна
    Освiта повна вища. Прикарпатський унiверситет iм.. В.Стефаника.
    Педагогiчний стаж – 25 рокiв,
    13 тарифний розряд.

    Вихователь-методист:
    Семенюк Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища. Волинський державний унiверситет iм.. Лесi Українки.
    Педагогiчний стаж – 20 рокiв,
    2 квалiфiкацiйна категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    У дошкільному закладі працюють 42 працівників, з них:
    - 17 педагогiв з фаховою освiтою
    - 2 педагогiв з вищою кв. категорiєю
    - 2 педагогiв з першою кв. категорiєю
    - 6 педагогiв з другою кв. категорiєю


    Науково-методична проблема педагогiчної дiяльностi:

    Активiзацiя розумової та пiзнавальної активностi, як засiб саморозвитку та самореалiзацiї особистостi дошкiльникiв у навчально-виховному процесi, розвиток їхнiх iндивiдуальних здiбностей.

    Основнi завдання педагогiчного колективу на 2016-2017 н.р.:

     1. Забезпечення цiлiсного пiдходу до формування у дошкiльникiв навичок спiлкування та ефективної взаємодiї з однолiтками та дорослими.
     2. Розвиток нацiонально-патрiотичного виховання засобами музичного мистецтва.
     3. Формування у дiтей дошкiльного вiку соцiально-фiнансового свiтогляду.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради