Дошкiльний навчальний заклад ясла-садок № 17
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 35 Тел.: 3-26-30 - завiдувач
E-mail:sad17@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd17.lvivedu.com
    Завiдувач:
    Пукач Надiя Iванiвна
    Освiта повна вища, Прикарпатський державний унiверситет iм.. В. Стефаника, 1994
    Педагогiчний стаж - 27
    Стаж керiвної посади – 7 рокiв (завiдувач), 5 рокiв (вихователь-методист)
    Звання – немає
    Категорiя -

    Вихователь-методист:
    Семенюк Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, Волинський державний унiверситет , 2001
    Педагогiчний стаж - 22
    Стаж керiвної посади – 6 рокiв
    Звання – немає
    Категорiя – I квалiфiкацiйна категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 42
    З них педагогiв – 21
    - спецiалiст вищої категорiї - 1
    - спецiалiст I категорiї - 5
    - спецiалiст II категорiї - 6
    - спецiалiст – 8
    Проблема, над якою працює закладi:
    Активiзацiя розумової та пiзнавальної активностi, як засiб саморозвитку та самореалiзацiї особистостi дошкiльникiв у навчально-виховному процесi, розвиток їхнiх iндивiдуальних здiбностей.


    Основнi завдання закладу:

     1. Розвиток творчого потенцiалу кожної дитини через соцiально-економiчне виховання, адаптацiя дошкiльникiв до життя в сучасному свiтi. Формування навичок мислити i дiяти за законами економiки.
     2. Забезпечення емоцiйного благополуччя для успiшної соцiалiзацiї особистостi засобами музично- театралiзованої дiяльностi.
     3. Модернiзацiя пiдходiв у роботi з родинами вихованцiв та розвиток партнерських вiдносин мiж закладом та сiм'єю.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради