Дошкiльний навчальний заклад № 16
80106, м.Червоноград, вул. В. Стуса, 45 Тел.: 3-83-75 - завiдувач
Електронна адреса: sadok 16@ ukrpost.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd16.lvivedu.com

    Завiдувач:
    Кравченко Наталiя Iванiвна
    Освіта вища, Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки 2006р.
    Педагогiчний стаж 23 роки
    Стаж керiвної посади 2 роки
    Звання завiдувач
    Категорiя вища

    Вихователь-методист:
    Лобай Ольга Миколаївна
    Освіта вища, Кам’янець –Подiльський унiверситет 2015р.
    Педагогiчний стаж 4 роки
    Стаж керiвної посади 1 рiк
    Категорiя II категорiя
     Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 63
    З них педагогiв – 29
    - спецiалiст вищої категорiї - 2
    - спецiалiст I категорiї - 5
    - спецiалiст II категорiї - 7
    - спецiалiст – 7
    Проблема, над якою працює заклад:
    "Модернiзацiя змiсту дошкiльної освiти, орiєнтацiя на розвиток особистостi, формування готовностi дитини до навчання в школi"

    Основнi завдання закладу:
    1. Упровадження монiторингу розвитку дитини дошкiльника та її життєвих досягнень до державних освiтнiх стандартiв.
    2. Продовжити працювати над збереженням та змiцненням фiзичного, психiчного та духовного здоровя дошкiльнят.
    3. Продовжити роботу iз нацiонально- патрiотичного виховання дошкiльникiв.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради