Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Дошкiльний навчальний заклад № 10
80100 м. Червоноград, вул. Курбаса, 6-а, тел. 3-96-03, 3-95-94

    
    Завiдувач:
    Кулешова Богданна Iванiвна
    Вихователь-методист:
    Олексович Анжелiка В'ячеславiвна

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

  -спецiалiст вищої категорiї - 2
  -спецiалiс II категорiї - 1
  -спецiалiст - 14.

    Науково - методична проблема:
    "Впровадження елементiв сучасних педагогiчних технологiй в освiтнiй процес ДНЗ"
    Завдання:

    1. Збереження та змiцнення фiзичного, психiчного i духовного здоров'я дiтей. Етюди гармонiї,краси та здоров"я.
    2. Використання IКТ в педагогiчному процесi.
    3. Органiзацiя загартувальних процедур та впровадження здоров"язберiгаючих технологiй.
    Iнновацiйнi технологiї:
    - Метод "набiрного полотна", або "складеного поля"- розвиток творчостi педагогiв та дiтей, створення розвивального середовища та забезпечення активних методiв навчання дошкiльникiв.
   - Метод концептуальних карт, схеми розумових дiй,коректурнi таблицi- оптимiзацiя навчально-пiзнавальної дiяльнiстi дошкiльникiв, завдяки унаочненню послiдовностi пошуково-орiєнтувальних дiй
   - Навчально-виховна технологiя гармонiзацiї життя - Авторська програма "Гармонiя iнтелекту,духовностi та здоров"я" (Колiнько Н.О.,Анiсiмова О.Е.)

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради