Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкільний навчальний заклад №12
80100, вул. Шухевича ,4. Тел.2-10-96

    
    Завідувачка:
    Романюк Володимира Михайлiвна
    Освіта: повна вища
    Спеціальність: педагогіка та психологія дошкільна
    Педстаж:48 років
    Стаж керівної роботи -30 років

    Вихователь-методист:
    Сокiл Наталiя Зиновiївна
    Освіта: повна вища
    Педстаж: 34 роки
    Стаж керівної роботи -19 років
    Спеціальність: педагогіка та психологія дошкільна
    Педзвання: «старший вихователь», вища категорія

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

  - спецiалiст вищої категорiї - 7;
  - спецiалiст I категорiї - 3;
  - спецiалiст II категорiї - 3;
  - спецiалiст - 16.

    Проблема, над якою працює заклад:
    "Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку"

    Напрямки діяльності закладу:
    - реалізація основних завдань Базового компоненту дошкільної освіти, програми "Українське дошкілля", елементів програми "Крок за кроком";
    - збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей;
    - формування особистості дитини, розвиток творчих здібностей та нахилів;
    - забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
    - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв;
    - педагогічне співробітництво колективу та батьків;
    - впровадження в навчально-виховний процес нових теорій та передової практики дошкільної освіти.

    Пріоритетні завдання на 2016-2017н. р.:

     1.Формування здорового способу життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я.
     2.Формування самостійної, комунікативно розвиненої особистості дошкільника. Удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мовленнєвого етикету.
     3. Формування моральних якостей дошкільника.
     4. Формування економічного досвіду старших дошкільників.

    Завдання на оздоровчий період:
     - Зміцнення здоров’я дітей за допомогою нетрадиційних методів оздоровлення.
     - Організація пошуково-дослідницької та трудової діяльності дітей в природі.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради