Дошкільний навчальний заклад №12
80100, вул. Шухевича ,4. Тел.3-80-96 - завiдувач
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd12.lvivedu.com

    
    Директор:
    Стефанів Наталія Лонгінівна
    Освiта повна вища , Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, 2018р,.
    Педстаж: 16 рокiв
    Стаж керiвної роботи -1 рiк

    Вихователь-методист:
    Сокiл Наталiя Зиновiївна
    Освiта повна вища, Рiвненський педагогiчний iнститут iм.Д.З.Мануїльського, 1988р.
    Педстаж: 36 рокiв
    Стаж керiвної роботи -21 рік
    Педзвання: «старший вихователь»,
    Вища категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв-50
    З них педагогiв -25
    Спецiалiст вищої категорiї-8
    Спецiалiст I категорiї-2
    Спецiалiст II категорiї-2
    Спецiалiст-13

    Проблема, над якою працює заклад:
    "Розвиток пiзнавальних здiбностей дiтей дошкiльного вiку"

    Прiоритетнi завдання на 2019-2020н. р.:

     1. Художньо-естетичний розвиток дошкільнят засобами образотворчої діяльності.
     2. Всебічний розвиток дошкільнят засобами ігрової діяльності.
     3.Формування здорового способу життя, бережного ставлення кожної дитини до власного здоров’я.

    Завдання на оздоровчий період:
     - Створення умов для ефективного оздоровлення дiтей улiтку шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних технологiй. -Розвиток допитливостi та пiзнавальної активностi дiтей.
     - Здiйснення педагогiчної та санiтарної освiти батькiв по питаннях виховання i оздоровлення дiтей в лiтнiй перiод.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради