Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13
вул.Шухевича, 7, м.Червоноград, 80100, тел.3-16-03 - завiдувач
код ЕДРПОУ 35928796
E-mail:dnz13chervonograd@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd13.lvivedu.com
    
    Завiдувач:
    Бень Ольга Володимирiвна
    Освiта, заклад у якому навчався, рiк закiнчення – повна вища, Прикарпатський унiверситет, 1995р.
    Педагогiчний стаж - 24
    Стаж керiвної посади – 9
    Звання –
    Категорiя –
    Тарифний розряд - 16

    Вихователь-методист:
    Мойко Людмила Михайлiвна
    Освiта повна вища, Волинський державний унiверситет iм.Лесi Українки, 2005
    Педагогiчний стаж - 11
    Стаж керiвної посади –1рiк 8мiсяцiв
    Звання –
    Категорiя – I


    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 52
    З них педагогiв –24
    - спецiалiст вищої категорiї -
    - спецiалiст I категорiї - 4
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 15

    Проблема, над якою працює заклад:
    "Науково-методична проблема педагогiчної дiяльностi: розвиток творчого потенцiалу дитини, як умова формування необхiдних життєвих компетенцiй "

    Основнi завдання закладу

    1.Збереження оптимального рухового режиму, загартування та змiцнення здоровя дiтей.
    2.Забезпечення психологiчної компетентностi педагогiв.
    3.Розвиток музичних i творчих здiбностей дiтей за допомогою рiзних видiв дiяльностi.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради