Центр еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi
80100, м. Червоноград, вул.. Івасюка, 4а. Тел.3-13-57 - директор
E-mail:centym4a@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://centum.lvivedu.com/

    Керiвник закладу:
    Кулинич Микола Григорович
    Освiта вища, Тернопiльський педагогiчний iнститут, бiологiчний факультет 01.07.1985
    Педагогiчний стаж – 35 років
    Стаж керiвної посади – 27 років
    Звання –
    Категорiя -

    Методист ЦЕНТУМу:
    Скороход Оксана Василівна
    Освіта - вища, Львiвський Нацiональний унiверситет iм. I. Франка. 23 червня 1984 р.
    Педагогiчний стаж - 33 роки
    Стаж методиста – 24 роки
    Звання –
    Категорiя - вища


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 13
     З них педагогiв – 12
     - спецiалiст вищої категорiї - 1
     - спецiалiст I категорiї -
     - спецiалiст II категорiї -
     - спецiалiст -
    Основнi завдання закладу:
    1. Науково-методичне забезпечення роботи гурткiв екологiчного напрямку.
    2. Координацiя роботи мiських м/о керiвникiв гурткiв.
    3. Дiагностика запитiв керiвникiв гурткiв i ведення колективних, групових та iндивiдуальних форм роботи з ними.
    4. Популяризацiя ЦЕНТУМу.
    5. Вивчення та аналiз стану гурткової роботи навчально-виховного процесу.
    6. Органiзацiя та проведення мiських конкурсiв, фестивалiв, акцiй, змагань, просвiтянських екологiчних вечорiв.
    7. Органiзацiя роботи та проведення занять навчально-методичних семiнарiв-практикумiв.
    8. Спiвпраця з громадськiстю мiста.
    9.Експертна оцiнка та впровадження в навчально-виховний процес нових програм, посiбникiв, дидактичних матерiалiв, пiдручникiв.
    Проблема, над якою працює заклад:
   "Особливостi формування системи екологiчної та туристько-краєзнавчої освiти в мiстi"

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради