Дошкільний навчальний заклад №12
80100, вул. Шухевича ,4. Тел.3-80-96 - завiдувач
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd12.lvivedu.com

    
    Завідувачка:
    Романюк Володимира Михайлiвна
    Освiта повна вища , Рiвненський педагогiчний iнститут iм.Д.З.Мануїльського, 1975р.
    Педстаж: 49 рокiв
    Стаж керiвної роботи -31 рiк

    Вихователь-методист:
    Сокiл Наталiя Зиновiївна
    Освiта повна вища, Рiвненський педагогiчний iнститут iм.Д.З.Мануїльського, 1988р.
    Педстаж: 35 рокiв
    Стаж керiвної роботи -20 рокiв
    Педзвання: «старший вихователь»,
    Вища категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв-58
    З них педагогiв -29
    Спецiалiст вищої категорiї-7
    Спецiалiст I категорiї-3
    Спецiалiст II категорiї-3
    Спецiалiст-16

    Проблема, над якою працює заклад:
    "Розвиток пiзнавальних здiбностей дiтей дошкiльного вiку"

    Прiоритетнi завдання на 2017-2018н. р.:

     1. Використанням рiзних видiв дiяльностi для формування зв’язного мовлення дошкiльникiв.
     2. Формування життєвої компетентностi особистостi дошкiльника засобами правового виховання.
     3. Впровадження програми «Освiта сталого розвитку» у практику роботи ДНЗ.
     4.Формування здорового способу життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

    Завдання на оздоровчий період:
     - Створення умов для ефективного оздоровлення дiтей улiтку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологiй. -Розвиток допитливостi та пiзнавальної активностi дiтей.
     - Здiйснення педагогiчної та санiтарної освiти батькiв по питаннях виховання i оздоровлення дiтей в лiтнiй перiод.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради