Дошкiльний навчальний заклад № 10
80100 м. Червоноград, вул. Курбаса, 6-а, тел. 3-96-03 - завiдувач, 3-95-94 - методист
E-mail:dnzaklad10@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd10.lvivedu.com

    
    Керiвник закладу:
     Олексович Анжелiка Вячевлавiвна
    Освiта повна вища освiта,Волинський державний унiверситет iм.Л.Українки 2001р.,
    Спецiальнiсть «Дошкiльне виховання»,
    Квалiфiкацiя- вихователь дiтей дошкiльного вiку, органiзатор дошкiльного виховання
    Педагогiчний стаж – 26 рокiв 11мiсяцiв
    Стаж керiвної посади –
    Звання –«старший вихователь»
    Категорiя – 15 категорiя

    Вихователь-методист:
    Бучинська Тетяна Михайлiвна
    Освiта базова вища освiта, Кам’янець-Подiльський нацiональний унiверситет 2017р.,
    Спецiальнiсть «дошкiльна освiта»,
    Квалiфiкацiя –вихователь дiтей раннього та дошкiльного вiку
    Педагогiчний стаж -21р.
    Стаж керiвної посади –
    Звання –
    Категорiя – 11 категорiя

    Рiвень квалiфiкацiї  педагогiчних працiвникiв:

    Всього працiвникiв - 38
    З них педагогiв – 15
    - спецiалiст вищої категорiї - 2
    - спецiалiст I категорiї -
    - спецiалiст II категорiї - 3
    - спецiалiст - 10.
 
    Проблема, над якою працює заклад:
    "Освiта для сталого розвитку – дошкiльнятам"

    Основнi завдання закладу:

    1.Використання IКТ в педагогiчному процесi.
    2. «Педагогiка партнерства» у роботi з батьками.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради