Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Анонси
Статус для учасникiв Революцiї Гiдностi

      Закон України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" доповнено роздiлом щодо статусу постраждалих учасникiв Революцiї Гiдностi, пiльг та гарантiй їх соцiального захисту, який набирає чинностi з 24.02.2018р.
      Встановлено, що постраждалими учасниками Революцiї Гiдностi визнаються особи, якi на виконання Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцiй громадського протесту та членам їх сiмей" включенi до перелiку осiб, якi пiд час участi в масових акцiях громадського протесту отримали тiлеснi (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi), але такi ушкодження не призвели до iнвалiдностi, та звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.
      Такi особи мають право на пiльги та iншi соцiальнi гарантiї, визначенi статтею 12 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", тобто як учасники бойових дiй, на пiдставi посвiдчення, яке видаватиметься органами соцiального захисту, пiсля затвердження Порядку його видачi, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Постраждалим учасникам Революцiї Гiдностi, якi мають право на одночасне отримання посвiдчення учасника бойових дiй, iнвалiда вiйни, учасника вiйни та постраждалого учасника Революцiї Гiдностi, видається лише одне посвiдчення за їхнiм вибором.
      Проте дiя вищезазначеної статтi не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу в правоохоронних органах спецiального призначення, вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ, Збройних сил України та iнших вiйськових формувань, якi отримали тiлеснi ушкодження (тяжкi, середньої тяжкостi, легкi) пiд час виконання службових обов'язкiв, пов'язаних з подiями Революцiї Гiдностi.

Заступник начальника управлiння Михалюк М. М.

Перелiк вiльних земельних дiлянок, якi пропонуються учасникам АТО для будiвництва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) та iнформацiя про наявнiсть вiльних земельних дiлянок для будiвництва iндивiдуальних гаражiв в м.Червоноградi

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ:
область, м.Червоноград (в межах населеного пункту), вулиця Шухевича, земельна дiлянка 1 "б"-4

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ:
Львiвська область, м.Червоноград (в межах населеного пункту), вулиця Героїв Майдану, земельна дiлянка 64

IНФОРМАЦIЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ У ФОРМI АУКЦIОНУ З ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДIЛЯНКИ:
Львiвська область, м.Червоноград (в межах населеного пункту), вулиця С. Бандери, земельна дiлянка 30

Львiвська обласна рада оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв

      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв з 1 лютого по 1 березня 2018 року.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Детальнiше:


Шановнi роботодавцi!

Вiдбудуться черговi Всесвiтнi Iгри Нескорених (INVICTUS GAMES) для поранених вiйськовикiв

      20-27 жовтня 2018 року в мiстi Сiдней (Австралiя) вiдбудуться черговi Всесвiтнi Iгри Нескорених (INVICTUS GAMES) для поранених вiйськовикiв. Збiрна команди України вдруге вiзьме участь у таких мiжнародних змаганнях. Очiкується, що до складу нацiональної збiрної команди України увiйдуть 15 осiб. Зареєструватися на вiдкритi спортивнi тестування та на участь в нацiональних Iграх Нескорених-2018 можуть ветерани та дiючi вiйськовослужбовцi Збройних сил України, Нацiональної гвардiї України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної полiцiї України, Служби безпеки України, а також представники добровольчих формувань, якi були пораненi, травмованi або захворiли пiд час або внаслiдок виконання службових обов'язкiв в зонi бойових дiй або в ходi миротворчих операцiй за участю України.
      Спортивнi тестування для вiдбору у нацiональну збiрну України вiдбудуться у шести спецiально адаптованих спортивних дисциплiнах: легка атлетика (бiг та штовхання ядра), стрiльба з луку, плавання, пауерлiфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт-шосе.
      Воїнам, якi виявлять бажання взяти участь у Всесвiтнiх Iграх Нескорених-2О18 необхiдно заповнити особистi заявки на офiцiйному сайтi INVICTUS GAMES SIDNEY 2018 за покликом: http://invictusgames.in.ua/become-a-sportsman
      Наголошуємо, що збiр заявок триватиме       ДО 25 ЛЮТОГО 2018 РОКУ.
      Згiдно графiку вiдбору до Нацiональної збiрної Iгор Нескорених-2018 спортивне тестування у мiстi Львовi вiдбудеться       10 березня 2018 року. Нацiональний етап Iгор Нескорених у м. Києвi вiдбудеться       12-13 травня 2018 року.

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Оголошення про намiр закупiвлi послуги з встановлення та обслуговування системи вiдео наглядуна територiї м. Червоноград, м. Соснiвка та смт. Гiрник

      Виконавчий комiтет Червоноградська мiська має намiр закупити послугуз встановлення та обслуговування системи вiдео нагляду на територiї м. Червоноград, м. Соснiвка та смт. Гiрник.
      1. Замовник:Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради, пр. Шевченка 19, м. Червоноград, обл. Львiвська, 80100, Україна.
      2. Посадова особа замовника для здiйснення зв'язку з учасниками - Гаманюк Вiталiй Володимирович тел./факс. 38(03249)32375, Е-mail: zam_ek@ukr.net
      3. Строк поставки надання послуг - протягом 2018 року
      4. Технiчнi вимоги до закупiвлi додаються.
      5. За результатами цiнових пропозицiй будуть внесенi змiни у мiський бюджет та оголошена закупiвля. Кiлькiсть та їх розмiщення камер що обслуговуються за кошт мiської ради може бути скореговано, враховуючи рiшення Червоноградської мiської ради "Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2018 рiк" та з погодженням постiйної депутатської комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, антикорупцiйноїполiтики, захисту прав людини, сприяння децентралiзацiї, розвитку мiсцевого самоврядування та громадянського суспiльства, свободи слова та iнформацiї але не менше чим 34 камери.
      6. Цiновi та технiчнi пропозицiї подавати до 10 лютого 2018 року на адресу: zam_ek@ukr.net або пр. Шевченка 19, м. Червоноград, обл. Львiвська, 80100

Голова тендерного комiтету Виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради В.В. Гаманюк

Шановнi пiдтриємцi, якi охочi розмiстити однотипнi дерев'янi торгiвельнi павiльйони (кiоски)

      В рамках проведення "Рiздвяної ярмарки", охочi розмiстити однотипнi дерев'янi торгiвельнi павiльйони (кiоски) в кiлькостi не менше 5 одиниць, звертатись у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради за телефоном 3-12-75 та 3-22-60.


Прожитковий мiнiмум та мiнiмальна заробiтна плата у 2018 роцi

      Мiнiмальна заробiтна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi. Мiнiмальна заробiтна плата встановлюється одночасно в мiсячному та погодинному розмiрах.
      Верховна рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2018р." Законом установлено у 2018 роцi прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня 2018 року - 1700 грн., з 1 липня - 1777 грн., з 1 грудня - 1853 грн., а для основних соцiальних i демографiчних груп населення:
      - дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1492 грн., з 1 липня - 1559 грн., з 1 грудня - 1626 грн.;
      - дiтей вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1860 грн., з 1 липня - 1944 грн., з 1 грудня - 2027 грн.;
      - працездатних осiб: з 1 сiчня 2018 року - 1762 грн., з 1 липня - 1841 грн., з 1 грудня - 1921 грн.;
      - осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2018 року - 1373 грн., з 1 липня - 1435 грн., з 1 грудня - 1497 грн.
      Законом установлено мiнiмальну заробiтну плату у 2018 роцi:
      - у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3723 грн.,
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 22,41 грн.Начальник управлiння I.I. Шмирко


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РIШЕННЯ МIСЬКОЇ РАДИ "ПРО МIСЬКИЙ БЮДЖЕТ М.ЧЕРВОНОГРАДА НА 2018 РIК"

День вшанування учасникiв лiквiдацiї Чорнобильськiй АЕС
14 грудня вiдзначається день вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС - людей, якi цiною свого життя i здоров'я змогли здолати страшну стратегiя 20 столiття, що сталась 26 квiтня 1986 року на Чорнобильськiй АЕС. Саме 14 грудня було офiцiйно повiдомлено про завершення будiвництва саркофага над зруйнованим у результатi вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз День вшанування лiквiдаторiв наслiдкiв аварiї на ЧАЕС багато хто просто називає просто днем лiквiдатора.
      Станом на даний час на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 336 громадян з числа осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iз них 116 учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС.
      На виконання       державних програм соцiального захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи через управлiння проводиться виплата:
      - компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування (за 11 мiсяцiв цього року виплачено 137 постраждалим на загальну суму 403,7 тис. грн.);
      - щорiчної допомоги на оздоровлення (за 11 мiсяцiв цього року виплачено 154 постраждалим на загальну суму 20,8 тис. грн.);
      - вiдшкодування вартостi проїзду один раз на рiк до будь-якого пункту України i назад (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано 7 постраждалим на загальну суму 2,2 тис. грн.)
      Управлiння проводить вiдшкодування витрат:
      - пiдприємствам, органiзацiям, установам за надання додаткової вiдпустки (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано 12 пiдприємствам на загальну суму 36,4 тис. грн.);
      - аптекам за безкоштовний вiдпуск лiкiв за рецептами лiкарiв (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано кошти в сумi 115 тис. грн.);
      - надавачам житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку за наданi пiльги постраждалим (за 11 мiсяцiв вiдшкодовано кошти за надання пiльг 155 сiм'ям на загальну суму 259 тис.грн.).
      Крiм того, через управлiння постраждалi забезпечуються послугами з санаторно-курортного лiкування чи оздоровлення. В 2017 роцi 14 постраждалих було направлено на санаторно-курортне лiкування вiдповiдного профiлю.
      За бюджетнi кошти (державного, обласного та мiсцевого бюджетiв) оздоровлено 8 потерпiлих дiтей iз багатодiтних, малозабезпечених сiмей, та сiмей, батьки, яких загинули в антитерористичнiй операцiї.
      За кошти       мiсцевого бюджету одноразову грошову допомогу виплачено 159 постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 88,9 тис. грн.

Начальник управлiння I.I. Шмирко

16 ДНIВ ПРО НАСИЛЬСТВА

      24 листопада в Українi розпочалася Мiжнародна акцiя "16 днiв проти насильства", покликана привернути суспiльну увагу до проблеми насильства над дiвчатами та жiнками. Цi 16 днiв проти _ендерно зумовленого насильства - мiжнародна кампанiя, пiдтримана Україною з 2001 року. Акцiя починається з вечора 24 листопада, в переддень 25 листопада - Мiжнародного дня боротьби за лiквiдацiю насильства щодо жiнок, - i триватиме до 10 грудня, Дня прав людини.
      Цей перiод об'єднує низку мiжнародних дат, пов'язаних iз захистом прав людини та прав жiнок:
            25 листопада- Мiжнародний день проти насильства щодо жiнок
      У цей день свiт вiдзначає день лiквiдацiї насильства щодо жiнок. Офiцiйно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 роцi, але вiдзначатиметься вiн почав з 1981 року в пам'ять про трагiчну загибель сестер Мiрабаль, якi були по-звiрячому вбито за наказом домiнiканського правителя Рафаеля Трухильо в Домiнiканськiй Республiцi в 1960 роцi.
      - понад сто тисяч випадкiв домашнього насильства реєструється в Українi щорiчно i його жертвами є переважно жiнки;
      - до трьох мiльйонiв дiтей щороку стає свiдками або жертвами домашнього насильства;
      - бiльшiсть шлюбiв - 95% (!) розпадається через домашнє насильство, i лише 5% пошлюблених розлучаються iз iнших причин.
      - бiльшiсть безхатченкiв - бiля 80%, пiшли iз дому через домашнє насильство;
      - в родинах учасникiв бойових дiй, якi страждають на посттравматичний синдром, значно пiдвищуються ризики домашнього насильства.
            1 грудня - Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом
      Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вперше вiдзначався 1 грудня 1988 року з iнiцiативи Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я пiсля того, як на зустрiчi мiнiстрiв охорони здоров'я всiх країн пролунав заклик до соцiальної терпимостi i розширення обмiну iнформацiєю щодо ВIЛ/СНIДу.
      Iз того часу Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом вiдзначається щорiчно. Головна мета - звернути увагу суспiльства на цю проблему.
      У країнах, де активно поширюється ВIЛ-iнфекцiя, особливо уразливими до iнфiкування ВIЛ є дiти та молодь, оскiльки, за результатами рiзних дослiджень, рiвень застосування ризикованих практик серед них є вищим, нiж серед дорослих.
      У 2016 роцi майже 60% людей, у яких була виявлена ВIЛ-iнфекцiя, iнфiкувалися статевим шляхом. Бiльшiсть випадкiв iнфiкування ВIЛ в Українi сьогоднi реєструються серед молодих людей вiком вiд 15 до 30 рокiв.
      В Українi з ВIЛ живуть 5500 пiдлiткiв, а 123500 пiдлiткiв знаходяться у групi ризику.
      Тестування на ВIЛ є першим кроком у подоланнi епiдемiї. Знання статусу дозволяє людинi своєчасно стати на облiк та отримати життєво необхiдне лiкування. Тестування на ВIЛ є вiдправною точкою для початку багатьох заходiв профiлактики ВIЛ-iнфiкування та має важливе значення для забезпечення доступу до своєчасної допомоги та лiкування.
      Всього з 1987 року в Українi офiцiйно зареєстровано 288551 нових випадкiв ВIЛ-iнфекцiї, вiд СНIДу в Українi померло 39933 людини.
            2 грудня - Мiжнародний день боротьби за скасування рабства
      Дата встановлена на честь дня прийняття вiдповiдної Конвенцiї в 1949 роцi. Метою цього заходу є викорiнення сучасних форм рабства.
      Мiжнародний день боротьби за скасування рабства вiдзначається вiдповiдно до рiшення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/317(IV). Дата обрана не випадково, саме 2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцiю про боротьбу з торгiвлею людьми.
      За даними Органiзацiї Об'єднаних нацiй, станом на 2016 рiк в свiтi налiчувалося понад 40 мiльйонiв рабiв. За даними Global Slavery Index, цей показник склав 46 мiльйонiв чоловiк, причому, згiдно з попереднiм дослiдженням, вiн збiльшився на 10 мiльйонiв чоловiк. Чверть людей, якi знаходяться в рабствi - дiти.
      Дослiдниками виносяться чiткi критерiї щодо визначення категорiї рабського стану людини по вiдношенню до навколишнього соцiуму. Це i люди, якi були загнанi в тому числi i в сексуальне рабство. У категорiю рабiв входять тi, хто працює з примусу, за борги або проти своєї волi. До рабiв, на жаль (i це реалiї сучасного свiту!), вiдносяться i тi, хто народився в неволi.
      Згiдно з результатами дослiдження, проведеного Мiжнародною органiзацiєю працi (МОП), що входить до складу ООН, примушували до працi у 2016 роцi майже 21 мiльйонiв осiб, серед них 11,4 мiльйона жiнок i дiвчаток i 9,5 мiльйона чоловiкiв i хлопчикiв.
      Шлюб проти власної волi також пiдпадає пiд критерiї рабства, i цей показник склав бiльше 15 мiльйонiв чоловiк.
      Сучасний свiт не є "оригiнальним". Рабська праця використовується в будiвництвi та промисловостi, риболовецькiй галузi та сiльському господарствi. Раби до цього часу використовуються зловмисниками в якостi домашньої прислуги. Примусова праця приносить зловмисникам 150 мiльярдiв доларiв на рiк.
      Процеси скасування рабства без широкого мiжнародного розголосу, схоже, мають тенденцiю повертатися назад. Ця тема не повинна залишатися без уваги i Мiжнародний день боротьби за скасування рабства - хороший привiд провести об'єктивну самооцiнку нинiшнього стану людства.
            3 грудня - Мiжнародний день людей з iнвалiднiстю
      У груднi 1992 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об'єднаних Нацiй (ООН) проголосила 3 грудня Мiжнародним днем людей з iнвалiднiстю.
      Iсторiя його виникнення починалася у 80-х роках минулого сторiччя, коли ООН оголосила 1983-1992 рр. "десятилiттям iнвалiдiв". У цей перiод проводилися роботи з метою розробки заходiв, направлених на полiпшення становища людей з iнвалiднiстю i забезпечення їм рiвних можливостей для подальшого життя в суспiльствi.
      Iнвалiднiсть - це не вирок. Люди з обмеженими фiзичними можливостями є повноцiнними i високо ефективними членами суспiльства, вiдмiнними фахiвцями, соцiально активними i життєствердними людьми, якi надихають багатьох, в тому числi i абсолютно здорових членiв нашого суспiльства.
      З метою активiзацiї роботи по забезпеченню всебiчної та ефективної участi людей з обмеженими фiзичними можливостями у економiчному, соцiальному, культурному i полiтичному життi, Генеральна Асамблея ООН 13 грудня 2006 р. прийняла Конвенцiю про права осiб з iнвалiднiстю, яка була вiдкрита для пiдписання 30 березня 2007 року (пiдписали 82 держави).
      Основними принципами цiєї Конвенцiї є:
      - повага до властивої людинi гiдностi, її особистої самостiйностi, включаючи свободу робити свiй власний вибiр i незалежностi;
      - недискримiнацiя;
      - повне i ефективне залучення i включення у суспiльство;
      - повага до особливостей людей з iнвалiднiстю та їх прийняття як компоненту людського рiзноманiття i частини людства;
      - рiвнiсть можливостей;
      - доступнiсть;
      - рiвнiсть чоловiкiв i жiнок;
      - повага до здiбностей дiтей з iнвалiднiстю, що розвиваються, i повага до права дiтей з iнвалiднiстю зберiгати свою iндивiдуальнiсть.
            5 грудня - Мiжнародний день волонтера
      Рiшення про це свято було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН у 1985 роцi. Добровольцi (а в останнi роки все частiше можна почути трансформоване з англiйської - волонтери) - це люди, якi витрачають свiй вiльний час на благо суспiльства. Вони присвячують суспiльству свiй талант, час, енергiю, не чекаючи винагороди. Такi люди добровiльно зголошуються допомагати прибирати громадську територiю, поширювати плакати чи брошури соцiальної кампанiї, готовi безкоштовно проводити екскурсiї рiдним мiстом, бути перекладачами на великих мiжнародних спортивних змаганнях. Бiльш того, добровольцi допомагають персоналу в дитячих будинках i будинках престарiлих, поспiшають на допомогу при лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних лих.
      Згiдно статистичних даних, оприлюднених Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй, по всьому свiтовi нараховується близько 140 мiльйонiв волонтерiв.
      Волонтер - покликання, спосiб життя. Сьогоднi волонтери сприяють перемозi України та збереженню її державностi, не чекаючи за це винагороди. Волонтерська дiяльнiсть, як прояв милосердя i доброчинностi, буде iснувати доти, доки iснує потреба людей у тiй чи iншiй допомозi та обмежена державна участь у задоволеннi потреб своїх громадян, їхнiй соцiальнiй пiдтримцi.
            6 грудня - Рiчниця iнциденту в Монреалi
      В 1989 роцi в Монреальському унiверситетi 25-рiчний чоловiк вiдкрив стрiлянину з автомата, в результатi чого 14 жiнок загинули, 13 - були пораненi. Невиннi жертви стали символом несправедливостi по вiдношенню до жiнок. В 1991 роцi уряд Канади визначив 6 грудня Нацiональним Днем пам'ятi та боротьби з насильством над жiнками.
            10 грудня - Мiжнародний день прав людини
      У 1950 роцi Генеральна Асамблея ООН запропонувала усiм державам святкувати 10 грудня як День прав людини, бо саме в цей день в 1948 роцi цiєю ж органiзацiєю було прийнято Загальну декларацiю прав людини, якою задекларовано наступнi принципи: рiвнiсть людей- усi люди народжуються вiльними та рiвними в правах, незалежно вiд раси, кольору шкiри, статi, мови, релiгiї тощо; право кожного на життя, свободу та особисту недоторканiсть; заборона рабства и торгiвлi людьми; заборона катувань або жорстокого поводження; право кожного на правосуб'єктнiсть; рiвнiсть усiх перед законом; право на звернення до суду; заборона самовiльних арештiв; презумпцiя невинностi та заборона зворотної сили карного закону; право на свободу пересувань та вибiр мiсця мешкання; право на громадянство; право на шлюб; право володiти майном; право на свободу переконань; право на мирнi збори; право на участь в управлiннi громадськими та державними справами; право на працю тощо.
      Загальна декларацiя прав людини спонукала людство до розробки та укладення численних конвенцiй, декларацiй та протоколiв з прав людини: у 1948 р. було ухвалено Конвенцiю про попередження злочину геноциду та покарання за нього, в 1949 р. - Женевськi конвенцiї про захист прав людини пiд час збройних конфлiктiв, 1950 р. - Європейську Конвенцiю захисту прав людини та основних свобод, 1959 - Декларацiю прав дитини, в 1966 р. - пакти про права людини тощо. Також було створено рiзноманiтнi установи та посади для бiльш об'єктивного дотримання державами прав людини - Комiсiя ООН з прав людини та Уповноважений з прав людини.


СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БАГАТОДIТНИХ СIМЕЙ

      Вiдповiдно до чинного законадавства України (Закон України ''Про охорону дитинства'') право на отримання статусу багатодiтної сiм'ї мають сiм'ї, в яких подружжя (чоловiк та жiнка) перебувають у зареєстрованому шлюбi, разом проживають та виховують трьох i бiльше дiтей, у тому числi кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома i бiльше дiтьми та самостiйно їх виховує.
      Документами, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї i дiтей з такої сiм'ї та їх право на отримання пiльг є посвiдчення батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї , якi видаються згiдно норм Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. № 209 .
      Посвiдчення видаються безкоштовно одному з батькiв вiдповiдно до мiсця реєстрацiї.
      Для отримання статусу багатодiтної сiм'ї до управлiння працi та соцiального захисту населення необхiдно подати наступнi документи:
      1. Копiї сторiнок паспортiв батькiв з даними про прiзвище, iм'я, по - батьковi, дату видачi паспорта та мiсце реєстрацiї.
      2. Копiї свiдоцтв про народження дiтей.
      3. Довiдка про склад сiм'ї.
      4. Копiя свiдоцтва про одруження батькiв (якщо батьки одруженi), копiя свiдоцтва про розлучення (якщо батьки розлученi).
      5. Довiдка структурного пiдроздiлу, виконавчого органу мiської ради про те, що за мiсцем реєстрацiї батька (матерi) посвiдчення не видавалися ( у разi, коли зареєстроване мiсце проживання батькiв рiзне).
      6. Довiдка з навчального закладу, про те, що дитина дiйсно навчається. (В разi якщо одна чи кiлька дiтей вiд 18- до 23 рокiв навчаються за денною формою навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладах) .
      7. Довiдка про реєстрацiю мiсця проживання або перебування особи пiд час навчання ( для осiб вiд 18 до 23 рокiв, якi навчаються за денною формою навчання).
      8. Фотографiї 3 х 4 см (батькiв та дiтей ).
      Дiтям з багатодiтної сiм'ї посвiдчення видаються з 6 рокiв.
      У разi досягнення дитиною 14-рiчного вiку в посвiдчення вклеюється нова фотокартка.
      9. Копiя довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи ( у разi коли за посвiдченням звертаються внутрiшньо перемiщенi особи).
      У разi народження або навчання дитини за межами України додається копiя свiдоцтва про народження дитини або довiдка з навчального закладу з перекладом на українську мову, вiрнiсть якого засвiдчена нотарiусом.
      У разi коли нотарiус не володiє вiдповiдною мовою, переклад документiв може бути зроблено перекладачем, справжнiсть пiдпису якого засвiдчує нотарiус,
      Про втрату посвiдчення батьки або дiти з багатодiтної сiм'ї, якi досягли 14 рокiв, повiдомляють управлiння працi та соцiального захисту населення.
      У разi пошкодження, втрати посвiдчення, замiни прiзвища, iменi та по батьковi, встановлення розбiжностей у записах та у зв'язку зi змiнами у складi сiм'ї видається нове посвiдчення пiсля подання всiх документiв, передбачених законодавством для його видачi.
      З питань отримання посвiдчень батькiв та дитини з багатодiтної сiм'ї необхiдно звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська, 1, каб.310) в робочi днi. Телефон для довiдок: 4-10-65.


Пiлотний проект "Рука допомоги" для непрацюючих працездатних членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб

      
      Мiнiстерство соцiальної полiтики України в рамках проекту "Модернiзацiя системи соцiальної пiдтримки населення України" за пiдтримки Свiтового банку розпочало пiлотний проект з працевлаштування безробiтних одержувачiв державної соцiальної допомоги та внутрiшньо перемiщених осiб "Рука допомоги".
      Головна мета - вивести малозабезпеченi сiм'ї та внутрiшньо перемiщених осiб iз стану бiдностi шляхом допомоги у працевлаштуваннi або у започаткуваннi власної справи. Проект дасть можливiсть безробiтним взяти на себе вiдповiдальнiсть за власну долю i долi своїх сiмей. Управлiння соцiального захисту населення i центри зайнятостi нададуть їм всебiчну адмiнiстративну та юридичну допомогу.
      Учасниками проекту можуть стати :
      - непрацюючi працездатнi особи, якi отримують державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям;
      - непрацюючi працездатнi внутрiшньо перемiщенi особи
      Для участi в пiлотному проектi зазначеним особам необхiдно звернутись до управлiння соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, III поверх, каб. 310, тел.: 4 10 65, за мiсцем фактичного проживання/перебування та подати вiдповiдну заяву.
      Додаток: iнформацiйнi матерiали в електронному варiантi.


Повiдомлення, щодо необхiдностi отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря

      Департамент екологiї та природних ресурсiв Львiвської обладмiнiстрацiї повiдомляє.
      Вiдповiдно до ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря" викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами       можуть здiйснюватися пiсля отримання дозволу.
      Згiдно з п.2 "Порядку проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2002р. №302, дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами - це офiцiйний документ, який дає право пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам-пiдприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повiтря забруднюючi речовини або їх сумiшi, за умови дотримання встановлених вiдповiдних нормативiв граничнодопустимих викидiв та вимог до технологiчних процесiв у частинi обмеження викидiв забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволi термiну.
      Окрiм цього, згiдно з Iнструкцiєю про змiст та порядок складання звiту проведення iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин на пiдприємствi, затвердженої наказом Мiнекобезпеки вiд 10.02.1995р. №7, "стацiонарне джерело забруднення атмосфери" - пiдприємство, цех, агрегат, установка або iнший нерухомий об'єкт, що зберiгає свої просторовi координати протягом певного часу i здiйснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.
      У випадку, якщо       суб'єкт господарювання використовує автономну систему опалення (котли, конвектори, тощо); здiйснює виробничу дiяльнiсть в результатi якої в атмосферне повiтря потрапляють       забруднюючi речовини вiдповiдно до технологiчного регламенту пiдприємства, необхiдно отримати дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами.
      Водночас,вiдповiдно до ст. 10 Закону України "Про охорону атмосферного повiтря", суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що здiйснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, зобов'язанi своєчасно i в повному обсязi сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища.
      Також, вiдповiдно до роздiлу VIII Податкового кодексу України ст. 243 Ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни-пiдприємцi зобов'язанi сплачувати податковий збiр за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Екологiчний податок - загальнодержавний обов'язкiв платiж, що справляється з фактичних обсягiв викидiв у атмосферне повiтря. За вiдсутностi дозволу на викиди не можна провести сплату через невстановленiсть показникiв масової витрати та обсягiв викидiв забруднюючих речовин, якi викидаються в атмосферне повiтря, що є грубим порушенням чинного законодавства.
            При несвоєчасному отриманнi дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, подальше здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства вважатиметься як таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
      Iнформацiю щодо отримання дозволу можна отримати на сайтi департаменту в мережi Iнтернет за адресою: www.ekologia.lviv.ua в роздiлi "Дозвiльна дiяльнiсть".
      Про вжитi заходи просимо повiдомляти департамент екологiї та природних ресурсiв Львiвської облдержадмiнiстрацiї.


Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради проводить збiр цiнових пропозицiй на встановлення систем спостереження у мiстi

      Зацiкавлених осiб просимо подавати заявки на електронну адресу radachervonograd@groza.com.ua або на факс (03249) 3-23-50.
      


16 ДНIВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА

      25 листопада в Українi розпочинається акцiя "16 днiв проти насильства"
      Мiжнародна спiльнота щорiчно пiдтримує акцiю "16 днiв проти насильства". Тисячi громадян та сотнi державних i громадських органiзацiй з бiльш нiж 100 країн свiту активiзують з 25 листопада по 10 грудня свої зусилля заради об'єднуючої мети: збiльшити розумiння та обiзнанiсть про всi форми насильства у спiввiтчизникiв, створити в конкретному регiонi або окремiй державi соцiальний простiр, вiльний вiд насильства.
      Щорiчна акцiя "16 днiв проти насильства" (25 листопада - 10 грудня) iнiцiйована Першим всесвiтнiм iнститутом жiночого лiдерства 1991 року. Власне тодi визначився зв'язок мiж насильством стосовно жiнок та правами людей. Дати акцiї символiчно наголошують на цьому зв'язку:
      25 листопада - Мiжнародний день проти насильства щодо жiнок, 10 грудня - Мiжнародний день прав людини.
      У цей шiстнадцятиденний перiод входять й iншi важливi для демократичної спiльноти дати: 1 грудня - Мiжнародний день боротьби зi СНIДом, 2 грудня - Мiжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня - Мiжнародний день iнвалiдiв, 5 грудня - Мiжнародний день волонтера, 6 грудня - рiчниця iнциденту в Монреалi.
      Таким чином, майже кожний день вiд 25 листопада до 10 грудня означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-якi форми насильства (у громадськiй чи приватнiй сферах) є порушенням прав людини.
      Україна приєдналася до акцiї "16 днiв проти насильства" 2001 року. Через рiк заходи та iнiцiативи акцiї, проголошеної другим Всеукраїнським конгресом жiнок, пройшли вже у 20 регiонах України, об'єднали 75 всеукраїнських громадських органiзацiй та широке коло представникiв державних структур. Подiбна активнiсть свiдчить про актуальнiсть проблеми подолання насильства в нашiй державi, пошук в громадах та владних структурах оптимального механiзму реагування як на спiльнi соцiальнi проблеми, так i на конкретну людську бiду.
      Основнi завдання акцiї "16 днiв проти насильства":
      - привернути увагу громадськостi до актуальної для українського суспiльства проблеми подолання насильства в сiм'ї;
      - активiзувати партнерський рух громадських органiзацiй та державних органiв щодо попередження насильства та захисту прав жiнок в Українi;
      - сприяти утвердженню ненасильницької iдеологiї в територiальних громадах та в українському суспiльствi в цiлому.


Порiвняльна таблиця змiни цiни на основнi складовi частини тарифу

"Повiдомлення про намiр КП "Червоноградтеплокомуненерго" здiйснити змiну тарифу на теплову енергiю, її виробництво, транспортування, постачання та послугу з централiзованого опалення"

КП "Червоноградводоканал" iнформує про намiр здiйснити перегляд тарифiв на послуги з водопостачання та водовiдведення

Бюджет-2018 - черговий виклик для мiсцевого самоврядування

Аналiз законопроектiв "Про Державний бюджет України на 2018 рiк" (№7000) та "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (№7116) у питаннях мiжбюджетних вiдносин та мiсцевих бюджетiв

Про припинення дiй, якi мiстять ознаки порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї

14-17 вересня 2017 р. для лiтнiх людей "Благодiйна акцiя" Третiй вiк: задоволення вiд читання"

До вiдома суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi!

      Для отримання дозволу на оренду окремого елемента благоустрою для розмiщення пересувного елементу вуличної торгiвлi пiд час святкування Дня Незалежностi 24.08.17р. та Дня Шахтаря 27.08.17р., просимо Вас звертатися iз заявою, на iм'я мiського голови, за формою, згiдно з додатком 4 рiшення вiд 25.04.2017 року № 506 "Про затвердження Порядку користування окремими елементами благоустрою для розмiщення атракцiонiв, луна-паркiв, циркiв-шапiто, вiдкритих лiтнiх майданчикiв та пересувних елементiв вуличної торгiвлi на територiї м. Червонограда", до якої додаються:
      - копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю заявника як юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця або копiю паспорта для фiзичної особи ;
      - перелiк атракцiонiв, у тому числi iграшкових машинок, електро-вело-мобiлiв, кiлькiсть батутiв тощо (у разi розмiщення атракцiонiв) ;
      - копiя режиму роботи об'єкта ресторанного господарства погодженого вiддiлом економiки Червоноградської мiської ради (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - документ, що посвiдчує право власностi або оренди примiщення стацiонарного закладу ресторанного господарства, бiля якого буде розмiщений вiдкритий лiтнiй майданчик (лише для розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - копiя договору оренди земельної дiлянки, на якiй планується розмiстити лiтнiй майданчик, за наявностi (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика) ;
      - фотофiксацiя пропонованого мiсця розмiщення атракцiону або луна-парку, або цирку-шапiто, або вiдкритого лiтнього майданчика розмiрами, або ПЕВТ не менше 10,0 см х 15,0 см ;
      - схема розмiщення атракцiону або луна-парку, або цирку-шапiто, або вiдкритого лiтнього майданчика, або ПЕВТ в масштабi М 1:200 ;
      - креслення фасадiв вiдкритого лiтнього майданчика з кольоровим вирiшенням, план, розгортка в ув'язцi з фасадом, обладнання майданчика, пропозицiї з його озеленення та освiтлення (у разi розмiщення вiдкритого лiтнього майданчика), у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради ( кiм. 306, тел.3-21-74) .

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Д.I. Балко

До вiдома суб'єктiв господарювання!!!

      16.08.2017 року о 15-00 год. у великiй сесiйнiй залi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради (iV поверх) за iнiцiативи головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi вiдбудиться семiнар на тему: "Легалiзацiя зайнятостi. Мiнiмальнi гарантiї в оплатi працiї". Просимо взяти участь.


Вiйськова служба за контрактом в Збройних Силах України

      Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат проводить вiдбiр кандидатiв на вiйськову службу за контрактом громадян України, демобiлiзованих з лав ЗСУ, якi мають вищу, професiйно-технiчну освiту, повну або базову загальну середню освiту, якi проходили строкову службу i громадяни якi не проходили строкову вiйськову службу у       Високомобiльнi десантнi вiйська:
      - вiком вiд 18 до 60 рокiв (термiн на 3 чи 5 рокiв);
      - вiком вiд 18 до 60 (короткостроковий контракт, до закiнчення особливого перiоду або до оголошення рiшення про демобiлiзацiю)
      - при короткостроковому контрактi зберiгається мiсце роботи середня заробiтна плата i стаж роботи також запрошуються колишнi контрактники.
      Бажаючi отримати всю iнформацiю з питань прийняття на вiйськову службу за контрактом, умов проходження, вимог до кандидата можуть звернутися за адресою:
            м.Червоноград вул.Iвасюка 4а, Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат, кабiнет № 16, тел.8(249) 2-00-55


Переваги легального працевлаштування

Iнформацiя для багатодiтних сiмей

      В обласному бюджетi видiлено кошти на придбання навчального приладдя дiтям iз багатодiтних сiмей . Право на отримання коштiв мають багатодiтнi сiм'ї, у яких виховуються четверо i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв (дiти, якi навчаються до 23 рокiв), зареєстрованi на територiї м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
      Для отримання допомоги представнику багатодiтної сiм'ї необхiдно до 01.9.2017 року подати в управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська 1, III - поверх, каб.310, т. 4-10-65), такi документи:
      - заяву;
      - копiю паспорта одного з батькiв;
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера одного з батькiв;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiї посвiдчень дiтей з багатодiтної сiм'ї чи iнших документiв, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї;
      - номер поточного рахунка в установi банку одержувача допомоги;
      - довiдка з навчального закладу ( для дiтей старше 18 рокiв ).
      Пiд час подання копiї документiв, заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення.


30 липня в Українi вiдзначається Всесвiтнiй день протидiї торгiвлi людьми

      
      У сучасному свiтi торгiвля людьми є одним з найбiльш масових порушень прав i свобод людини. Складна економiчна ситуацiя в країнi, високий рiвень безробiття, недосконалiсть законодавства та правова необiзнанiсть громадян є основними умовами, що сприяють розвитку цього явища.
      Боротьба з торгiвлею людьми визначена одним з прiоритетних напрямкiв роботи Уряду України у сферi захисту прав людини.
      Мiнiстерством соцполiтики виготовлено вiдеоролики з протидiї торгiвлi людьми, якi мають статус соцiальної реклами, зокрема, вiдеоролик iз протидiї дитячому жебракуванню "Зупинимо дитяче жебрацтво разом!" та вiдеоролик iз проблематики торгiвлi людьми всерединi країни "Зупинимо торгiвлю людьми разом!", якi можна знайти за посиланням: https://oldbrowser.files.fm/u/2mmf872x. Документальний фiльм MTV EXIT "Життя на продаж", де описанi три реальнi iсторiї українцiв, якi стали жертвами торгiвлi людьми, доступний за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3yGUs-F_4cE.


В селищi Ватутiно буде припинено подачу води

      27.07.2017р. з 10:00 - 17:00 в селищi Ватутiно буде припинено подачу води в зв'язку з замiною водопроводу.
      КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi.


Навчальний захiд з питань публiчних закупiвель 27.07.2017

      
      У четвер 27.07.2017 о 13.00 в сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради (4 поверх, пр.Шевченка, 19) вiдбудеться навчальний захiд з питань публiчних закупiвель та вирiшення проблемних питань у замовникiв, пов'язаних з проведенням процедур закупiвель в системi ProZorro.
      Навчання буде проводити координатор Центру компетенцiї та представник електронної системи державних закупiвель Prozorro у Львiвськiй обл. Сiмка Мирослав Олегович.


Про зустрiч з представниками Ватикану

      З 25 липня до 5 серпня 2017 року в м. Бориславi вiдбудеться мiжнародна молитовна зустрiч зi стигматиком Iллею Катальдо, представником Ватикану о.Марком Беладеллi - духовником згромадження " Апостоли Божi " i Фiореллою Туроллi - журналiстом ватиканського журналi "Обсерваторе Романум".
      На зустрiч запрошують вiйськовослужбовцiв, поранених бiйцiв.
            ( лист департаменту соцiального захисту населення ЛОДА вiд 04.07.2017р. № 5327, розпорядження голови ЛОДА вiд 26.06.2017р. № 574/0/5-17р ).

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Про забезпечення осiб з iнвалiднiстю 1 та II груп по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом

      Керуючись Розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 03.04.2017 року №260/0/5-17 iз змiнами вiд 21.06.2017 року №549/0/5-17, наказом Департаменту соцiального захисту населення ЛОДА вiд 25.04.2017 року № 33, забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору, дiтей з iнвалiднiстю по зору засобами медичної реабiлiтацiї з мовним виводом та очними протезами здiйснюється через органи соцiального захисту населення.
      До вказаних засобiв належать:
      - тонометри з мовним виводом;
      - глюкометри з мовним виводом;
      - термометри з мовним виводом.
      Для взяття на облiк особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю або їх законнi представники подають до управлiння працi та соцiального захисту населення (м. Червоноград, вул. Сокальська 1, III поверх, каб. 306):
      - заяву (за встановленою формою);
      - паспорт або свiдоцтво про народження (для дiтей вiком до 16 рокiв);
      - висновок МСЕК про встановлення iнвалiдностi для осiб з iнвалiднiстю (для дiтей з iнвалiднiстю - висновок ЛКК);
      - виписка з медичної картки амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма№027/0) з вiдбитком печатки закладу охорони здоров'я та комiсiї ЛКК;
      - копiя документа, що засвiдчує реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, у якому зазначено реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв;
      Законний представник особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю подає документи, якi пiдтверджують його особу та повноваження.
      Забезпечення осiб з iнвалiднiстю I та II груп по зору, дiтей з iнвалiднiстю по зору технiчними засобами реабiлiтацiї здiйснюється у межах бюджетних призначень, передбачених департаменту соцiального захисту населення обласної державної адмiнiстрацiї в обласному бюджетi на вiдповiдний рiк .
      Контактний телефон: 4-78-19


Хакатон соцiальних проектiв для мiста: Iнiцiативи мiста

Iнформацiя щодо питань безвiзу

Iнформацiя щодо формування символiв об'єднаних територiальних громад

Iнформацiя для проведення спiвбесiд-нарад з СГД, якi ведуть свою дiяльнiсть без спецдозволiв на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря, дозволiв на спецводокористування!

Пiдтримка пiдприємницьких iнiцiатив...

Про проведення Молодiжного фестивалю "Зашкiв" у 2017 роцi

      Детальнiше


До уваги внутрiшньо перемiщених осiб та непрацюючих членiв малозабезпечених сiмей

      20 червня 2017 року о 10 год. в примiщеннi Червоноградського мiського центру зайнятостi вiдбудуться спiльнi iнформацiйнi заходи департаменту соцiального захисту населення Львiвської ОДА та Львiвського обласного центру зайнятостi щодо реалiзацiї пiлотного проекту iз залучення до роботи членiв малозабезпечених сiмей та внутрiшньо перемiщених осiб.


До уваги суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб-пiдприємцiв, що провадять господарську дiяльнiсть у торговельнiй сферi та галузi будiвництва

      14 та 21 червня 2017 року о 15 год. в примiщеннi великої сесiйної зали Червоноградської мiської ради вiдбудуться семiнари на тему "Легалiзацiя зайнятостi населення. Мiнiмальнi гарантiї в оплатi працi." Семiнари поводитимуть представники Держпрацi, Сокальського об'єднаного управлiння пенсiйного фонду та Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi.


На Львiвщинi стартував пiлотний проект Мiжнародної органiзацiї працi

      Державна служба України з питань працi спiльно з Мiжнародною органiзацiєю працi впродовж квiтня - серпня 2017 року проводить пiлотну iнспекцiйну кампанiю щодо виявлення фактiв незадекларованої працi у чотирьох областях України, зокрема i у Львiвськiй областi.
      Пiлотна iнспекцiйна кампанiя проводиться з тим, щоб поширити дiяльнiсть Держпрацi ( в частинi iнспекцiї працi) на неформальну економiку. Ця робота здiйснюватиметься на основi спiвпрацi з iншими органами державної влади та соцiальними партнерами.
      Основною метою проекту є не лише виявлення фактiв неофiцiйного працевлаштування, але й з'ясування причин, якi його зумовлюють.
      Насамперед, Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi проводитиметься iнформацiйна складова Пiлотної iнспекцiйної кампанiї, яка передбачає роз'яснювальну роботу щодо iнформування роботодавцiв, працiвникiв та iнших груп населення про намiр проведення iнспекцiйної кампанiї та видiлення певного часу на те, щоб роботодавцi та працiвники оформили належним чином трудовi вiдносини.
      Про семiнари та iншi заходи, якi вiдбудуться в межах iнформацiйної кампанiї, повiдомлятиметься на сайтi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      Також реалiзовуватиметься iнспекцiйний блок, в межах якого проводитимуться iнспекцiйнi вiдвiдування пiдприємств галузi будiвництва та сфери торгiвлi з метою виявлення фактiв незадекларованої працi. Для iнспектувань було обрано саме такi галузi, оскiльки, як показали дослiдження, на Львiвщинi переважає нелегальна зайнятiсть саме у будiвництвi та у сферi торгiвлi.
      До слова, iнспекцiйнi вiдвiдування здiйснюватимуться вiдповiдно до нового Порядку здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, який затверджений Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017. № 295 та набув чинностi 16.05.2017.
      ПОСТАНОВА Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 квiтня 2017 р. № 295 "Деякi питання реалiзацiї статтi 259 Кодексу законiв про працю України та статтi 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" "
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 25.05.2017 №6021/4/16-06 ).

Начальник управлiння Шмирко I.I.

Задекларована праця...

Вiдбудеться концерт фестивалю "Кристинопiль-Червоноград: 325 рокiв музики"
В недiлю, 11 червня в палацi Потоцьких вiдбудеться черговий - третiй - концерт фестивалю "Кристинопiль-Червоноград: 325 рокiв музики".
      Номiнант International Classical Music Awards, лютнiст Бернгард Гофштьоттер з Австрiї гiсть червневого концерту. 2016 року Б. Гофштьоттер у спiвпрацi з лейблом Brilliant Classics записав диск "The Baroque Lute in Vienna". Виконавська манера Бернгарда Гофштьоттера поєднує в собi "технiчну легкiсть iз майстерним чуттям фрази" (Lute Society of America) i вiдкриває "витончену ритмiчну вразливiсть та проникливiсть" (International Record Review). Згiдно з думкою Gramophone, аудiозаписи музики вiртуоза-лютнiста i композитора Леопольда Вайса у виконаннi Б.Гофштьоттера, належать до найцiкавiших i найгарнiших, серед усiх, здiйснених дотепер.
      Цей концерт - перша кооперацiя Фестивалю Давньої музики у Львовi та проекту "Музика палацу Потоцьких" Фактично це можливiсть червоноградцям побувати на вiдкриттi Львiвського фестивалю не виїжджаючи з Червонограда.
      Квитки можна придбати в трьох точка мiста:
      Нова шахтарська: Ветаптека, Центр: кафе "Дрiмпарк", Старе Мiсто: ПАБ, вул. св.Володимира, 1 цiна квитка вiд 60 до 90 грн. в день концерту вiд 70 до 100 грн. для учнiв мистецьких закладiв мiста - 30 гр. для перших 10 учасникiв Мюзiк Кемп Червоноград - квитки безкоштовнi за умови реєстрацiї та отримання квитка за тел. 099 193 39 85.
           

Органiзатор Фестивалю - проект "Музика палацу Потоцьких" Фундацiї розвитку Червонограда

Представлено експозицiю арт-об'єктiв VI щорiчного Всеукраїнського Фестивалю писанок

            Шановнi червоноградцi та гостi мiста!
      З Софiївської площi на Львiвщину, до Вашої уваги представлено експозицiю арт-об'єктiв VI щорiчного Всеукраїнського Фестивалю писанок. Цi 100 авторських писанок є частиною перфомансу "374 художники" i створювались митцями з цiлої України.
      29-30 травня виставка перебуватиме у м. Червоноград на Вiчевiй площi.
      Органiзатори бажають Вам гарного настрою, приємних вражень вiд перегляду та натхнення на добрi справи.
      Органiзаторами виставки в м.Червоноград є Червоноградська мiська рада та Благодiйний фонд Христини Замули "Перспектива Нова". А органiзатором самого Фестивалю є FolkUkraine.
      Захiд вiдбувається за пiдтримки Депутата Верховної ради України Олега Мусiя.


Iнформацiя для замовникiв та потенцiйних учасникiв, якi здiйснюють закупiвлi в системi Prozorro

      
      Iнформуємо Вас, що департамент економiчної полiтики ЛОДА спiльно з Центром компетенцiї Prozorro надають консультацiї щодо проведення публiчних закупiвель та роботи у системi Prozorro для замовникiв та учасникiв закупiвель.
      Консультацiї проходитимуть щосереди протягом травня - червня 2017р. з 11.00-13.00 год. в каб.418. (м. Львiв, вул. В. Винниченка, 18).
      За бiльш детальною iнформацiєю звертатись у вiддiл тендерної полiтики за тел. 261-22-00.


КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi

      В зв'язку з проведенням профiлактично - ремонтних робiт, 17.05.2017р. в м. Червоноград можливе тимчасове погiршення якостi води i понижений тиск води з 0:00 до 5:00.
      КП "Червоноградводоканал" просить вибачення за тимчасовi незручностi.


Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО

      Iнформуємо Вас, що у вiвторок, 16 травня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО за участi представникiв Львiвської облдержадмiнiстрацiї. Запрошуються учасники бойових дiй усiх хвиль демобiлiзацiї та члени їхнiх сiмей.


Пiдтримуємо пiдприємницьку iнiцiативу учасникiв АТО

Програма пiдтримки малого та середнього бiзнесу

      Iнформуємо про реалiзацiю європейської програми пiдтримки малого та середнього бiзнесу Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) в рамках спiвпрацi Уряду України з Європейським Союзом.
      COSME - це набiр тематичних проектiв та програм на перiод з 2014 по 2020 роки iз загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелiк програм, що визначаються Європейською комiсiєю, щороку змiнюється та викладається в окремому документi - Робочiй програмi.
            Якi можливостi це вiдкриває для українського МСП?
      Доступна для України Робоча програма на 2017-й рiк складається iз 22 пiдпрограм, якi класифiковано за трьома напрямками:
      - полегшення виходу на зовнiшнi ринки;
      -полiпшення умов для конкурентоспроможностi;
      -формування культури ведення бiзнесу.
      У вiдповiдних роздiлах Робочої програми мiститься перелiк iз детальним описом пiдпрограм, їх цiлями та завданнями, що фiнансуються коштом COSME, а також очiкуваними результатами, видiленим бюджетом та строками подачi проектiв.
      Робочу програму можна знайти тут: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624
      Перелiк актуальних конкурсiв та кiнцевi термiни для подання заявок: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
      Звертаємо вашу увагу на те, що заповнення форм для будь-якого конкурсу в рамках COSME має бути виключно англiйською мовою.
      Детальнiшу iнформацiю про умови участi та процедури можна отримати в контактних центрах EEN.
      European Enterprise network (EEN) - найбiльша пiдпрограма COSME - Європейська мережа пiдприємств. Мережа EEN створена у 2008 та працює за пiдтримки проекту COSME.
      Надавати заявки та брати участь в EEN можна через членiв консорцiуму.
      Детальнiша iнформацiя про Програму, перелiк членiв консорцiуму в Українi, а також контактнi данi за покликанням:
      http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv


Фестиваль "Lviv Family Fest. Територiя розвитку стосункiв"

      1-2 травня з нагоди Мiжнародного дня сiм'ї в НУ "Львiвська полiтехнiка" (корпус №4) на вул. Митрополита Андрея, 3 вiдбудеться унiкальна подiя у сферi розвитку iнституту сiм'ї та сiмейних цiнностей - "Lviv Family Fest. Територiя розвитку стосункiв".
      Протягом двох днiв в межах фестивалю вiдбудеться 40 майстер-класiв вiд провiдних спецiалiстiв у сферi сiмейного консультування. Психологи, священики, сiмейнi консультанти, лiкарi даватимуть вiдповiдi на сотнi запитань, що стосуються побудови та розвитку стосункiв в парi, в родинi та мiж її членами.
      За детальною iнформацiєю щодо фестивалю звертатись до Ольги Матвiйчук - спiворганiзатора "Lviv Family Fest" (тел. 067 77 62 930).

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Роботодавець зобов'язаний iнформувати працiвника про розмiр заробiтної плати та її складовi

      Обов'язком керiвника, а не його правом, є iнформувати працiвникiв про розмiр нарахованої їм заробiтної плати. У ст. 110 Кодексу законiв про працю України зазначено, що при кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника про загальну суму заробiтної плати з розшифровкою за видами виплат; розмiри i пiдстави вiдрахувань та утримань iз заробiтної плати, а також суму заробiтної плати, що належить до виплати.
      Водночас у ст. 116 КЗпП зазначено, що про нарахованi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повiдомити працiвника перед виплатою зазначених сум.
      Окрiм цього, у Конвенцiї про захист заробiтної плати, яку ухвалила Мiжнародна органiзацiя працi, зазначено, що якщо є потреба, то має бути вжито ефективних заходiв, щоб у зручний i легко зрозумiлий спосiб iнформувати працiвникiв про умови нарахування належної їм заробiтної плати до того, як вони стануть на роботу, i щоразу, коли цi умови змiнюватимуться.
      Звертаємо увагу роботодавцiв, що звернення з питань заробiтної плати є пiдставою для проведення позапланової перевiрки. ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надає всебiчну iнформацiйно - роз'яснювальну допомогу з питань застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати працi, належного оформлення трудових вiдносин тощо. З метою отримання фахової консультацiї звертайтесь у Громадську приймальню за адресою м. Львiв, вул. Валова, 31, або телефонуйте на гарячу лiнiю Держпрацi Львiвщини за номером (032) 235-48-42. Також з метою отримання роз'яснення можна вiдправити запит на електронну адресу 13lv@dsp.gov.ua.
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 13.04.2017 № 4131/4/16-06).

В.о. начальника управлiння Шеремета О.I.

Товариству доведеться сплатити 320 тисяч гривень за недопуск iнспектора Держпрацi до перевiрки

      До ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надiйшла ухвала Яворiвського районного суду в рамках кримiнального провадження по ст. 172 КК України про призначення проведення позапланової перевiрки на ТзОВ "Еней" щодо додержання трудового законодавства, а також з питань укладення трудових вiдносин.
      На виконання рiшення суду iнспектори ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi спiльно з оперуповноваженими Яворiвського вiддiлу полiцiї вiдвiдали фактичне мiсце здiйснення дiяльностi ТзОВ "Еней" з метою проведення перевiрки. Однак, товариство вiдмовило у допуску до проведення перевiрки.
      Вiдтак, 16 березня ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вiдповiдно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевiрки з питань оформлення трудових вiдносин винесено постанову про застосування штрафної санкцiї у стократному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати - 320 тисяч гривень.
      Зазначимо, що ГУ Держпрацi для виконання покладених на нього завдань має право безперешкодно проводити перевiрки виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень та об'єктiв виробництва фiзичних та юридичних осiб, якi використовують найману працю та у разi виявлення фiксувати факти порушення законодавства, нагляд та контроль за дотриманням якого вiднесено до повноважень ГУ Держпрацi.
      Наголошуємо суб'єктам господарювання, що iнспектор ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi має право на проведення перевiрки за наявностi у нього службового посвiдчення та направлення на перевiрку. При цьому суб'єкти господарювання на вимогу iнспектора повиннi надати необхiднi для перевiрки документи.       ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi закликає роботодавцiв неухильно дотримуватись вимог трудового законодавства з метою уникнення випадкiв застосування штрафних санкцiй та захисту прав найманих працiвникiв.
            (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 21.03.2017 №2988/4/16-06 ).
Начальник управлiння Шмирко I.I.

Що потрiбно знати про зарплату?

      Виплата заробiтної плати здiйснюється працiвникам не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв та не пiзнiше 7 днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата. Якщо день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, то заробiтну плату виплачують напередоднi.
      Виплату заробiтної плати за час вiдпустки, так званi "вiдпускнi", працiвник має право отримати не пiзнiше, нiж за три днi до її початку. Разом з тим, за письмовою згодою працiвника, вiдпускнi роботодавець може виплатити i при першiй виплатi заробiтної плати, яка здiйснюватиметься пiсля настання вiдпустки.
      У перiод мiж пiдняттям, заробiтна плата працiвникiв пiдлягає iндексацiї у встановленому законодавством порядку. Наголошуємо, що iндексацiю повиннi проводити всi пiдприємства, незалежно вiд форм власностi, а також фiзичнi особи-пiдприємцi за рахунок власних коштiв.
      Законом України вiд 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", з 1 сiчня 2017 року не лише збiльшено мiнiмальну заробiтну плату вдвiчi, але й дещо змiнено саме поняття " мiнiмальної заробiтної плати". Зокрема, розмежовано поняття мiнiмальної заробiтної плати та посадового окладу. Звертаємо увагу працiвникiв, що вiдтепер нарахована (саме нарахована, а не та, що пiдлягає до виплати) мiнiмальна заробiтна плата в мiсячному розмiрi не може бути меншою за 3200 гривень, а посадовий оклад не може бути нижчим вiд прожиткового мiнiмуму, який для працездатних осiб затверджено у розмiрi 1 600 гривен.
      До прийняття цих змiн мiнiмальна зарплата визначалась, як розмiр зарплати за просту неквалiфiковану працю, нижче якого не могла провадитись оплата, до якої не включались доплати, надбавки, заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. У новiй редакцiї цю норму виключено, а мiнiмальна зарплата - це встановлений законом мiнiмальний розмiр оплати працi за виконану працiвником мiсячну (годинну) норму працi.
      Отже, починаючи з 01.01.2017 при нарахуваннi заробiтної плати, для забезпечення її мiнiмального розмiру, не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.
      Якщо нарахована заробiтна плата працiвника, який виконав мiсячну норму працi, є нижчою за законодавчо встановлений розмiр мiнiмальної заробiтної плати, роботодавець зобов'язаний провести доплату до рiвня мiнiмальної заробiтної плати, яка виплачується щомiсячно, одночасно з виплатою заробiтної плати.
      Шановнi громадяни! Звертаємо увагу, що ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi надає всебiчну iнформацiйно - роз'яснювальну допомогу з питань застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати працi, належного оформлення трудових вiдносин тощо. З метою отримання фахової консультацiї звертайтесь у Громадську приймальню за адресою м. Львiв, вул. Валова, 31, або телефонуйте на гарячу лiнiю Держпрацi Львiвщини за номером (032) 235-48-42. Також з метою отримання роз'яснення можна вiдправити запит на електронну адресу 13lv@dsp.gov.ua.
      (За iнформацiєю ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi; лист вiд 16.03.2017 №2869/4/16-06 ).

Начальник управлiння Шмирко I.I.

Про виплати грошової компенсацiї колишнiм вiйськовополоненим радянських збройних сил

      Нiмецький Бундестаг 21 травня 2015 року ухвалив рiшення про те, що колишнi радянськi вiйськовополоненi мають отримати символiчну грошову допомогу як визнання завданої їм кривди. Вiйськовослужбовцi радянських збройних сил, якi пiд час Другої свiтової вiйни з 22 червня 1941 року по 8 травня 1945 року перебували у нiмецькiй неволi як вiйськовополоненi, можуть отримати одноразову виплату у розмiрi 2500 євро. На грошову допомогу не iснує законної вимоги, вона не може бути виплачена третiм особам чи спадкоємцям. Заяву про виплату може подати тiльки потерпiла особа або уповноважена нею особа. Подробицi врегульованi Директивою, яка набула чинностi 30 вересня 2015 року .
      На Iнтернет - сторiнцi Федерального вiдомства централiзованих служб i невирiшених майнових питань (BADV) розмiщено формуляр заяви нiмецькою, англiйською та росiйською мовами та подальша iнформацiя: (http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungSowietischeKriegsgefangene/inhalt.html). Заяви у письмовому виглядi направляються на адресу зазначеного вiдомства: BADV, DGZ, Ring 12, D-13086 Berlin. Закордоннi представництва Нiмеччини по всьому свiту приймають згаданi заяви i перепроваджують їх далi.
      Термiн подання заяв закiнчується у цьому роцi 30 вересня 2017 року. При цьому йдеться про преклюзивний термiн.
            (За iнформацiєю Департаменту соцiального захисту населення ЛОДА)

Начальник управлiння Шмирко I. I.

Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи

            Врегульовано питання видачi посвiдчення дружинi (чоловiку) померлих осiб, якi постраждали внаслiдок ядерних аварiй, ядерних випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2017 року № 6 внесено змiни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 грудня 1992 року № 674 "Про порядок вiднесення деяких категорiй громадян до вiдповiдних категорiй осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та вiд 20 сiчня 1997 року № 51 "Про затвердження Порядку видачi посвiдчень особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
      Метою зазначених змiн є приведення цих постанов у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства, забезпечення реалiзацiї права дружин (чоловiкiв) померлих ядерникiв на отримання посвiдчення, i вiдповiдно, пiльг та компенсацiй, передбачених Законом України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
            Уряд встановив розмiр грошової допомоги постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам i закладам оздоровлення та вiдпочинку. Це передбачено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 № 1029.
      Зокрема, розмiр такої допомоги становитиме:
      - для осiб, вiднесених до категорiї 1 (постраждалi, якi мають iнвалiднiсть, що пов'язана з наслiдками аварiї на ЧАЕС, та лiквiдатори), - 5 250 гривень;
      - для осiб, вiднесених до категорiї 1, iз захворюваннями нервової системи (з наслiдками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку), - 17 390 гривень;
      - для дiтей, iнвалiднiсть яких пов'язана iз Чорнобильською катастрофою, - 10 840 гривень.
      Громадяни матимуть змогу самi вибирати санаторно-курортний заклад, якому i здiйснюватиметься безготiвкове перерахування щорiчної грошової допомоги. При цьому, якщо цiєї суми недостатньо для компенсацiї вартостi путiвки, постраждалi можуть доплатити за рахунок власних коштiв.
      - Уперше застосовується такий пiдхiд, коли людина може сама вiльно вибирати санаторiй чи заклад вiдпочинку. При цьому на таке лiкування передбачена грошова допомога. Такого ранiше також не було, - зазначив Прем'єр-мiнiстр України Володимир Гройсман.
      Нагадаємо, що до прийняття постанови чорнобильцi зазначених категорiй могли проходити курс санаторно-курортного лiкування лише у визначених на тендерах закладах. Крiм того, грошова допомога постраждалим внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС не передбачалась.
      Слiд зазначити, що реалiзацiя постанови не потребуватиме видiлення додаткових коштiв iз Державного бюджету України, адже необхiдна сума коштiв передбачена в межах бюджетної програми "Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
            Уряд затвердив розмiр середньої вартостi путiвки для виплати у 2016 роцi грошової компенсацiї за самостiйне санаторно-курортне лiкування
      Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 14 грудня 2016 року № 947 затвердив розмiр середньої вартостi путiвки для виплати у 2016 роцi грошової компенсацiї за самостiйне санаторно-курортне лiкування особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, що становить 400 гривень для осiб, вiднесених до категорiї 1, та дiтей, якi мають iнвалiднiсть, пов'язану iз Чорнобильською катастрофою.
            З 2017 року дiятиме новий порядок оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи
      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.11.2016 № 854 "Деякi питання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", якою затверджено Порядок надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку, здiйснення доплат за рахунок власних коштiв, виплати грошової компенсацiї громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      Прийнятим Порядком визначено новий механiзм оплати послуг iз санаторно-курортного лiкування громадян, постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до категорiї 1 та дiтей-iнвалiдiв, iнвалiднiсть яких пов'язана з наслiдками Чорнобильської катастрофи.
      Безоплатне забезпечення путiвками проводитиметься шляхом надання щорiчної грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвок через безготiвкове перерахування санаторно-курортним закладам та закладам вiдпочинку за надання послуг iз санаторно-курортного лiкування або вiдпочинку.
      Порядком передбачено укладання трьохсторонньої угоди мiж санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлiнням соцiального захисту населення. При цьому постраждала особа має право вiльного вибору санаторно-курортного закладу та за бажанням здiйснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштiв у разi недостатностi суми грошової допомоги для компенсацiї вартостi путiвки у вибраному закладi.
      За бажанням громадянина, у разi вiдмови вiд отримання санаторно-курортного лiкування, виплачується грошова компенсацiя у розмiрi середньої вартостi путiвки в Українi, що встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України щороку. Однак зазначена норма набирає чинностi з 1 сiчня 2018 року.
      Якщо у громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, виникнуть питання щодо забезпечення санаторно-курортними путiвками, то їм необхiдно звернутися до управлiння соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї (проживання).
            Уряд удосконалив систему проведення соцiальних виплат постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи
      Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 26.10.2016 № 759 внiс змiни до постанов вiд 20.09.2005 № 936 "Про затвердження Порядку використання коштiв державного бюджету для виконання програм, пов'язаних iз соцiальним захистом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" та вiд 14.05.2015 № 285 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України".
      Зокрема, внесенi змiни спрямованi на врегулювання питання виплати компенсацiй у разi змiни мiсця проживання. Також з Порядку виключено норми, якi стосуються виплати компенсацiй та пiльг постраждалим громадянам, вiднесеним до категорiї 4, батькам потерпiлих дiтей, громадянам, якi проживають або працюють на територiях радiоактивного забруднення, як такi, що втратили чиннiсть у зв'язку з прийняттям змiн до Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".
      Крiм того, внесенi змiни сприяють забезпеченню прав громадян, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв iнших ядерних аварiй, ядерних випробуваннях, вiйськових навчаннях iз застосуванням ядерної зброї, складаннi ядерних зарядiв та проведеннi на них регламентних робiт.
            Затверджено Порядок виплати одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та щорiчної допомоги на оздоровлення деяким категорiям громадян
      Верховною Радою України 21 квiтня 2016 року внесено змiни до ст. 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" щодо розширення категорiї осiб, якi мають право на отримання одноразових компенсацiй за шкоду, заподiяну здоров'ю, за втрату годувальника, та надання щорiчної допомоги на оздоровлення. Зазначенi компенсацiя та допомога виплачуються у порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2016 року № 760 затверджено Порядок виплати одноразової компенсацiї за шкоду, заподiяну внаслiдок Чорнобильської катастрофи, iнших ядерних аварiй, ядерних випробувань, вiйськових навчань iз застосуванням ядерної зброї, та щорiчної допомоги на оздоровлення деяким категорiям громадян.
      Зокрема, виплата одноразової компенсацiї здiйснюється за єдиною заявою, поданою заiнтересованою особою до мiсцевого органу соцiального захисту населення протягом шести мiсяцiв з дати встановлення iнвалiдностi або смертi годувальника.
      Крiм того, зазначеним Порядком визначено перелiк документiв на пiдставi яких проводяться такi виплати.
      Одноразова компенсацiя виплачується у розмiрах, установлених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2015 року № 285 "Про компенсацiйнi виплати особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", а щорiчна допомога на оздоровлення - у розмiрах, визначених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 липня 2005 року № 562 "Про щорiчну допомогу на оздоровлення громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи".


До уваги внутрiшньо перемiщених осiб та учасникiв (членiв родин ) АТО

      За сприяння мiжнародної допомоги з Нiмеччини у м. Львовi створено ресурсний центр ГО "Родина Кольпiнга", головна мета якого надання психотерапевтичної допомоги для внутрiшньо перемiщених осiб та учасникiв (членiв родин) АТО.
      Керiвником центру є доктор психологiчних наук, професор Катерина Островська, завiдувач кафедри колекцiйної педагогiки та iнклюзiї факультету педагогiчної освiти ЛНУ iменi Iвана Франка.
      Спецiалiсти психотерапевти та логопеди, якi мають великий досвiд практичної роботи i є працiвниками даної кафедри, готовi проводити квалiфiковану консультацiю чи тривалу допомогу у вирiшеннi питань подолання психологiчної напруги та наслiдкiв психологiчної травми, вiдновлення нормального стилю взаємовiдносин, виправлення порушення мовлення.
      Координувати роботу психологiчної допомоги учасникам (членам родин АТО доручено доцентовi кафедри, кандидату психологiчних наук Сулятицькому I.В. ( тел.0676733040 (колишньому вiйськовослужбовцю, психологу ПрикВО/ЗахОК)).
      Також є можливiсть здiйснювати виїзди в райони областi для надання ургентної допомоги чи проведення консультацiй на мiсцях.


Нацiональний тур-марафон "Безпека працi-2017"

      Видавничим домом "МЕДIА-ПРО", журналом "Охорона працi i пожежна безпека" iнiцiйовано проведення загальнодержавного заходу-Нацiонального туру-марафону "Безпека працi- 2017", який вiдбудеться 13 березня 2017 року у м. Львовi з нагоди Всесвiтнього дня охорони працi, вiдзначатиметься 28 квiтня.
      Мета заходу-привернення уваги суспiльства, органiв державної влади до питань пiдвищення рiвня безпеки працi й запобiгання нещасним випадкам на виробництвi, професiйним захворюванням, створення умов для обмiну досвiдом у галузi охорони працi мiж фахiвцями та пропаганди важливостi питань щодо пiдвищення освiтнього рiвня як фахiвцiв з охорони працi, так i звичайних працiвникiв.


Щодо штрафних санкцiй за неофiцiйно працевлаштованих робiтникiв

      ГУ Держпрацi оштрафувало за використання працi неоформлених робiтникiв будiвельну фiрму, де загинув працiвник. ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд", де загинув працiвник пiд час виконання будiвельних робiт та використовувалась праця неоформлених робiтникiв.
      28 грудня 2016 стався нещасний випадок зi смертельним наслiдком з чоловiком, який виконував будiвельнi роботи. Пiд час встановлення вертикальної опалубки на будiвельному майданчику по вул. Кульпаркiвськiй, 226 А, що у мiстi Львовi, чоловiк впав з висоти, що призвело до його смертi.
      У зв'язку з проведенням спецiального розслiдування нещасного випадку зi смертельним наслiдком, було призначено позаплановi перевiрки з питань дотримання вимог законодавства про працю та охорону працi, якi здiйснювали фахiвцi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi.
      За результатами позапланових заходiв, встановлено, що загиблий та ще семеро будiвельникiв, якi були з ним у бригадi, у листопадi 2016 року працювали на цьому пiдприємствi без будь-якого оформлення, тобто фактично нелегально.
      Вiдтак, ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi застосувало штрафну санкцiю до ТзОВ "Файнобуд" на суму 768 тисяч гривень за фактичне допущення до роботи 8 працiвникiв без належного оформлення трудових вiдносин та 3200 грн. за iншi порушення законодавства про працю. Також матерiали перевiрки скеровано до правоохоронних органiв за ознаками грубого порушення законодавства про працю, за що передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть згiдно iз ст.172 КК України.
      ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вкотре наголошує роботодавцям на необхiдностi належного оформлення працiвникiв, вiдповiдно до вимог ст.24 КЗпП, а саме укладення трудових договорiв та повiдомлення органiв ДФС у встановленому порядку. Також нагадуємо, що з 1 сiчня значно зросли фiнансовi санкцiї за порушення законодавства про працю, передбаченi ст.265 КЗпП України.
      Вiдтепер у разi фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв розмiр штрафної санкцiї складатиме 96 000 гривень за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення.


ГО Центр "Жiночi перспективи" у спiвпрацi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї (МОМ) та за фiнансової пiдтримки Європейського Союзу запрошують...

Про надання пропозицiй щодо присудження премiї

      На виконання листа Мiнмолодьспорту вiд 18.01.2017 № 424/3.3 та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 листопада 2007 року № 1333 "Про Премiю Кабiнету Мiнiстрiв України за особливi досягнення молодi у розбудовi України" iнформуємо громадськi об'єднання, якi не мають статусу всеукраїнських, вiдокремленi пiдроздiли всеукраїнських громадських об'єднань, благодiйнi органiзацiї, а також мiсцевi або регiональнi засоби масової iнформацiї про можливiсть подання до Мiнмолодьспорту у термiн до 1 березня 2017 року пропозицiй щодо кандидатiв на присудження Премiї. Документи кандидатiв мають бути оформленi в установленому порядку.
      Премiя присуджується за досягнення у 2016 роцi ( при цьому можуть враховуватися досягнення кандидата на присудження Премiї за попереднi роки). Щороку присуджується 20 Премiй у розмiрi 50 тисяч гривень кожна. Премiя не присуджується повторно, а також за досягнення, за якi особи вiдзначенi державними нагородами.
      Iнформацiя щодо органiзацiйного забезпечення присудження Премiї за телефоном (044) 287-24-57, вiддiл регiональної молодiжної полiтики та пiдтримки iнiцiатив молодi департаменту молодiжної полiтики."
      Iнформацiйна довiдка у додатку.
      ( За iнформацiєю ДСЗН ЛОДА )
      Детальнiше...

Начальник управлiння I.I.Шмирко

ГО Центр правових та полiтичних дослiджень "СIМ" оголошує набiр на стажування

Переглянуто окремi соцiальнi нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносiїв домогосподарствами

      Повiдомляємо, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2017 р. № 51 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. № 409" переглянуто окремi соцiальнi нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносiїв домогосподарствами.
      Зокрема, переглянуто соцiальнi нормативи використання:
      - теплової енергiї для централiзованого опалення (теплопостачання) абонентами, житловi будинки яких обладнанi будинковими та / або квартирними приладами облiку: з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1кв. метр опалюваної площi на мiсяць в опалювальний перiод;
      - електричної енергiї для iндивiдуального опалення: з 65 кВт·г до 51 кВт·г на 1 кв. метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод;
      - природного газу для iндивiдуального опалення: з 5,5 куб. метра до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр опалювальної площi на мiсяць в опалювальний перiод.
      Також, переглянутi коригуючi коефiцiєнти для розрахунку розмiру витрат електричної енергiї, природного газу та iнших видiв палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.
      Вiдповiдне рiшення Уряду не передбачає здiйснення перерахунку розмiрiв дiючих розмiрiв субсидiй, оскiльки набирає чинностi з 1 травня 2017 року.
      З текстом постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 лютого 2017 р. № 51 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2014 р. № 409" можна ознайомитись за посиланням : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249717533.
      Вказана iнформацiя надається до вiдома та використання в роботi.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Увага! Шахраї!

      У зв'язку з появою iнформацiї, яка надiйшла до Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, про неправомiрнi дiї невiдомих осiб, якi представляються iнспекторами Держпрацi та вимагають надання неправомiрної грошової винагороди за непроведення перевiрок, повiдомляємо.
      Здiйснення контролю за дотриманням законодавства про працю вiдбувається шляхом органiзацiї Головним управлiнням Держпрацi у Львiвськiй областi планових та позапланових перевiрок.
      При цьому, звертаємо увагу на те, що       iнспектор Держпрацi, прийшовши на пiдприємство з метою проведення перевiрки,       зобов'язаний пред'явити службове посвiдчення та направлення на проведення перевiрки, яке скрiплене печаткою та пiдписом вiдповiдної посадової особи Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi. В направленнi також обов'язково зазначенi -       пiдстава для проведення перевiрки, термiн його дiї та суб'єкт господарювання, щодо якого здiйснюється захiд державного контролю.
            Якщо у Вас виникають сумнiви щодо повноважень особи, яка прийшла на перевiрку та достовiрностi наданих нею документiв, негайно телефонуйте до Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi за номером: (032) 235-48-42.
      У випадку       виявлення псевдоiнспектора необхiдно також обов'язково       повiдомляти про цей факт правоохороннi органи, оскiльки такi дiї можуть свiдчити про вчинення правопорушення, за яке вiдповiдно до законодавства передбачена вiдповiдальнiсть. При можливостi здiйснiть фото, вiдеозйомку та затримайте таку особу до приїзду правоохоронцiв.
            Будьте обачнi та не дайте можливостi шахраям ввести Вас в оману.

Сектор взаємодiї зi ЗМI, мiжнародних зв'язкiв та з питань Євроiнтеграцiї

Кристинопiль 325: iдеї та пропозицiї

      Цьогорiч червоноградцi вiдзначатимуть 325 рокiв iз часу заснування коронним гетьманом Казимиром Потоцьким мiста Кристинополя.
      Червоноградська мiська рада оголошує прийом iдеї та пропозицiй стосовно заходiв щодо святкування ювiлею мiста.
      Свою iдею/ пропозицiю можете залишити у данiй формi:
      https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmXaOU8LhMWb884rYa52FH2QTvfd7FpONl7PSBxiqHoGRsA/viewform


Про засiдання робочої групи з питань допомоги учасникам АТО
Iнформуємо населення, що засiдання робочої групи з питань допомоги учасникам АТО буде вiдбуватися кожного другого вiвторка мiсяця, у малiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради, а розширене засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО буде проходити раз на квартал (у березнi, червнi, вереснi та груднi 2017 року) у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради.
Найближче засiдання робочої групи вiдбудеться 14 лютого 2017 року о 15:00 год., а найближче засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО вiдбудеться 14 березня 2017 року о 15:00 год.
У разi перенесення графiку засiдань населення буде проiнформоване завчасно.


Результати вирiшення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй у Львiвськiй областi у 2016 роцi
Упродовж 2016 року дiяльнiсть вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi (далi - вiддiлення НСПП) була спрямована на виконання завдань, визначених Законами України "Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв)", "Про соцiальний дiалог в Українi" та нормативно-правовими актами НСПП. Вiддiленням НСПП здiйснювались заходи, спрямованi на:
      - забезпечення правового супроводу примирних процедур, здiйснення посередництва у вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв);
      - прогнозування та запобiгання виникнення колективних трудових спорiв (кон-флiктiв);
      - сприяння полiпшенню стану соцiально-трудових вiдносин у трудових колективах пiдприємств, установ, органiзацiй областi;
      - пiдвищення рiвня правових знань сторiн соцiально-трудових вiдносин;
      - сприяння забезпеченню здiйснення соцiального дiалогу, проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi профспiлок та органiзацiй роботодавцiв.
      Неухильне виконання вiддiленням НСПП зазначених заходiв сприяло вирiшенню вимог найманих працiвникiв, зменшенню соцiальної напруги, усуненню чинникiв дестабiлiзацiї, врегулюванню конфлiктiв правовим шляхом з метою реалiзацiї конституцiйних прав та гарантiй найманих працiвникiв, забезпечення соцiальної стабiльностi в регiонi.
      З метою виконання своїх завдань та функцiй вiддiлення НСПП взаємодiє з органами виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, профспiлками, органiзацiями роботодавцiв, правоохоронними та контролюючими органами, представниками Спецiальної монiторингової мiсiї ОБСЄ в Українi, керiвниками та профактивом пiдприємств, установ, органiзацiй областi, громадськими органiзацiями.
      Заборгованiсть iз заробiтної плати та порушення термiнiв виплати поточної заробiтної плати, як i в попереднi роки, залишається однiєю з основних, найбiльш поширених причин виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та протестної активностi найманих працiвникiв. У значнiй кiлькостi колективних трудових спорiв (конфлiктiв) найманими працiвниками були також висунутi вимоги щодо збереження iснуючих соцiально-економiчних умов працi та робочих мiсць, виплати доплат та надбавок, укладення та виконання колективних договорiв, угод, забезпечення виконання законодавства про охорону працi.
      Вiддiлення НСПП упродовж 2016 року сприяло вирiшенню 22 колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (з них 18 - на виробничому рiвнi, 4 - на територiальному рiвнi), безпосереднiми учасниками яких стали 11047 найманих працiвникiв 49 пiдприємств, установ, органiзацiй областi.
      Окрiм того, у зазначеному перiодi вiддiлення НСПП здiйснювало заходи по запобiганню виникнення колективних трудових спорiв по 12 конфлiктних ситуацiях (з них 11 - на виробничому рiвнi, 1 - на територiальному рiвнi), учасниками яких були 15982 найманi працiвники 19 суб'єктiв господарювання.
      У результатi вирiшення колективних трудових спорiв, конфлiктних ситуацiй погашено заборгованiсть з виплати заробiтної плати на суму 118,6 млн. грн. або 87,1% вiд загальної суми боргу (136,1 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорiв та конфлiктних ситуацiй.
      Найбiльш складними у розглядi були колективнi трудовi спори (конфлiкти) у ДП "Львiввугiлля", закладах освiти м. Нового Роздолу, ПАТ "Миколаївцемент", ПАТ "Жидачiвський целюлозно-паперовий комбiнат", закладах охорони здоров'я мiст Дрогобича та Стебника, Дрогобицькому професiйному полiтехнiчному лiцеї, ЛКП "Львiвелектротранс", розгляд яких здiйснювався з залученням органiв влади, профспiлок, контролюючих органiв. Розгляд 6-ти офiцiйно зареєстрованих у листопадi-груднi 2016р. колективних трудових спорiв у Львiвському нацiональному академiчному театрi опери та балету iм. С. Крушельницької не розпочато через умисне порушення керiвництвом театру законодавства про порядок вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв).
      Усього в 2016 роцi за сприяння та координацiї вiддiлення НСПП було проведено 115 примирних процедур, спрямованих на вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та запобiгання їх виникнення, у т.ч. 13 засiдань примирних комiсiй та 102 узгоджувальнi зустрiчi.
      Вiддiлення НСПП вiдповiдно до повноважень, визначених чинним законодавством, проводить монiторинг акцiй соцiального протесту, пов'язаних з ускладненням стану соцiально-трудових вiдносин та сприяє зменшенню соцiальної напруги мiж сторонами конфлiктiв, пошуку конструктивних, взаємоприйнятних рiшень при проведеннi таких акцiй протесту для розв'язання соцiально-економiчних суперечностей мiж найманими працiвниками та роботодавцями.
      Упродовж 2016 року найманими працiвниками проведено 28 акцiй соцiального протесту, пов'язаних з ускладненням стану соцiально-трудових вiдносин, з яких у 15 акцiях соцiального протесту або 53,6% вiд їх загальної кiлькостi найманими працiвниками висувались вимоги щодо погашення боргу з заробiтної плати та своєчасної виплати поточної заробiтної плати.
      Вiддiленням НСПП здiйснюються також заходи щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про соцiальний дiалог в Українi", вiдповiдно до якого на НСПП покладено функцiї щодо проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям репрезентативностi (пiдтвердження репрезентативностi) сторiн соцiального дiалогу.
      Серед основних принципiв, вiдповiдно до яких здiйснюється соцiальний дiалог, Законом України "Про соцiальний дiалог в Українi" визначено принцип репрезентативностi i правоможностi сторiн та їх представникiв. Тому, згiдно статтi 4 зазначеного Закону для участi у колективних переговорах з укладення колективних договорiв i угод, тристороннiх або двостороннiх органах соцiального дiалогу та у мiжнародних заходах склад суб'єктiв профспiлкової сторони та сторони роботодавцiв на нацiональному, галузевому та територiальному рiвнях визначається за критерiями репрезентативностi.
      Вiдповiдно до рiшень вiддiлення НСПП визнано такими, що вiдповiдають кри-терiям репрезентативностi (пiдтвердили репрезентативнiсть) на територiальному рiвнi для участi у колективних переговорах з укладення територiальних угод та для делегування представникiв до вiдповiдних органiв соцiального дiалогу 20 суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв Львiвської областi. Реєстр репрезентативних суб'єктiв сторiн профспiлок та органiзацiй роботодавцiв розмiщено на сайтi вiддiлення НСПП.
      Iнформацiя про дiяльнiсть НСПП та вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi систематично висвiтлюється в Бюлетенi НСПП (передплатний iндекс - 23877), на офiцiйному сайтi НСПП (www.nspp.gov.ua) та на сайтi вiддiлення НСПП в Львiвськiй областi (www.nspp-lviv.at.ua).

Цюпа В. П., завiдувач iнформацiйно-консультацiйним центром НСПП у м. Червоноградi, начальник юридичного вiддiлу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради

До уваги молодi!

      25 лютого 2017 року вiдбудеться практична конференцiя на тему: "Можливостi самореалiзацiї молодi на прикладах успiшних молодих людей".
      Молодi люди матимуть нагоду:
      - почути iсторiї досягнень найуспiшнiших молодих людей з практичними порадами i рекомендацiями;
      - взяти участь у конкурсi "Мої досягнення", призовий фонд якого складає 20 000 грн.
      Детальна iнформацiя на сайтi https://allprices.com.ua/conference/


Органiзацiя та проведення Заходiв до вiдзначення Дня святого Миколая, новорiчних та рiздвяних свят

      На виконання наказу директора департаменту соцiального захисту населення облдержадмiнiстрацiї вiд 13.12.2016 року департаментом було затверджено розподiл квиткiв та новорiчних подарункiв для дiтей незахищених категорiй Львiвської областi та громадських органiзацiй СБСЛ "Щаслива дина", ЛОБФ "Дiти Чорнобиля Львiвщини," Львiвське обласне вiддiлення МБФ "Допомога дiтям Чорнобиля," Львiвський обласний доброчинний фонд захисту слабозорих дiтей-iнвалiдiв "ЗIР," ГО "Самi". Зокрема на м. Червоноград було видiлено 30 квиткiв на перегляд вистави у Першому українському театрi для дiтей та юнацтва та 15 квиткiв у ДП "Львiвський державний цирк" iз врученням солодких подарункiв.
      Вiдповiдно до Порядку видачi квиткiв на заходи та новорiчних подарункiв, квитки та новорiчнi подарунки надаються дiтям соцiально незахищених категорiй:
      - дiтям-сиротам;
      - дiтям, позбавлених батькiвського пiклування;
      - дiтям-iнвалiдам;
      - дiтям iз малозабезпечених сiмей;
      - дiтям iз багатодiтних сiмей (вiд 3-х i бiльше дiтей);
      - дiтям вiйськовослужбовцiв, працiвникiв органiв внутрiшнiх справ та журналiстiв, якi загинули пiд час виконання службових обовязкi'в;
      - дiтям загиблих шахтарiв;
      - дiтям, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
      - дiтям, якi залишилися без догляду;
      - дiтям з сiмей, якi перебувають у складних життєвих обставинах;
      - дiтям, чиї батьки знаходяться в зонi роведення антитерористичної операцiї та дiти, батьки яких постраждали внаслiдок проведення антитерористичної операцiї;
      - дiтям тимчасова перемiщених осiб iз Донецької та Луганської областей та АР Крим.


Проект мiського бюджету на 2017 рiк

Щодо процедури внесення в Реєстр неприбуткових органiзацiй

Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО
Iнформуємо Вас, що вiвторок, 13 грудня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО. Запрошуються учасники АТО 6 хвилi демобiлiзацiї, а також усi бажаючi учасники бойових дiй попереднiх хвиль демобiлiзацiї та члени їхнiх сiмей.

Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда" та аналiз його регуляторного впливу

      Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради повiдомляє про оприлюднення з 08.12.2016 року в газетi "Новини Прибужжя" та в мережi Iнтернет на офiцiйному web-сайтi Червоноградської мiської ради: www.chervonograd-city.gov.ua , в роздiлi "Документи, рiшення" далi пiдроздiл "Проекти регуляторних актiв", проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення реклами в лiфтах житлових будинкiв комунальної власностi м. Червонограда" та аналiз його регуляторного впливу з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних i юридичних осiб, їх об'єднань.
      Головним розробником проекту регуляторного акта є Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      Проект розроблено з метою стимулювання ефективного використання майна, яке перебуває у комунальнiй власностi територiальної громади м. Червонограда, для активiзацiї ринку рекламних послуг та поповнення мiського бюджету. Зауваження та пропозицiї до проекту просимо надсилати за адресою: 80100, м.Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", тел.: (03 249) 2-82-93, 2-60-49, Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      e-mail: cumta@ukr.net
      Зауваження та пропозицiї до проекту вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань прийматимуться Управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради протягом одного мiсяця з дня оприлюднення - до 08.01.2017р.


Особистий прийом громадян заступником прокурора областi

      Повiдомляю, що 16.11.2016, з 14.30 до 17.00, заступник прокурора Львiської областi Русецький Олександр Володимирович проводитиме особистий прийом громадян у примiщеннi Червоноградської мiсцевої прокуратури, за адресою м.Червоноград, вул. Св.Володимира, 15 (4 поверх).
      На особистий прийом можна попередньо зареєструватись за телефоном 2-25-49, або безпосередньо у чергового прокурора Червоноградської мiсцевої прокуратури.

Заступник керiвника Червоноградської мiсцевої прокуратури юрист 1 класу В. Плекан

Програма урочистостей з нагоди вiдзначення 98-рiчницi утворення Захiдно-Української Народної Республiки

Повiдомлення про оприлюднення проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi" та аналiз його регуляторного впливу

      Вiдповiдно до статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради повiдомляє про оприлюднення з 20.10.2016 року в газетi "Новини Прибужжя" та в мережi Iнтернет на офiцiйному web-сайтi Червоноградської мiської ради: www.chervonograd-city.gov.ua , в роздiлi "Документи, рiшення" далi пiдроздiл "Проекти регуляторних актiв", проекту рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради "Про затвердження Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi" та аналiз його регуляторного впливу з метою одержання зауважень i пропозицiй вiд фiзичних i юридичних осiб, їх об'єднань. Даним проектом рiшення пропонується затвердити Схему комплексного розмiщення зовнiшньої реклами в м. Червоноградi, з якою також можна ознайомитись в мережi iнтернет за вищевказаною адресою.
      Головним розробником проекту регуляторного акта є Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      Проект розроблено з метою приведення нормативно-правових актiв органiв мiсцевого самоврядування вiдповiдно до внесених у груднi 2015р. змiн до Типових правил розмiщення зовнiшньої реклами, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2003 № 2067.
      Зауваження та пропозицiї до проекту просимо надсилати за адресою: 80100, м.Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", тел.: (03 249) 2-82-93, 2-60-49, Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
      e-mail: cumta@ukr.net
      Зауваження та пропозицiї до проекту вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань прийматимуться Управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради протягом одного мiсяця з дня оприлюднення - до 21.11.2016р.


Iнформацiйне повiдомлення про продаж на аукцiонi об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою, на якiй вiн розташований (комунальна власнiсть)

            Назва об'єкта: 2,3 та 4-та блок секцiї житлового будинку №1.
            Мiсцезнаходження: вул.Корольова,18, м-н "Набережний", м.Червоноград, Львiвська область.
            Балансоутримувач: Комунальне пiдприємство "Червоноградське управлiння будiвництва i iнвестицiй "Будiнвест".
            Вiдомостi про об'єкт незавершеного будiвництва: Об'єкт знаходиться в пiвнiчно-схiднiй частинi м.Червонограда. Об'єкт розташований на вiдстанi 50м вiд автомобiльної дороги мiсцевого значення, до об'єкта наявна пiд'їздна дорога з асфальтовим покриттям. Об'єкт являє собою фундамент з блокiв ФБС, де частково виконано монолiтний пояс i наявне часткове перекриття плитами. Всi iнженернi мережi (водопостачання, газопостачання та електричнi мережi) знаходяться вiд ОНБ на вiдстанi 20-50 м. До блок-секцiї №1 пiдведенi всi iнженернi комунiкацiї. Незавершене будiвництво потребує проведення технiчної експертизи та оцiнки на мiцнiсть споруди, оскiльки ОНБ не законсервований, не огороджений та зазнає агресивного впливу навколишнього середовища.
            Вiдомостi про земельну дiлянку:
            Мiсце розташування: вул.Корольова,18, м-н "Набережний", м.Червоноград, Львiвська обл.
            Площа земельної дiлянки: 0,3241 га
            Кадастровий номер: 4611800000:02:004:0022.
            Категорiя земель: землi житлової та громадської забудови.
            Земельнi сервiтути: вiдсутнi.
      Вартiсть об'єкта приватизацiї (без урахування ПДВ) - становить - 783 364 грн (сiмсот вiсiмдесят три тисячi триста шiстдесят чотири гривнi); в тому числi: вартiсть об'єкта незавершеного будiвництва - 190 131 грн ( сто дев'яносто тисяч сто тридцять одна гривня); вартiсть земельної дiлянки - 593 233грн( п'ятсот дев'яносто три тисячi двiстi тридцять три гривнi) .
      ПДВ об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою становить - 156 672,8 грн ( сто п'ятдесят шiсть тисяч шiстсот сiмдесят двi гривнi 80 копiйок).
      Початкова цiна об'єкта незавершеного будiвництва разом iз земельною дiлянкою (з урахуванням ПДВ) становить - 940 036,80 грн (дев'ятсот сорок тисяч тридцять шiсть гривень 80 копiйок) в тому числi: вартiсть об'єкта незавершеного будiвництва - 228 157,2 грн (двiстi двадцять вiсiм тисяч сто п'ятдесят сiм гривень 20 копiйок), вартiсть земельної дiлянки - 711 879,6 грн(сiмсот одинадцять тисяч вiсiмсот сiмдесят дев'ять гривень 60 копiйок).
            Умови продажу: див. газета "Вiдомостi приватизацiї вiд 17.10.2016 №83(999), сайт www/spfu/gov.ua (рубрика "Офiцiйнi видання")
            Грошовi кошти в розмiрi 94003,68 грн, що складає 10% вiд початкової цiни об'єкта незавершеного будiвництва вносяться на рахунок 37316080000840, одержувач коштiв Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача - Державна казначейська служба України, МФО 820172.
      Плата за реєстрацiю заяви в сумi 17 гривень та кошти пiд час розрахунку за придбаний об'єкт приватизацiї вносяться на розрахунковий рахунок 37180500900001, одержувач коштiв Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача - ГУДКСУ у Львiвськiй областi, МФО 825014.
      У призначеннi платежу слiд вказати за що сплачуються данi кошти.
            Аукцiон в електроннiй формi буде проведено 11 листопада 2016 року Фiлiєю "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукцiону (внесення цiнових пропозицiй) - 11.00, час закiнчення аукцiону (внесення цiнових пропозицiй) - 14.00. Кiнцевий термiн приймання заяв на участь в аукцiонi - 07 листопада 2016р. до 18.00 включно.
      Заява на участь в аукцiонi та фотокопiї документiв, що є додатками до заяви, подаються в електронному виглядi до       Фiлiї "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
      Додаткову iнформацiю можна отримати у       Фiлiї "Львiвський аукцiонний центр" ПАТ ДАК "Нацiональна мережа аукцiонних центрiв" (м.Львiв, вул.Сахарова,46а, тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львiвськiй областi (м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, третiй поверх, кiмната 17,тел./факс 255-38-55).


10 мiфiв про субсидiї. Держава турбується про тебе

Пропозицiя щодо працевлаштування учасникiв АТО

      Львiвське обласне управлiння водних ресурсiв пропонує забезпечити учасникiв антитерористичної операцiї роботою, шляхом передачi їм вiльних вiд оренди водних об'єктiв в районах областi. Воднi об'єкти пропонує передавати у користування для рибогосподарських потреб, культурно - оздоровчих, лiкувальних, рекреацiйних, спортивних та туристичних цiлей за спрощеною схемою передачi в користування та меншою вартiстю.
      Львiвське обласне управлiння водних ресурсiв надасть необхiдну iнформацiю в iдентифiкацiї таких об'єктiв за адресою: 79017, м.Львiв, вул.Родини Крушельницьких,14, тел./факс: 275-10-28, e-mail: lvivvodres@gmail.com.
      ( лист департаменту соцiального захисту ЛОДА вiд 14.09.2016р. №11-7292 та Львiвського управлiння водних ресурсiв вiд 05.09.2016р. №09/1439 ).


Повiдомлення про проведення громадських слухань та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України вiд 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi .
      Змiни у вищевказанi мiстобудiвнi документацiї вносяться з метою розширення територiї для садибного будiвництва, в т.ч. з метою забезпечення земельними дiлянками пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї, влаштування плебанiї для священникiв в районi ГКЦ Пресвятої Богородицi Владичицi України та автомобiльної стоянки в районi УПЦКП Св.Володимира.
      Розробники проектiв змiн : до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детального плану територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) - ДП "Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект"" , до детального плану територiї вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi - ОП Львiвське обласне проектно-виробниче архiтектурно-планувальне бюро; замовник - виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради. Пiдстава для розроблення проектiв змiн - рiшення Червоноградської мiської ради вiд 23.06.2016 р. № 221 та вiд 27.08.2015 № 896.
      З текстовими та графiчними матерiалами проектiв змiн можна ознайомитися за адресою: м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "      виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Вiдповiдно до п.9 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 пропозицiї до проектiв змiн у вищевказану мiстобудiвну документацiю подаються у письмовому виглядi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi, мiсця проживання, особистим пiдписом i повиннi мiстити об_рунтування з урахуванням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв та правил. Пропозицiї до проектiв змiн приймаються вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань в термiн з 12.09.2016 р. по 12.10.2016 р. на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).
      Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй є начальник управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради - Фiгар Юрiй Орестович.
      Iнформацiю щодо проведення iнформацiйних заходiв (презентацiя, прилюдне експонування) у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi буде надано додатково.

Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

Повiдомлення про проведення громадських слухань та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi у до детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан"

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України вiд 17.02.2011 № 3038-VI "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання та початок процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi до детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан". Вищевказана мiстобудiвна документацiя розробляється з метою вирiшення питання влаштування паркувальних майданчикiв , автостоянок , органiзацiї руху мiського громадського транспорту ( зменшення транспортного навантаження на вулицю Сокальську ) та дрiбнороздрiбної торгiвлi сiльськогосподарською продукцiєю в районi вулицi Сокальської, визначення планувальної органiзацiї i розвитку частини територiї
      Розробник детального плану - ДП "Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект"", пiдстава для розроблення - рiшення Червоноградської мiської ради вiд 03.03.2016 № 90
      З текстовими та графiчними матерiалами проектiв змiн можна ознайомитися за адресою: м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "      виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Вiдповiдно до п.9 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 пропозицiї до проектiв змiн у вищевказану мiстобудiвну документацiю подаються у письмовому виглядi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi, мiсця проживання, особистим пiдписом i повиннi мiстити об_рунтування з урахуванням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв та правил. Пропозицiї до проектiв змiн приймаються вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань в термiн з 19.09.2016 р. по 19.10.2016 р. на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).
      Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй є начальник управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради - Фiгар Юрiй Орестович.
      Проведення iнформацiйних заходiв (презентацiя, прилюдне експонування) детального плану територiї в районi авто та залiзничного вокзалiв, Червоноградського мiського ринку та ринку "Майдан" вiдбудеться       20.09.2016року о 10.00 у великiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради : проспект Шевченка,19.
            ДОДАТКОВО IНФОРМУЄМО
      що iнформацiйнi заходи (презентацiя, прилюдне експонування) у проектах змiн до Плану зонування територiї мiста Червонограда та детальних планiв територiї в районi вулиць Перемоги, Iвасюка, Грушевського ( дамба) i вулиць Гоголя та Мишуги в м. Червоноградi, (повiдомлення про проведення громадських слухань опублiковувалось в газетi "Новини Прибужжя" вiд 8.09.2016року) вiдбудеться       20.09.2016року о 10.00 у великiй сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради : проспект Шевченка,19.

Управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради

Положення про загальномiський фестиваль-конкурс "День української родини"

Iнформацiя про продаж на аукцiонi об'єкта державної власностi

Червоноградьский КСТ "За Обрiй" пропонує усiм небайдужим долучитися до ЕКО-сплаву на честь Дня Незалежностi

      Червоноградьский КСТ "За Обрiй" #zaobrij пропонує усiм небайдужим долучитися до ЕКО-сплаву на честь Дня Незалежностi.
      Сплав вiдбуватиметься на катамаранi 8-мiсному маршрутом - бетонний мiст на Бендюгу - автомобiльний мiст у м.Сокаль (довжина прибл 17 км)
      Програма сплаву:
      - збiр учасникiв       о 9.00 навпроти центрального входу в мiську Раду (кiлькiсть вiльних мiсць - 7!)i виїзд на мiсце старту (бетонний мiст на дорозi ЧЗМК- Бендюга);
      - пiд час пiдготовки сплавзасобiв - прибирання територiї бiля мосту; нанесення аерозольною фарбою на опорах та бетонних конструкцiях моста гасла: "Не засмiчуй Україну!"
      - 10.30 старт.
      - 11.00 - зупинка пiд залiзним (горбатим) мостом (дорога - старе мiсто - Бендюга) прибирання, нанесення гасла "Не засмiчуй Україну!"
      - подальшi виходи на прибирання по узгодженню в групi.
      - 14.00 - привал, вiдпочинок, посиденьки;
      15-16.00 - фiнiш у м.Сокаль бiля автомобiльного мосту, прибирання, нанесення гасла "Не засмiчуй Україну!"
      Виїзд додому.
      З собою волонтеру ОБОВ'ЯЗКОВО мати -
      1) Балон червоної аерозольної фарби (будь-якої марки)
      2) 2 великих пакета для смiття (на 100-150 лiтрiв)
      3) Рукавички
      Також одяг для сплаву та роботи, взуття для виходу у воду (старi сандалi, босонiжки, тощо)
      Всю команду на мiсце старту i з мiсця фiнiшу додому буде доставлено транспортом.
      Записатись можна за телефоном:
      093 420 89 00 Михайлоабо подати зголошення на стiнi.
      Список учасникiв буде поновлюватись на стiнi по мiрi зголошення.


Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi наголошує на дотриманнi вимог безпеки при виконаннi робiт
З метою запобiгання виникнення травматизму на пiдприємствах водопровiдно-каналiзацiйного господарства, Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi наголошує на дотриманнi вимог безпеки при виконаннi робiт у замкненому (обмеженому) просторi, в тому числi колодязях, люках, вiдстiйниках тощо.
      Зокрема:
      1. До робiт у замкненому (обмеженому) просторi, в тому числi колодязях, люках, вiдстiйниках тощо допускаються лише працiвники, якi:
      - пройшли навчання та перевiрку знань з безпечного ведення робiт;
      - пройшли медичний огляд та не мають протипоказань до виконання даного виду робiт;
      - забезпеченi спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту, контрольно-вимiрювальними приладами та сигналiзаторами шкiдливих та небезпечних факторiв навколишнього середовища;
      2. Робота в замкненому просторi виконується за нарядом-допуском пiд керiвництвом вiдповiдального за роботи (майстра, бригадира) i пiсля проведення цiльового iнструктажу щодо безпечних методiв працi.
      3. Перед початком робiт в каналiзацiйних колодязях, вiдстiйниках, зливних ямах необхiдно дотримуватись таких вимог безпеки:
      - Необхiдно провести аналiз загазованостi на наявнiсть шкiдливих та небезпечних речовин та при необхiдностi забезпечити їх вентиляцiю (перед спуском в колодязь необхiдно упевнитись, у вiдсутностi шкiдливих газiв за допомогою переносного газоаналiзатора або опусканням запаленого шахтарського лiхтаря);
      - спуск людей до колодязя дозволено тiльки у шланговому або iзолюючому протигазi;
      - виконувати роботи у замкнених (обмежених) просторах повинна бригада не менш нiж з трьох працiвникiв;
      - вiдкритi каналiзацiйнi колодязi повиннi бути огородженi з метою запобiгання потрапляння до них людей, тварин або наїзду транспортних засобiв;
      - пiд час спуску в колодязь, гноєзбiрник або робочий канал, виконуючий роботу повинен одягти запобiжний пояс зi страхувальною мотузкою, яку повинен весь час тримати iнший працiвник, що перебуває на поверхнi;
      - у випадках коли газ не можливо повнiстю видалити з колодязя, працiвник повинен кожнi 10 хвилин виходити на поверхню та вiдпочивати 20 хвилин;
      - пiд час виконання робiт всерединi споруд каналiзацiйної мережi категорично забороняється застосовувати вiдкритий вогонь, палити, запалювати сiрники, перевiряти наявнiсть газу пiдпаленим папером.
      Разом з тим, ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi       попереджає населення про небезпеку самовiльного виконання робiт з очищення каналiзацiйних колодязiв приватних домоволодiнь та необхiднiсть залучення до виконання таких робiт спецiалiзованих органiзацiй, якi мають вiдповiдний дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки, а саме газонебезпечних робiт, робiт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторi.


Iнформацiя для багатодiтних сiмей

      В обласному бюджетi видiлено кошти на придбання навчального приладдя дiтям iз багатодiтних сiмей . Право на отримання коштiв мають багатодiтнi сiм'ї, у яких виховуються четверо i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв (дiти, якi навчаються до 23 рокiв), зареєстрованi на територiї м. м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
      Для отримання допомоги представнику багатодiтної сiм'ї необхiдно до 01.11.2016 року подати в управлiння працi та соцiального захисту населення (вул. Сокальська 1, III - поверх, каб.310, т. 4-10-65), такi документи:
      - заяву;
      - копiю паспорта одного з батькiв;
      - копiю довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера одного з батькiв;
      - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
      - копiї посвiдчень дiтей з багатодiтної сiм'ї чи iнших документiв, що пiдтверджують статус багатодiтної сiм'ї;
      - номер поточного рахунка в установi банку одержувача допомоги;
      - довiдка з навчального закладу ( для дiтей старше 18 рокiв ).
      Пiд час подання копiї документiв, заявники надають їх оригiнали для огляду та засвiдчення. "

Начальник управлiння I.I.Шмирко

Червоноградський вiйськовий мiський комiсарiат пропонує стабiльну високооплачувану роботу у Збройних Силах України

            Вимоги до кандидатiв:- вiк - вiд 18 до 60 рокiв- задовiльний стан здоров'я
            Держава ГАРАНТУЄ:
      - стабiльне грошове забезпечення - вiд 7 000 грн у залежностi вiд займаної посади Бажаючi отримати всю iнформацiю з питань прийняття на вiйськову службу за контрактом, умов проходження, вимог до кандидата, можуть звернутися за адресою:
            м. Червоноград , вул. Iвасюка, 4а, Червоноградський вiйськовий мiський комiсарiат, телефон: (049) 2 000 5, моб. 0730576691.
            ПРИЄДНУЙСЯ, РАЗОМ МИ ЗАХИСТИМО НАШУ КРАЇНУ!
      У рамках кардинального реформування Збройних Сил України, що покликане модернiзувати та змiцнити українське вiйсько, нашiй державi потрiбнi патрiоти та свiдомi захисники України.
      У Збройних Силах України набирає обертiв система комплектування вiйськ вiйськовослужбовцями служби за контрактом. Адже професiйно пiдготовлений солдат-контрактник - це важлива ланка обороноздатностi країни, що пiклується про забезпечення цiлiсностi i недоторканостi нашої держави. I саме ВИ можете стати новою формацiєю вiйськовикiв та обличчям народу!
      Якщо Ви бажаєте зробити вiйськову кар'єру, проходження вiйськової служби за контрактом у Збройних Силах України - найоптимальнiший варiант здiйснення Вашої мрiї.
      Львiвський обласний вiйськовий комiсарiат запрошує громадян з числа призовникiв, вiйськовозобов'язаних запасу та цивiльних осiб, яким небайдужа доля свого народу та територiальна цiлiснiсть України, придатних до вiйськової служби за станом здоров'я, якi мають бажання проходити вiйськову службу за контрактом.
      На вiйськову службу за контрактом приймаються громадяни вiком вiд 18 до 60 рокiв, якi визнанi вiйськово-лiкарськими комiсiями придатними за станом здоров'я, мають вiдповiдну фiзичну пiдготовку, пройшли професiйно-психологiчний вiдбiр i вiдповiдають установленим вимогам проходження вiйськової служби та не мали судимостi, мають вищу, професiйно-технiчну або повну загальну середню освiту.
      Громадяни, якi прийнятi на вiйськову службу за контрактом, отримують:
      - стабiльне грошове забезпечення, яке з 1 сiчня 2016 року становить вiд 7000 грн. до 10000 грн.;
      - додаткове премiювання вiйськовослужбовцям, якi перебувають в зонi проведення АТО: на першiй лiнiї - 3-и мiнiмальних заробiтнi плати, в тилу - 1-у мiнiмальну заробiтну плату та пiдчас загострення ситуацiї в розмiрi 7-ми мiнiмальних заробiтних плат;
      - професiйне зростання;
      - безкоштовне медичне обслуговування в закладах МО України та iнше.
      Також вiйськовослужбовцям вiйськової служби за контрактом гарантується:
      - перспектива на отримання житла;
      - забезпечення речовим майном та продовольством;
      - соцiальний захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей;
      - можливiсть безкоштовного навчання в навчальних закладах;
      - можливiсть вибору вiйськової частини, посади та мiсця для проходження вiйськової служби за контрактом, як в межах Львiвської областi так i в iнших регiонах України (за бажанням).
      Якщо Вам небайдужа доля країни та Ви бажаєте мати перспективну роботу та достойну оплату працi, звертайтесь у Червоноградський мiський вiйськовий комiсарiат (вул. Iвасюка,4а; тел.: (049) 2 000 5 моб. 0730576691.)


Оголошення про намiр встановити тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення та тарифи на послуги з централiзованого постачання холодної води, водовiдведення (з використанням внутрiшньо будинкових систем)
Керуючись п.2.5 Порядку доведення до споживачiв iнформацiї про перелiк житлово-комунальних послуг, структуру цiн/ тарифiв з об_рунтуванням її необхiдностi та про врахування вiдповiдної позицiї територiальних громад, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 30.07.2012 р. № 390 КП "Червоноградводоканал" iнформує споживачiв про намiр встановити тарифи на послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення та тарифи на централiзоване постачання холодної води та водовiдведення з використанням внутрiшньобудинкових систем.
      Станом на сьогоднiшнiй день дiючi тарифи на централiзоване водопостачання та водовiдведення( дiють з 1.05.2014 р.) не вiдшкодовують собiвартостi послуг,тариф з водопостачання вiдшкодовує вартiсть послуг- на 92%, з водовiдведення - на 89%.
      Постановами НКРЕКП №302 та №303 вiд 10.03.2016 р затверджено " Порядок формування тарифiв на централiзоване водопостачаня та водовiдведення" та " Порядок формування тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодної води та водовiдведення"
      Згiдно даних Постанов КП "Червоноградводоканал" , враховуючи критичний фiнансовий стан пiдприємства ,виконав розрахунки тарифiв на послуги з централiзованого постачання холодної води , водовiдведення ( з використанням внутрiшньобудинкових систем) з прогнозованим зростанням на 20-25% та подали на розгляд Нацiональної комiсiї , що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зауваження i пропозицiї приймаються у письмовiй формi за адресою:м.Червоноград, вул. Шевська 1а КП "Червоноградводоканал"

До уваги дiтей та молодi, громадських об'єднань

      Вiдповiдно до Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал- соцiалiстичного ( нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки "державним пiдприємством "Український дитячий центр "Молода гвардiя" розпочалося проведення Всеукраїнського конкурсу на офiцiйне найменування та логотип державного пiдприємства "Український дитячий центр "Молода гвардiя" ( далi -Конкурс)
      Конкурс проводиться на добровiльних засадах i є вiдкритим для дiтей та молодi, громадських об'єднань тощо метою якого є формування дiтей та молодi активної громадської позицiї та нацiонально-патрiотичної свiдомостi, створення сучасного та актуального iмiджу дитячого закладу оздоровлення та вiдпочинку.
      Порядок органiзацiї та строки проведення Конкурсу визначенi Положенням про Всеукраїнський конкурс на офiцiйне найменування та логотип державного пiдприємства "Український дитячий центр "Молода гвардiя" , затвердженого наказом Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 23.03.2016 р. №227, зареєстрованим в Мiнiєвi юстицiї України 15.04.2016 за №573/28703.
      Офiцiйне опублiкування Положення знаходиться за електронною адресою: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/z0573-16.


Навчання з питань охорони працi

      Замовлення щодо навчання керiвникiв i посадових осiб та перевiрку знань з питань охорони працi здiйснювати через комунальне пiдприємство ЛОР "Львiвський обласний учбовий центр пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв та iнженерно-технiчних працiвникiв i спецiалiстiв для виконання робiт з пiдвищеною небезпекою", який знаходиться за адресою:
      м.Львiв, вул. Тернопiльська , 2А
      контактнi телефони:
       (032)-270-05-92;
      (032)-270-05-87;
      (032)-270-05-93.


Звернення Червоноградського мiського вiддiлу Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi та вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Червоноградської мiської ради

      Червоноградський мiський вiддiл Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi та вiддiл з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Червоноградської мiської ради звертається до усiх власникiв автотранспорту дотримуватись правил паркування у дворах та прибудинковiй територiї щоб не спричинити перешкод проїзду пожежно - рятувальної технiки до мiсця виклику. Вогнеборцi, виїжджаючи на виклик часто зiштовхуються з проблемою неналежного паркування автомобiлiв, якi заважають проїзду пожежної спецтехнiки. Населення теж обурюється але, як показує практика населення саме створило цю проблему.
      Не дивлячись на постiйнi рекомендацiї рятувальникiв не захаращувати проїзди, власники продовжують паркування автотранспортних засобiв у житлових мiкрорайонах з порушеннями. В зв'язку з цим багато будинкiв залишаються недоступними для пiд'їзду великогабаритної пожежно - рятувальної технiки. Iнодi взагалi неможливо проїхати по двору, особливо у нiчний час доби.
      Дорогоцiнний час, який вогнеборцi могли би витратити на рятування людей i гасiння пожежi витрачається на подолання перешкод з припаркованих автомобiлiв, а рятування людей з верхнiх поверхiв житлового будинку просто стає неможливим.
      Тому, ще раз наполегливо просимо вiднестися з розумiнням, не обмежувати проїзну частини внутрiшнiх дворiв, адже це ускладнить рух автомобiлiв екстренних служб. Автомобiльнi дороги, проїзди й проходи до будiвель, пожежних вододжерел, пiдступи до зовнiшнiх стацiонарних пожежних драбин мають бути завжди вiльними.
            Забороняється зменшувати ширину дорiг та проїздiв для автомобiлiв екстрених служб.
            Не будьте байдужими до нашого звернення, адже бiда може завiтати i у Вашу оселю!!!

Начальник ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Львiвськiй областi Скрiбенець О.В.
Начальник вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи Васько I.Р.

Iнформацiя про продаж на аукцiонi об'єкта державної власностi групи А разом iз земельною дiлянкою

В травневому концертi проекту "Музика палацу Потоцьких" ви матимете нагоду послухати у виконаннi фортепiанного дуету викладачiв Львiвської музичної академiї...

      
      Червоноград заможне мiсто. В його розпорядженнi аж 4 роялi. Один з них - австрiйської роботи - знаходиться в Палацi Потоцьких. i в травневому концертi проекту "Музика палацу Потоцьких" ви матимете нагоду його послухати. 22 травня, в недiлю. о 17.00 у виконаннi фортепiанного дуету викладачiв Львiвської музичної академiї Ганни iванюшенко та Тетяни Мiлодан прозвучать сонати Людвiга ван Бетовена та Леопольда Кожелуха, Маленька сюїта Клода Дебюссi, Пер Гюнт Едварда Грiга, та Угорськi танцi Йоганеса Брамса.
      Квитки - а їх кiлькiсть обмежена - можна вже придбати в квiтковому магазинi "Жасмин" та кафе "Дрiмпарк"
      Детальнiше...


Iнформацiя про роботу автобусних маршрутiв до кладовищ в с. Добрячин та с. Бендюга у Великоднi свята: 1, 2, 3 травня 2016 року та на Провiдну недiлю 8 травня 2016 року

            НА БЕНДЮЗЬКЕ КЛАДОВИЩЕ - перевiзник ФОПВасилишин М.I.
            1, 2, 3 та 8 травня 2016 року
      за маршрутом: Автовокзал - вул.Сокальська - вул.С.Бандери - вул. В. Iвасюка - Стара шахтарська - пл. Соборна - с. Бендюга (цвинтар)
      - з Автовокзалу мiста: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
      - з кладовища с. Бендюга: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
            Вартiсть проїзду - 4,00 грн.
            НА ДОБРЯЧИНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ - перевiзник ФОП Василишин М.I.
            1, 2, 3 та 8 травня 2016 року
      за маршрутом: Автовокзал - пр. Шевченка - вул. Чорновола - вул. Клюсiвська - АСI (Стара шахтарська) - вул. В. Iвасюка - АС2 (Нова шахтарська) - вул. С. Бандери - с. Добрячин (цвинтар)
      - з Автовокзалу мiста: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
      - з кладовища с. Добрячин: 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
            Вартiсть проїзду - 4,00 гри.


ТОВ "Iнститут мунiципального менеджменту" оголошує набiр учасникiв у семiнарi-практикумi: "ОСНОВИ УПРАВЛIННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ"

ТОВ "Iнститут мунiципального менеджменту" оголошує набiр слухачiв для участi у дводенних навчальних семiнарах з пiдвищення квалiфiкацiї

Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141 “Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “Про жертви нацистських переслідувань ”, відповідно до якої установлені на 2016 рік розміри разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Законів України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” і “Про жертви нацистських переслідувань ” .
      Виплата буде здійснюватись у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім ( яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин:
інвалідам 1 групи - 2975 гривень;
інвалідам ІІ групи - 2600 гривень;
інвалідам ІІІ групи - 2310 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім ( яким на момент ув’язнення не виповнилося 16 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків - 920 гривень;
3) членам сімей загиблих та дружинам ( чоловікам ) померлих інвалідів війни, дружинам ( чоловікам ) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге - 465 гривень;
4) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал – соціалістським режимом у тилу ворога – 170 гривень;
Вказану допомогу ветеранам, Управлінням праці та соціального захисту населення буде перераховано на особові рахунки громадян в установах банків або через відділення зв’язку за місцем отримання пенсії (особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання).


ЛЬВIВСЬКИЙ РЕГIОНАЛЬНИЙ IНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ
Оголошує прийом слухачiв на навчання у 2016 р. за спецiальнiстю 074 "Публiчне управлiння та адмiнiстрування " за державним замовленням

      Лiцензiя МОН України вiд 16.06.2014, серiя АЕ № 458276
      Прийом на навчання здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про вищу освiту" та за умовами, визначеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 квiтня 2013 р. № 255 (iз змiнами вiд 13 сiчня 2016 року №19.)
      На навчання приймаються громадяни України, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), направляються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими органами, установами, на якi поширюється дiя Законiв України "Про державну службу" та "Про службу в органах мiсцевого самоврядування".
      Документи подаються       особисто до Приймальної комiсiї Iнституту:
      - на спецiальнiсть       " Публiчне управлiння та адмiнiстрування " з 1 квiтня по 10 червня 2016 року,
            День вiдкритих дверей вiдбудеться       13 травня 2016 року о 12.00 за адресою: 2
      79491, м. Львiв, смт Брюховичi, вул. Сухомлинського, 16,
      тел.: (032)244-81-12, www.lvivacademy.com
      еmаil: lridy_prujom@ukr.net
      Приймальна комiсiя Iнституту працює щодня, крiм недiлi з 9 до 18 год. ( субота з 10 до 16 год. )
      Додаток...
            Вимоги до вступникiв
      за спецiальнiстю       " Публiчне управлiння та адмiнiстрування :
      -       за денною формою за договорами-направленнями органiв, установ приймаються особи, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), перебувають на державнiй службi або службi в органах мiсцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах мiсцевого самоврядування       не менш як один рiк та не досягли 45 рокiв на момент подання документiв до приймальної комiсiї;
      -       за заочною формою за рекомендацiєю органiв, установ приймаються особи, якi мають вищу освiту (документ про вищу освiту встановленого зразка ступеня бакалавра, магiстра, а також освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiста), перебувають на державнiй службi або службi в органах мiсцевого самоврядування, працюють на посадах першої - четвертої категорiї або зарахованi до кадрового резерву на такi посади, мають стаж державної служби або служби в органах мiсцевого самоврядування       не менш як один рiк та не досягли 50 рокiв на момент подання документiв до приймальної комiсiї.


Прес-ланч на тему:
"Залучення мiсцевих громад до формування вiдповiдi на епiдемiю ВIЛ/СНIД: пiдсумки реалiзацiї проекту та формування Плану заходiв з протидiї ВIЛ/СНIДу на 2017 р. в м. Червоноградi"

      
      Детальнiше...


Розпочинають роботу автобуси на дачних маршрутах

      з 1 квiтня 2016 року розпочинають роботу автобуси на дачних маршрутах в режимi регулярних спецiальних пасажирських перевезень для перевезення певної категорiї пасажирiв до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова".
            Маршрут: Автовокзал - Дачi Шахта "Лiсова" (через шахту "Вiдродження")
      Графiк вiдправлень:
      - з 01.04.2016р. по 31.10.2016р. з понедiлка по суботу (крiм недiльних та святкових днiв);
      АВ Червоноград - 7.20, 9.00, 15.00
      Дачi Шахта "Лiсова" - 8.10, 10.00, 16.00, 18.00
      вартiсть проїзду 3,5грн.
            Маршрут: АС 2 Нова шахтарська (вул. С. Бандери) - "Шахта "Лiсова" (дачi
      (вул. С. Бандери - вул. В. Iвасюка - вул. Клюсiвська - вул. Героїв Майдану - пл. Соборна -
      вул. Б. Хмельницького - Застава - Гiрник 1 - Шахта "Лiсова" - Шахта "Вiдродження")
      Графiк вiдправлень:
      - з 01.04.2016р. по 31.10.2016р. з понедiлка по суботу (крiм недiльних та святкових днiв);
      АС-2 Нова шахтарська - 7.25, 9.10, 15.10
      Дачi Шахта "Лiсова" - 8.15, 10.10, 17.00, 19.00
      вартiсть проїзду 3,5грн.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв влади В.В. Кашуба

Про затвердження порядку зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами

Інформація про оголошення конкурсу з передачі в концесію цілісного майнового комплексу комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго»

            Об’єкт, що пропонується до концесії: цілісний майновий комплекс комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго», призначений для надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла м. Червоноград.
            Орган, який передає в концесію : Червоноградська міська рада Львівської області
            Строк, на який об’єкт передається в концесію: від 3 (трьох) до 50 (п’ятидесяти) років.
            Строк подання заявок на участь у концесійному конкурсі : до « 26» квітня 2016р.
            Розмір реєстраційного внеску: 17 000, 00 (сімнадцять тисяч) гривень.
            Строк подання конкурсних пропозицій: до «16» червня 2016р.
            Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу: до «16» липня 2016р.
            Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:
      З дня оголошення концесійного конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, що має бажання взяти участь у концесійному конкурсі , може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.
      Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
      У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу комунального підприємства Червоноградської міської ради «Червоноградтеплокомуненерго» (його структурним підрозділом) , цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.
      Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу :       80100, Львівська область, м.Червоноград, пр.Шевченка,19, каб. 106.
      Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
      У заявці претендентів-юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      У заявці претендентів - фізичних осіб-підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по-батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце на найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      У заявці претендентів-фізичних осіб зазначаються : - прізвище, ім’я, по-батькові; місце реєстрації за даними паспорту; паспортні дані в частині - номер , серія, дата орган та місце видачі такого документа; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (факс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
      До заявки додаються :
      документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:
      нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – за наявності (для резидентів) . У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011р. №-3205-УІ надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чинної дати подання заявки;
      нотаріально засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб) ;
      нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);
      нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб нерезидентів);
      копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);
      нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);
      оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про участь у концесійному конкурсі (для юридичних осіб);
      копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником – фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.
      документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:
      копія балансу підприємства за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);
      копія звіту про фінансові результати за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);
      копія звіту про рух грошових коштів за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів) – за наявності;
      оригінал довідки про те, що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних осіб – резидентів);
      оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб-підприємців);
      оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);
      копія декларації про доходи фізичної особи за 2015 рік та/або за звітні періоди, що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);
      нотаріально засвідчена копія документа про взяття на облік як платника податків (для всіх претендентів);
      оригінал довідки державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів, чинної на дату подачі заявки (для резидентів);
      копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для резидентів);
      оригінал довідки, виданої уповноваженим органом (установою) України, яка підтверджує, що відносно заявника не порушено провадження у справі про банкрутство, заявник не визнаний банкрутом та не перебуває у процедурі банкрутства, видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони на відчуження або арешту майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з державного реєстру іпотек про наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);
      фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2015 рік (за наявності) та за останній звітний період 2016 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);
      оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки на ім’я заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості за кредитними та будь-якими іншими зобов’язаннями перед банками, виданих не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для всіх претендентів);
      3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об’єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
      На підтвердження наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:
      копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2015 року.
      копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2015 року.
      копія трудових книжок працівників, які мають стаж та досвід роботи з обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас), який вимагається умовами конкурсу;
      копії посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів, що підтверджують кваліфікацію цих працівників;
      Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно. Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.
      Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником, або перебуває під спільним контролем із заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.
      Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).
      Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого
      представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).
       Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.
       У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника ( за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.
       Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито ____ аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.
       Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком утворення і роботи конкурсної комісії.
       Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).
       Заявники, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі у конкурсі не допускаються.
       Заявник, заява якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.
            Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
      Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності централізованого теплопостачання, у сфері теплопостачання та обслуговування об’єктів теплопостачання.
      Наявність у штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) не менше ніж 5 (п’ять) років.
      Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла.
      Наявність можливостей, що підтверджують можливість заявника/претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, відповідно до вимог конкурсної документації.
      Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі - надається конкурсною комісією за наступною адресою 80100, Львівська область, м.Червоноград, пр.Шевченка,19, каб.106
            номери телефонів: (03249) 2-43-34, моб. 0673141055 - голова комісії Кашуба Володимир Володимирович, (03249) 2-21-87, моб.0677944437 - секретар комісії Думич Андрій Степанович.
            інші контактні дані: (03249) 2-22-75, моб. 0938747629 – заступник голови комісії Балко Дмитро Ігорович
      
      Конкурсна комісія


Пропозицiя щодо працевлаштування учасникiв АТО

      Департаментом полiцiї охорони спiльно з Управлiнням у справах учасникiв АТО Мiнiстерства внутрiшнiх справ України й Центром надання допомоги учасникам та членам сiмей започатковано роботу з працевлаштування учасникiв антитерористичної операцiї.
      З метою посилення соцiального захисту зазначеної категорiї громадян, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi пропонує спiвпрацю щодо їх працевлаштування на службу в полiцiї ( на роботу на цивiльнi посади ) як мешканцiв мiста Львова, так i областi, на посади:
      полiцейських та полiцейських - водiїв;
      охоронникiв об'єктiв всiх форм власностi та кредитно - фiнансових установ;
      електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї;
      iнженера - електронiка.
            Основнi квалiфiкацiйнi вимоги за цими посадами та умови працi:
      - полiцейських та полiцейських - водiїв ( вiк вiд 21 до 35 рокiв, освiта - не нижче повної загальної середньої, успiшнi здача залiкiв з фiзичної пiдготовки та проходження професiйно - психологiчного вiдбору, вiдсутнiсть судимостi, проходження медичного обстеження вiйськово-лiкарською комiсiєю, для полiцейських - водiїв - наявнiсть водiйських прав категорiї "В" та навикiв їзди, заробiтна плата - вiд 2400 грн. на першому роцi служби з перспективою систематичного зростання з урахуванням спецiального звання, вислуги рокiв та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - охоронникiв об'єктiв всiх форм власностi та кредитно - фiнансових установ ( вiк вiд 18 до 50 рокiв, освiта - не нижче повної загальної середньої, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, вiдсутнiсть судимостi, заробiтна плата - вiд 1400 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням розгляду , стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - електромонтерiв охоронно - пожежної сигналiзацiї ( освiта - спецiальна, базова чи повна вища за вказаним фахом, досвiд роботи за цiєю професiєю, вiдсутнiсть судимостi, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, заробiтна плата - вiд 2000 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням розгляду, стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин );
      - iнженера - електронiка ( освiта - повна вища за вказаним фахом, досвiд роботи за цiєю професiєю, базове адмiнiстрування 1С7.7, навики встановлення, налаштування та ремонту операцiйних систем, програмних продуктiв, ПК та оргтехнiки, вiдсутнiсть судимостi, проходження професiйно - психологiчного вiдбору та медичної комiсiї, заробiтна плата - вiд 2500 грн. на першому роцi роботи з перспективою систематичного зростання з урахуванням категорiї, стажу роботи та кiлькостi вiдпрацьованих годин).
      За додатковою iнформацiєю та подальшими змiнами перелiку вакансiй можна звертатися за адресою: 79019, м.Львiв, вул. Липинського, 44, вiддiл кадрового забезпечення,кабiнети №№ 20,21,25, телефон ( 032 ) 252-33-07. ( лист Управлiння полiцiї охорони у Львiвськiй областi вiд 22.02.2016р. № 435/43/33/01-2016 ).


Вiдбудеться засiдання колегiї мiської ради
У понедiлок 22 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання колегiї мiської ради

Вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї
У четвер 17 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань комунального господарства, благоустрою, охорони довкiлля, комунальної власностi та приватизацiї

Вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою
У середу 17 лютого о 18-00 вiдбудеться засiдання постiйної депутатської комiсiї з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою

Положення про X театральнi зустрiчi "Червоноград скликає друзiв" 18-19 березня 2016 р

Iнформацiя щодо вiдкритих конкурсiв мiжнародної технiчної допомоги

      Iнформацiя щодо вiдкритих конкурсiв мiжнародної технiчної допомоги.
      Просимо долучитись до активної роботи в напрямку залучення мтд
      Департамент мiжнародного спiвробiтництва ЛОДА - мiжнародна спiвпраця - проекти мiжнародної технiчної допомоги
      Детальнiше...


Допомога на дiтей з сiчня 2016 року

      На виконання Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (вiд 24.12.15 №911-УIII) Урядом 25 грудня поточного року схвалено постанову Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" № 1181.
      Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 сiчня 2016 року передбачено:
            - надання тимчасової допомоги на дiтей батьки, яких ухиляються вiд сплати алiментiв у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм"ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв.
      Тимчасова допомога призначається кожнi шiсть мiсяцiв починаючи з мiсяця, в якому подано заяву з усiма необхiдними документами.
      У разi коли до заяви не доданi всi необхiднi документи, орган соцiального захисту населення повiдомляє одержувачу про те, якi документи повиннi бути поданi протягом мiсяця.
      Рiшення про призначення або вiдмову в призначеннi тимчасової допомоги приймається органом соцiального захисту населення протягом 10 календарних днiв пiсля надходження усiх необхiдних документiв.
      Умови та розмiр тимчасової допомоги, яка виплачується у разi визначення судом розмiру алiментiв у твердiй грошовiй сумi залишилися незмiнними та призначаються у вiдповiдностi до абзацу 2 пункту 8 постанови КМУ вiд 22.02.2006 №189.
            - скасування гарантованого розмiру допомоги на дiтей одиноким матерям (30% прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку) та надання такої допомоги у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 100 вiдсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного вiку та середньомiсячним сукупним доходом сiм "ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв.
      Якщо одинокi особи звернулися за продовженням допомоги iз врахуванням доходу в 2015 роцi i перiод виплати припадає на 2016 рiк, виплата допомоги таким особам iз врахуванням пiдвищеного розмiру продовжується до закiнчення перiоду призначення без їх звернення до управлiння соцiального захисту населення.
      З метою соцiального захисту дiтей, якi виховуються одинокими батьками Урядовим рiшенням збережено право на отримання з 1 сiчня 2016 року допомоги на дiтей одиноким матерям та тимчасової допомоги дiтям, батьки яких ухиляється вiд сплати алiментiв, особам, якi звернуться за її продовженням за новими умовами у перiод з сiчня по березень 2016 року. Такi громадяни повиннi заповнити декларацiю про доходи та майновий стан осiб, що звернулися за призначенням усiх видiв соцiальної допомоги (заповнюється на пiдставi довiдок про доходи кожного члена сiм'ї) за 6 мiсяцiв (липень-грудень 2015 року).
      Особи, якi звернуться за призначення допомоги вперше, вона призначатиметься з мiсяця звернення i доходи сiм'ї визначатимуться за 6 мiсяцiв на момент звернення за допомогою.
      За призначенням допомог необхiдно звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська,1, 4-й поверх,
      конт. телефон 2-50-15.


Для громадських органiзацiй та усiх зацiкавлених!
Надаємо iнформацiю про проекти пiдтримки Європейським Союзом України у сферi децентралiзацiї та регiональної полiтики

Реабiлiтацiя для учасникiв АТО

            ТзОВ Санаторiй "Київ" плюс Курорт Моршин до кiнця 2015 року надає послуги з реабiлiтацiї, якi включають, поряд з проведенням iндивiдуальних та групових занять, зустрiчей, консультацiй та порад iз досвiдченими психологами, ряд заходiв з приводу лiкування, тренiнги, допомоги, також i комплексне лiкування та оздоровлення:       процедури з бальнеотерапiї, кардiологiї, гастроентерологiї, лiкування органiв дихання, прийом мiнеральних вод для одужання, вiдвiдування спортивної зали (тренажери), тощо.
      Для проходження реабiлiтацiї необхiдно подати:
      - паспорт,
      - посвiдчення учасника бойових дiй (АТО),
      - документ про безпосередню участь в АТО.
            Довiдка лiкувальної установи не потрiбна.
      За детальнiшою iнформацiєю щодо направлення в реабiлiтацiйну установу звертатись в управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою:м. Червоноград, вул. Сокальська,1, каб.№306.
      Контактний телефон 4 78 19.

Начальник управлiння I.I. Шмирко

Оголошення

      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.2015 року №348 "Про затвердження порядку та умов надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради здiйснює закупiвлю двохкiмнатної або трьохкiмнатної квартири, житловою площею 27,0 - 40.95мI в м.Червоноградi для сiм_ї загиблого учасника АТО.
      Просимо фiзичних та юридичних осiб надавати пропозицiї щодо даного питання до 10-ї години 20.10.2015 на адресу:
      м.Червоноград, пр. Шевченка,19, каб.104.

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Дмуховський С.М.

Про розгляд звернення Червоноградської мiської ради до Верховної Ради України, щодо перегляду постанови про регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг

Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади

      Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi оголошує конкурс на замiщення вакантної посади       спецiалiста I категорiї (психолога) вiддiлу соцiальної роботи.
            Вимоги до претендента: вища освiта вiдповiдного професiйного спрямування за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра або спецiалiста. Стаж роботи за фахом на службi в органах мiсцевого самоврядування або державнiй службi на посадi спецiалiста не менше 2 рокiв або стаж роботи за фахом в iнших сферах управлiння не менше 3 рокiв.
            До заяви про участь у конкурсi необхiдно подати:
      - заповнену особову картку (П-2 ДС) з вiдповiдними додатками;
      - одну фотокартку розмiром 4 на 5;
      - копiї документiв про освiту; пiдвищення квалiфiкацiї тощо;
      - декларацiю про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру за 2014 рiк, за формою, передбаченою чинним законодавством;
      - копiю паспорта громадянина України (сторiнки 1, 2, 11);
      - копiю iдентифiкацiйного номера;
      - копiю вiйськового квитка (при наявностi).
      За довiдками звертатися за тел.: 2-40-75. Документи для участi у конкурсi приймаються упродовж мiсяця з дня опублiкування оголошення в Червоноградському мiському центрi соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi за адресою: м. Червоноград, вул. Миру, 5 /примiщення БДЮТЧ/.


Херсонщина приймає фiнал XVII Студреспублiки

      
      22-25 серпня 2015 р. на Арабатськiй Стрiлцi, на узбережжi Азовського моря (Херсонська обл., Генiчеський район, курорт Генiчеська Гiрка, оздоровчий комплекс "Енергiя"), вiдбудеться фiнал XVII Студреспублiки, де зберуться активнi молодi люди й iнтелектуали для напрацювання програми модернiзацiї України.
      Цьогорiчна тема Студреспублiки - "Програма модернiзацiї України".
      Фiнал Мiжнародної програми "Студентська республiка" передбачатиме такi заходи:
      - оргдiяльнiсна гра (1,5 доби);
      - мульти-фестивальна частина;
      - "Студентська Мафiя"
      - "Фестивалi аматорського вiдео";
      - фото-конкурси та багатьох iнших активностей.
      Паралельно вiдбуватиметься факультативна складова подiї, де iнтелектуали з усiєї країни та з-за кордону подiляться своїми напрацюваннями, допоможуть у пiдготовцi Програми модернiзацiї.
            У подiї вiзьмуть участь: Пiлар Бонет (Iспанiя), Дмитро Горiн (Росiя), Сергiй Дацюк, Олександр Ктиторчук, Олексiй Макаркiн (Росiя), Вадим Менжулiн, Ольга Михайлова, Михайло Мiнаков, Андрiй Окара (Росiя), Яков Рабкiн (Канада), о. Антонiй Рудий, Марина Скорiкова (Росiя), Михайло Харечко, Євген Юр'єв (Росiя) й iн.
            Органiзатори: ВМГО "Студентська республiка" за пiдтримки Мiнiстерства молодi та спорту України, оргпiдтримки Мiнiстерства освiти i науки України.
      Всi бажаючi взяти участь повиннi зареєструватися на такими покликами: http://studrespublika.com/net/
      Дата подiї:       22-25 серпня 2015р.
      Онлайн-реєстрацiя поки ще триває.
      Бiльш детальну iнформацiю можна переглянути за посиланням: http://studrespublika.com/programa-modernizatsiyi-dlya-ukrayini/?utm_source=e Sputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Studrespubl%D1%96ka-2015._Pis%27mo-2&utm_content=26708249.

Iрина Капраль, управлiння молодi та спорту ЛОДА

Iнформацiя щодо практичного застосування наказу Мiнрегiону України вiд 24 квiтня 2015 р. № 79 "Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацiю i проведення технiчного обстеження iндивiдуальних (садибних) житлових будинкiв, садових, дачних будинкiв, господарських (присадибних) будiвель i споруд, громадських будинкiв та будiвель i споруд сiльськогосподарського призначення I та II категорiй складностi, якi збудованi без дозволу на виконання будiвельних робiт

Проходитиме обласний молодiжний вiйськово-польовий табiр "Патрiот"

      У рамках програми нацiонально-патрiотичного виховання молодi на 2009 - 2015 роки вiдповiдно до плану роботи Львiвського обласного молодiжного центру на 2015 рiк з 31 липня по 2 серпня 2015 року проходитиме обласний молодiжний вiйськово-польовий табiр "Патрiот".
      Захiд вiдбуватиметься на базi вiйськового стрiльбища, розмiщеного у с. Раковець, Пустомитiвського району Львiвської областi.
            Учасники проживатимуть у наметах та забезпечуються харчуванням на час проведення заходу.
      Для участi в заходi потрiбно подати до 25 липня 2015 року електронну заявку за посиланням...
      Участь бере молодь вiком 15-18 рокiв.
      З органiзацiйних питань просимо звертатись до начальника вiддiлу молодi та спорту Гаврилюка В.I. 2-44-94


Магiстр зi спецiальностi 8.03060101 "Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування" галузь знань 0306 "Менеджмент i адмiнiстрування"

      
            Спецiалiзацiї:
      "Менеджмент нерухомостi"
      "Фiнансовий менеджмент проектiв i програм"
      "Органiзацiя управлiння проектами i програмами"
            Старт програми: вересень 2015 р.
            Тривалiсть навчання на програмi 1,5 роки
            Лiцензiйний обсяг студентiв
      25 студентiв денної форми навчання
      25 студентiв заочної форми навчання
      Львiвський iнститут менеджменту фахово готує ефективних управлiнцiв у сферi нерухомостi, фiнансовому менеджментi проектiв i програм та органiзацiї управлiння проектами i програмами на основi успiшного       25-рiчного досвiду на ринку бiзнес-освiти України та за участi викладачiв-практикiв, якi надають не лише необхiднi теоретичнi знання з цих напрямiв, але й формують свої курси базуючись на ключовому принципi освiтньої дiяльностi Iнституту - "      навчання дiєю", що передбачає, в першу чергу, безпосереднє застосування знань студентами не лише на заняттях, але й пiд час стажування, практик та, у подальшому, щодня на робочому мiсцi.
            Чому це саме те, що Вам потрiбно?
      - монiторинг останнiх рокiв вказує на дефiцит фахiвцiв з менеджменту нерухомостi (рiелторiв, управителiв комерцiйною та некомерцiйною нерухомiстю, голiв ОСББ, керiвникiв проектiв, консультантiв з питань нерухомостi, оцiнщикiв, маркетологiв);
      - вiдсутня спецiальна пiдготовка керiвникiв адмiнiстративно-господарських служб пiдприємств та органiзацiй, на балансi яких знаходяться великi промисловi, адмiнiстративнi i торгiвельнi об'єкти, для управлiння якими, як свiдчить зарубiжна практика, потрiбнi спецiальнi знання;
      - у державному секторi замовниками складних проектiв i програм виступають непiдготовленi для цього керiвники, що створює проблеми у постановцi завдань та оцiнцi результатiв, тодi як управлiння цими проектами здiйснюють сертифiкованi на мiжнародному рiвнi фахiвцi;
      - проекти i програми без зовнiшнього фахового супроводу також вимагають наявностi спецiальних знань у розробникiв. На регiональному та мiсцевому рiвнях це стосується десяткiв вiдповiдних програм. Не фахове управлiння ними призводить до марної витрати ресурсiв;
      - проекти i програми передбачають залучення iнвестицiйних ресурсiв з рiзних джерел, що вказує на нагальну потребу у фахiвцях саме з фiнансового менеджменту проектiв i програм та корелює з iнтенсивнiстю iнвестицiйної дiяльностi у регiонi та Українi загалом.
            Документи для вступу:
      - диплом про вищу освiту з додатком;
      - 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;
      - паспорт (оригiнал та копiя 1, 2, 11 сторiнок);
      - iдентифiкацiйний код (копiя);
      - витяг з трудової книжки або довiдка з мiсця роботи;
      - заява вступника.
            Вступнi випробування:
      - Фаховий iспит;
      - Iспит з iноземної мови;
      - Додаткове вступне випробовування у формi спiвбесiди (для абiтурiєнтiв на основi ступеня бакалавра чи спецiалiста, здобутого за iншою спецiальнiстю (напрямом)).
            Контактнi особи:
      Олександра Мокiй - Директор Бiзнес-школи Львiвського iнституту менеджменту
      тел.: (098) 441 16 76, (032)241-91-46
            E-mail: mba.lviv@gmail.com
      Анжелiка Кузьмич - директор Департаменту по роботi з клiєнтами ЛIМу
            тел.: (032)241-90-48E-mail: marketing.lim.lviv@gmail.com
      Наталiя Лешньовська - старший iнспектор-методист
      тел.: (032)241-90-47
            E-mail: mba.lviv@gmail.com


З 01.07.2015 р. пiльги окремим категорiям громадян надаватимуться з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї

      З 01.07.2015 р. пiльги окремим категорiям громадян надаватимуться з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї
      Детальнiше...


Роз'яснення Комiтету Верховної Ради України з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування стосовно надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строкiв здiйснення окремих етапiв об'єднання

      
            (вiдповiдно до частини першої статтi 13 та частини третьої статтi 21 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України")
      У Комiтетi Верховної Ради України з питань державного будiвництва, регiональної полiтики та мiсцевого самоврядування розглянуто звернення Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України стосовно надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строкiв здiйснення окремих етапiв об'єднання.
      Позицiя Комiтету _рунтується на положеннях Конституцiї України, Європейськiй хартiї мiсцевого самоврядування (вiд 15 жовтня 1985 року, ратифiкована Законом України вiд 15 липня 1997 року № 452), законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (вiд 21 травня 1997 року № 280), "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" (вiд 5 лютого 2015 року № 157) (далi - Закон), "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (вiд 9 квiтня 1999 року № 586) тощо.
      Надання роз'яснення положень Закону України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" в частинi визначення строку здiйснення окремих етапiв об'єднання територiальних громад, зокрема, використання термiну "протягом певної кiлькостi днiв", потребувало вiдповiдей на наступнi ключовi питання.
      Чи означає термiн "протягом певної кiлькостi днiв", який використовується в Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" як повнiстю названий у вiдповiднiй нормi закону промiжок часу чи як граничний строк, протягом якого повиннi вчинитись певнi дiї? При цьому Комiтетом враховувалась думка фахiвцiв Всеукраїнської асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя мiст України" та Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України.
      Так, розглядаючи вказанi питання фахiвцi Всеукраїнської асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування "Асоцiацiя мiст України" звертають увагу на те, що громадське обговорення - це процес, який триває певну кiлькiсть днiв, а публiчний захiд, на якому присутнi зацiкавленi члени територiальної громади i звичайна виправдана тривалiсть його проведення не перевищує кiлькох годин, а разом з пiдготовкою - декiлькох днiв. У частинi другiй статтi 7 Закону термiн "громадське обговорення" розкривається як громадськi слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю. Частиною четвертою статтi 5 Закону визначено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сiльською, селищною, мiською радою. Окремi форми таких громадських обговорень передбаченi Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi": громадськi слухання (стаття 13), загальнi збори (стаття 8). Такi заходи разом з їхньою пiдготовкою об'єктивно не можуть тривати протягом 30 чи 60 днiв.
      З огляду на вказане експерти Асоцiацiї вважають, що зазначений вираз повинен тлумачитися так:       проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з громадськiстю) разом з його пiдготовкою повинно бути завершено не пiзнiш, нiж за 30 днiв вiд початку вiдлiку цього термiну.
      Щодо прийняття сiльськими, селищними, мiськими, обласними радами протягом 30 днiв рiшень з питань добровiльного об'єднання територiальних громад та щодо надання висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю протягом 10 робочих днiв (абзац другий частини другої, частини четверта, восьма, дев'ята статтi 7 Закону) фахiвцi Асоцiацiї вважають, що вказаний вираз можна витлумачити лише як       граничний строк розгляду питань, бо iнакше вiн суперечить логiцi Закону та положенням Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", а також загальнiй логiцi адмiнiстративної дiяльностi.
      Враховуючи наведене, експерти Асоцiацiї вважають, що вирази "протягом певної кiлькостi днiв", що вживаються у Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" мають тлумачитися лише як       визначення граничної тривалостi часу на вчинення вiдповiдних дiй або проведення заходiв.
      У свою чергу, Мiнiстерство регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України у своєму зверненнi вказує, що у випадках прийняття рiшень органами мiсцевого самоврядування та наданнi висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю термiном "протягом певної кiлькостi днiв" позначається       граничний строк розгляду встановлених Законом питань, що об'єктивно узгоджується iз логiкою таких заходiв та Закону загалом.
      Однак, у випадку проведення громадського обговорення на окремих етапах об'єднання територiальних громад, на думку фахiвцiв Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, термiн "протягом певної кiлькостi днiв" необхiдно розумiти як       повнiстю названий у вiдповiднiй нормi Закону промiжок часу, який має бути витрачений на виконання визначених заходiв.
      Розглядаючи порушенi питання, Комiтет виходив з такого.
      Конституцiя України використовує поняття строку, який визначається у днях, в частинi третiй статтi 29, частинi другiй статтi 77, частинi третiй статтi 82, частинах третiй, сьомiй статтi 83, пунктi 31 частини першої статтi 85, частинi другiй статтi 90, частинах другiй, п'ятiй статтi 94, частинi п'ятiй статтi 103, частинах першiй, четвертiй статтi 104 тощо.
      Розглядаючи питання в частинi перебiгу строку здiйснення окремих етапiв об'єднання територiальних громад, зокрема, термiну "протягом певної кiлькостi днiв", що вживається в Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад", Комiтет виходив з того, що в Конституцiї України закрiплено загальний порядок обчислення строкiв, єдиний для всiх органiв влади, - в календарних днях (частина друга статтi 77, частина третя статтi 82, пункт 31 частини першої статтi 85, частина друга статтi 90 та iн.). За загальним правилом у строк, що визначається у днях, зараховуються всi днi його перебiгу. Але якщо останнiй день строку припадає на неробочий день, то днем закiнчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.
      У частинi третiй статтi 5 та частинi третiй статтi 6 Закону визначено, що сiльський, селищний, мiський голова забезпечує вивчення пропозицiї щодо добровiльного об'єднання територiальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днiв з дня надходження такої пропозицiї.
      У частинi другiй статтi 7 Закону термiн "громадське обговорення" конкретизується як громадськi слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю.
      Крiм того, частиною четвертою статтi 5 Закону встановлено, що порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається сiльською, селищною, мiською радою.
      Комiтет вiдзначає, що громадське обговорення може проводитись в рiзних формах, зокрема, передбачених статтею 8 та статтею 13 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" у формi загальних зборiв громадян, громадських слухань або в iнших формах, визначених мiсцевою радою (конференцiя, форум, засiдання за круглим столом, збори, зустрiчi, теле- або радiодебати, Iнтернет-конференцiя, електронна консультацiя тощо).
      Комiтет звертає увагу, що окремi форми громадського обговорення (загальнi збори громадян, громадськi слухання та iн.) не можуть тривати протягом 30 чи 60 днiв та як правило проводяться протягом одного неробочого дня.
            Враховуючи зазначене, Комiтет вважає, що проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборiв громадян, iнших форм консультацiй з громадськiстю) протягом певної кiлькостi днiв слiд розумiти як визначення граничного промiжку часу, протягом якого мають бути проведенi певнi заходи та оприлюдненi їх результати.
      При цьому, Комiтет звертає увагу, що призначаючи громадське обговорення сiльський, селищний, мiський голова повинен виходити з необхiдностi залучення якомога бiльшої кiлькостi зацiкавлених учасникiв, враховуючи органiзацiйнi можливостi виконавчих органiв ради, а також визначати такi строки проведення громадського обговорення, якi б слугували гарантiєю реалiзацiї права громадян на висловлення власної думки.
            Щодо прийняття сiльськими, селищними, мiськими, обласними радами протягом 30 днiв рiшень з питань добровiльного об'єднання територiальних громад та щодо надання протягом 10 робочих днiв висновку Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласною державною адмiнiстрацiєю, Комiтет вважає, що в даному випадку також йдеться про граничний промiжок часу, в межах якого може бути прийняте вiдповiдне рiшення.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСIДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ 28 травня 2015 року 10-00 год.

      1. Про органiзацiю роботи у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та призовом громадян на строкову вiйськову службу до лав ЗС України
            Доповiдає Васько Iван Романович - начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення
      2. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 26 березня 2015 року №45 "Про пiдготовку та проведення чергового призову громадян на строкову вiйськову службу у квiтнi - травнi та жовтнi - листопадi мiсяцi 2015 року"
            Доповiдає Лисак Микола Вiкторович - ТВО вiйськового комiсара Сокальсько -Червоноградського ОРВК
      3. Про внесення змiн до рiшення виконавчого комiтету вiд 29.05.2014р. № 95 "Про затвердження графiкiв руху автобусiв на автобусних маршрутах загального користування на територiї Червоноградської мiської ради.
      4. Про внесення змiн в додатки 1, 2 рiшення виконавчого комiтету вiд 24.11.2011р. №212 "Про органiзацiю пасажирських перевезень та затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування в мiстi Червоноградi".
      5. Про оголошення конкурсу з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №3, №4, №4а, №7.
      6. Про внесення змiн в додаток 1 рiшення виконавчого комiтету вiд 26.03.2015р. № 48 "Про замовлення регулярних спецiальних пасажирських перевезень певної категорiї пасажирiв м.Червонограда до садово-городнiх масивiв в районi шахт "Вiдродження" та "Лiсова"".
      7. Про затвердження уточненого плану з пiдготовки проектiв регуляторних актiв у сферi господарської дiяльностi на 2015 рiк
            По питаннях 3-7 доповiдає Сиротюк Мирослава Ярославiвна - заступник начальника вiддiлу економiки
      8. Про затвердження висновкiв комiсiї з питань захисту прав дитини.
            Доповiдає Грицишин Мирослава Михайлiвна - спецiалiст I-ї категорiї вiддiлу у справах дитини, секретар комiсiї з питань захисту прав дитини
      9. Про зарахування на квартирний облiк при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      10. Про змiну договору найму житлового примiщення.
      11. Про визнання квартири службовою.
            Доповiдає Думич Андрiй Степанович - начальник управлiння житлово-комунального господарства
      12. Про затвердження протоколу мiської комiсiї по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям.
      13. Про реєстрацiю колективного договору та змiни.
      14. Про розгляд проекту Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018 роки
            Доповiдає Шмирко Iрина Iванiвна - начальник управлiння працi та соцiального захисту населення
      15. Про тимчасове призупинення роботи дошкiльних навчальних закладiв № 7,12,13,17,18 у лiтнiй перiод.
            Доповiдає Гомонко Iгор Iванович - начальник вiддiлу освiти
      16. Про присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна в м. Червоноградi.
      17. Про втрату чинностi рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 27.10.2011 року № 187 "Про видачу будiвельних паспортiв управлiнням мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради.
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури, член виконкому
      18. Про затвердження статуту комунального пiдприємства Червоноградське управлiння будiвництва та iнвестицiй "Будiнвест" в новiй редакцiї.
      19. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єкту "Будiвництво кладовища для м.Червонограда Львiвської областi".
      20. Про перезатвердження проектної документацiї по об'єктах.
      21. Про створення комiсiї з питань безкоштовної передачi у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда дитячого майданчика, дорiг та тротуарiв житлово - будiвельним кооперативом "Монастирський".
      22. Про встановлення тимчасових тарифiв на послуги з утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй по гуртожитках, що знаходяться по вул. Iвасюка, 9 та вул. Паркова, 4 у м. Червоноградi.
            Доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      23. Про прийнятi розпорядження мiського голови.
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету, член виконкому.
      24. Рiзне.


Новi правила оформлення субсидiй за спрощеною заявою та декларацiєю почнуть дiяти з 1 травня 2015 року

      Скасовано всi обмеження щодо зайнятостi та майнового стану (крiм одноразової покупки понад 50 тис. грн.).
      Заява та декларацiя про доходи i витрати за 2014 рiк подається до управлiння працi та соцiального захисту населення особисто або поштою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1. Телефон гарячої лiнiї 2-50-15.
      Детальнiше...


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi

            Змiни в законодавствi щодо вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю.
      Зважаючи на характер звернень роботодавцiв до Iнспекцiї з питань працi щодо надання консультацiй в частинi вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю, повiдомляємо наступне.
      1 сiчня 2015 року набув чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов'язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi" №77-VII вiд 28 грудня 2014 року, яким внесено змiни до Кодексу законiв про працю України, зокрема статтю 265 КЗпП України "Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю" викладено в наступнiй редакцiї.
      Посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi у порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
      Юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в разi:
      - фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв - у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;
      - порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi - у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
      - недотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi - у десятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення;
      - порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим - четвертим частини другої цiєї статтi - у розмiрi мiнiмальної заробiтної плати.
      Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цiєї статтi, є фiнансовими санкцiями i не належать до адмiнiстративно-господарських санкцiй, визначених главою 27 Господарського кодексу України.
      Штрафи, зазначенi у частинi другiй цiєї статтi, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Штрафи, зазначенi в абзацi другому частини другої цiєї статтi, можуть бути накладенi центральним органом виконавчої влади, зазначеним у частинi четвертiй цiєї статтi, без здiйснення заходу державного нагляду (контролю) на пiдставi рiшення суду про оформлення трудових вiдносин iз працiвником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення перiоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
      Виконання постанови центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, покладається на Державну виконавчу службу.
      Сплата штрафу не звiльняє вiд усунення порушень законодавства про працю.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Змiни в законодавствi щодо укладення трудового договору з найманими працiвниками.

      З огляду на те, з якими питаннями роботодавцi звертаються до представникiв Iнспекцiї з питань працi, можна стверджувати, що найбiльш турбуючим з них залишається укладення трудового договору з найманими працiвниками.
      Нагадаємо, що 1 сiчня 2015 року набув чинностi Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов'язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi" №77-VII вiд 28 грудня 2014 року, яким внесено змiни до Кодексу законiв про працю України, зокрема викладено в новiй редакцiї частину 3 статтi 24 КЗпП України, частину 4 статтi 24 КЗпП України виключено.
      Вiдтак, до внесення змiн було дозволеним укладення трудового договору, яке оформлялося наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працiвника на роботу, при цьому, трудовий договiр вважався укладеним i тодi, коли наказ чи розпорядження не були виданi, але працiвника фактично було допущено до роботи.
      Однак, пiсля внесення змiн - працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Слiд зазначити, що на сьогоднiшнiй день вищевказаного порядку ще не затверджено.
      Крiм того, змiнами вiд 1 сiчня 2015 року виключено статтю 24-1 КЗпП України, яка передбачала обов'язковiсть реєстрацiї у державнiй службi зайнятостi трудових договорiв, укладених мiж працiвниками та фiзичними особами пiдприємцями. Водночас, трудовi договори, зареєстрованi до 1 сiчня 2015 року, знiмаються з реєстрацiї у ранiше встановленому Порядку, затвердженому наказом Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiд 08.06.2001 № 260.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Змiна iстотних умов працi

      Частиною третьою статтi 32 КЗпП України визначено одне з виняткових повноважень власника - проведення заходiв щодо змiни органiзацiї виробництва та працi, а саме, право керiвника при змiнi в органiзацiї виробництва i працi без згоди працiвника змiнювати iстотнi умови працi, тобто: системи та розмiри оплати працi, зменшувати наданi пiльги, змiнювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, сумiщення професiй, змiнювати розряди i найменування посад тощо.
      До iстотних умов працi належить:
      1. Заробiтна плата - винагорода, обчислена в грошовому виразi, яку за трудовим договором власник виплачує працiвниковi за виконану ним роботу.
      2. Пiльги та компенсацiї, що визначенi колективним договором.
      4. Установлення або скасування неповного робочого часу
      5. Змiна умов щодо встановлення або скасування сумiщення професiй на пiдприємствi.
      6. Змiна розрядiв i найменувань посад.
      Також, до iнших iстотних умов працi можна вiднести скорочення педагогiчного навантаження працiвникам середнiх загальноосвiтнiх та iнших навчально-виховних закладiв, введення контрактної форми трудового договору, якщо це допускається законом, тощо.
      Про встановлення на пiдприємствi змiни iстотних умов працi керiвником видається наказ про змiну iстотних умов працi у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi.
      Працiвники, iстотнi умови працi яких у зв'язку зi змiнами в органiзацiї виробництва i працi пiдлягають змiнi, персонально попереджаються про дату таких змiн не пiзнiше нiж за два мiсяцi до їх запровадження.
      Доцiльно протягом двох мiсяцiв вiд усiх вiдповiдних працiвникiв одержати письмову заяву про згоду продовжувати роботу пiсля змiни iстотних умов працi або про їхню вiдмову працювати в нових умовах.
      Працiвники, що вiдмовилися продовжувати роботу у зв'язку зi змiнами iстотних умов працi, пiдлягають звiльненню на пiдставi пункту 6 статтi 36 КЗпП.


Оголошення про проведення конкурсу на надання права отримання дозволiв на розмiщення свiтлових рекламних засобiв на зупинках громадського транспорту в м. Червоноградi

Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi

      27 лютого 2015 року головним державним iнспектором працi Територiальної державної iнспекцiї з питань працi у Львiвськiй областi Н. Климчук взято участь у засiданнi тимчасової комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз виплати заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат в Червоноградськiй мiськiй радi.
      Слiд зазначити, що в зв'язку з дiючим мораторiєм на проведення перевiрок, Iнспекцiя з питань працi в межах наданих повноважень на даний час не в змозi застосувати всiх заходiв iнспекцiйного реагування та вжити дiєвих мiр щодо погашення наявної заборгованостi iз виплати заробiтної плати, так як статистичнi данi, озвученi в листах рiзних структур, що iнформують Iнспекцiю з питань працi про наявнiсть заборгованостi на пiдприємствах, розташованих на територiї мiста Червонограда, вiдповiдно до чинного законодавства, не є належною легiтимною пiдставою для оранiзацiї та проведення перевiрки дотримання вимог законодавства про працю, в тому числi питання дотримання керiвниками першочерговостi виплати заробiтої плати працiвникам.
      Левову долю пiдприємств, працiвникам яких не виплачно зароблену заробiтну плату, складають пiдприємства вугiльної галузi.


Вiдбудеться планове засiдання Червоноградської мiської мiжвiдомчої координацiйно-методичної ради з правової освiти населення

ЗАПРОШУЄМО ДО МАЙСТЕРНI ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛIТИКИ-2015

      Iнститут Полiтичної Освiти розшукує успiшних та активних людей вiд 25 рокiв та старше, якi досягнули успiхiв в пiдприємницькiй, управлiнськiй, культурнiй, державнiй, науковiй, громадськiй, iншiй дiяльностi та готовi зробити крок до впровадження європейських пiдходiв в полiтичнiй сферi, стати сучасними полiтиками.
      Сьогоднi суспiльство потребує нових, про-європейськи орiєнтованих полiтичних лiдерiв, а освiтнi заходи є запорукою компетентної та практичної роботи. Тому вiдiбранi на конкурсi учасники пройдуть три триденнi семiнари в Українi щодо державного управлiння, мiжнародних вiдносин, полiтичної освiти, впровадження соцiальних проектiв тощо, а також отримають допомогу в реалiзацiї власних полiтичних проектiв мiж навчаннями. Кращi учасники вiдбудуть на тижневе стажування до країн ЄС.
      Учасники забезпечуються харчуванням, проживанням, консультацiйною пiдтримкою.
      Вiдкриття Майстернi вiдбудеться в       м. Києвi 16-18 квiтня 2015р., другий та третiй етапи - наприкiнцi 2015р. Завершальний, четвертий етап (вiзит до країн Європейського Союзу) - запланований на початок 2016 р.
            Умови участi в конкурсi:
      - заповнена анкета учасника;
      - рекомендацiя вiд органiзацiї чи особи, яка Вас рекомендує до участi;
      - коротке есе про найбiльшi успiхи та досягнення в життi, якi на Вашу думку можуть засвiдчувати необхiднiсть вiдiбрати саме Вас в Майстерню європейської полiтики - 2015;
      - реєстрацiйний внесок 700 грн. (у випадку перемоги на конкурсi з вiдбору).
      Повний пакет документiв надiслати до 22 березня 2015 року на електронну пошту office@ipo.org.ua, в темi листа вказати "Maysternya-2015".
            Контакти:
      044-278-55-16, Iнститут Полiтичної Освiти
      096-131-63-68, Iрина Чайка, менеджер Iнституту
      050-384-57-62, Вадим Трюхан, керiвник проекту
      068-790-11-00, Олександр Солонтай, експерт Iнституту
            Довiдково. Майстерня європейської полiтики - освiтнiй проект, створений Iнститутом Полiтичної Освiти для кадрового забезпечення української полiтики на шляху до виконання Асоцiацiї з ЄС. Починаючи з 2012-го року, Iнститут набирає одну групу учасникiв, загальною кiлькiстю до 35 осiб. Нинi випускники Майстернi працюють депутатами, в виконавчих органах влади, розвивають партiйнi та полiтичнi органiзацiї, реалiзовують власнi проекти та готуються до виборiв.


Звернення єпископiв

НАЦIОНАЛЬНИЙ КОНКУРС "БЛАГОДIЙНА УКРАЇНА"

      
      Детальнiше (архiв)...


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Звiльнення за результатами випробування

      Вiдповiдно до статтi 26 КЗпП пiд час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою пе-ревiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається.
      Частиною другою статтi 28 КЗпП передбачено, що якщо протягом строку випробування встановлено невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправi розiрвати трудовий договiр. Таким чином, у разi незадовiльного результату випробування працiвника звiльняють з роботи як такого, що не витримав випробування, з посиланням в наказi на частину другу статтi 28 КЗпП.
      Оскiльки пiдставою для звiльнення за результатами випробування може бути лише невiдповiднiсть працiвника роботi, на яку його було прийнято, у разi звiльнення працiвника з iнших пiдстав протягом строку випробування у наказi (розпорядженнi) має мiститися посилання на вiдповiдну норму КЗпП, а не на статтю 28 КЗпП. Наприклад, у разi вчинення працiвником прогулу пiдставою для його звiльнення буде пункт 4 частини першої статтi 40 КЗпП.
      Зауважимо, що розiрвання трудового договору за результатами випробування, обумовленого пiд час прийняття на роботу, допускається без згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї i не передбачає виплати вихiдної допомоги (ст. 44 КЗпП).
      Слiд зазначити, що умова про випробування обов'язково має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу. Тоб-то якщо в наказi (розпорядженнi) не мiститься такої умови, то працiвника прийнято на роботу без випробування, а отже його не можна звiльнити за статтею 28 КЗпП як такого, що не витримав випробування.
      Крiм того, частиною першою статтi 28 КЗпП передбачено, що якщо строк випробування закiнчився, а працiвник продовжує працювати, то вiн вважається таким, що витримав випробування, i наступне розiрвання трудового договору допускається лише на загальних пiдставах. Отже, якщо працiвник не вiдповiдає роботi, на яку його було прийнято, але власник "пропустив" строк випробування, протягом якого працiвника можна було звiльнити за статтею 28 КЗпП, такого працiвника можна звiльнити лише на загальних пiдставах, передбачених законодавством.
      Згiдно з частиною третьою статтi 26 КЗпП випробування не встановлюється пiд час прийняття на роботу:
      - осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв;
      - молодих робiтникiв пiсля закiнчення професiйних навчально-виховних закладiв;
      - молодих спецiалiстiв пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв;
      - осiб, звiльнених у запас з вiйськової чи альтернативної (невiйськової) служби;
      - iнвалiдiв, направлених на роботу вiдповiдно до рекомендацiї медико-соцiальної експертизи.
      Випробування не встановлюється також пiд час прийняття на роботу в iншу мiсцевiсть i в разi переведення на роботу на iнше пiдприєм-ство, в установу, органiзацiю, а також в iнших випадках, якщо це передбачено законодавством.
      Оскiльки передбачене статтею 28 КЗпП звiльнення за результатами випробування значиться в статтi 431 КЗпП як розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, не доцiльно встановлювати випробування пiд час прийняття на роботу особам, яких згiдно iз частиною третьою статтi 184 та статтею 1861 КЗпП заборонено звiльняти з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, а саме: вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв (до шести рокiв, якщо дитина потребує домашнього догляду); одиноким матерям за наявностi дитини вiком до чотирнадцяти рокiв або дитини-iнвалiда; батькам, якi виховують дiтей без матерi (у т. ч. у разi тривалого перебування матерi в лiкувальному закладi), а також опiкунам (пiклувальникам) таких дiтей.
      Крiм того, у пунктi 17 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорiв" зазначено, зо-крема, що правило про недопустимiсть звiльнення працiвника в перiод тимчасової непрацездатностi (частина третя ст. 40 КЗпП) стосується як передбачених статтями 40, 41 КЗпП, так i iнших випадкiв, коли розiрвання трудового договору вiдповiдно до чинного законодавства провадиться з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Звiльнення за грубе порушення трудових обов'язкiв

      Звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП застосовується в разi одноразового грубого порушення трудових обов'язкiв керiвником пiд-приємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi (фiлiалу, представництва, вiддiлення та iншого вiдокремленого пiдроздiлу), його заступниками, головним бухгалтером пiдприємства та його заступниками, а також службовими особами митних органiв, державних податкових iнспекцiй, яким присвоєно персональнi звання, i службовими особами державної контрольно-ревiзiйної служби та органiв державного контролю за цiнами.
      При звiльненнi на пiдставi пункту 1 статтi 41 КЗпП за одноразове грубе порушення трудових обов'язкiв визначення ступеня тяжкостi про-ступку в кожному конкретному випадку належить до компетенцiї посадових осiб, якi мають право на призначення i звiльнення з посади ке-рiвних працiвникiв. Вирiшуючи питання, чи є порушення трудових обов'язкiв грубим, вiдповiдно до пункту 27 постанови Пленуму Верхов-ного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорiв" вiд 6 листопада 1992 р. № 9 (далi - Постанова № 9), суд враховує характер проступку, обставини, за яких його вчинено, яку ним завдано (або могло бути завдано) шкоду.
      Отже, пiд дiю пункту 1 статтi 41 КЗпП пiдпадають, як правило, такi порушення, в яких ознакою грубостi вважаються i характер дiї чи бездiяльностi працiвника, i суттєвiсть наслiдкiв порушення трудових обов'язкiв, i особливостi причин, що зумовили порушення та його на-слiдок, i форма вини. Втiм значнi негативнi наслiдки можуть бути пiдставою для квалiфiкацiї дiй працiвника як грубого порушення трудових обов'язкiв навiть через необережну вину. Так само порушення трудових обов'язкiв з прямим умислом може бути пiдставою для звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП й у разi вiдсутностi суттєвих наслiдкiв.
      Прямих роз'яснень, якi саме порушення слiд вважати грубими, Постанова № 9 не мiстить, залишаючи право оцiнювати порушення за судами, що розглядають трудовi спори. Але останнi не завжди враховують тяжкiсть вчиненого проступку, заподiяну ним шкоду та обста-вини, за яких було вчинено порушення трудових обов'язкiв, а також iнколи не зважають на те, що звiльнення за пунктом 1 статтi 41 КЗпП є дисциплiнарним стягненням i має проводитися з додержанням правил, встановлених для їх застосування.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Припинення трудового договору в порядку переведення

      Вiдповiдно до п. 5 ст. 36 Кодексу законiв про працю України (далi - КЗпП) однiєю з пiдстав припинення трудового договору є переведення працiвника, за його згодою, на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю.
      Для припинення трудового договору в порядку переведення та захисту прав працiвника власник або уповноважений ним орган пiдприємства, куди переводиться працiвник, повинен подати вiдповiдний лист-запит власнику або уповноваженому ним органу пiдприємства, на якому працює працiвник, з проханням звiльнити його з роботи на пiдставi переведення згiдно з п. 5 ст. 36 КЗпП.
      У листi-запитi доцiльно зазначити строк, в який просять звiльнити працiвника. Це пiдтверджуватиме зобов'язання про прийняття на роботу в порядку переведення у вказаний в документi термiн. Вiдсутнiсть у листi-запитi строку звiльнення може призвести до виникнення трудових спорiв. Лист-запит, як правило, видається працiвниковi або надсилається на iнше пiдприємство поштою.
      У разi згоди власника або уповноваженого ним органу пiдприємства, на якому працює працiвник, на припинення з останнiм трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП на пiдставi переведення працiвнику необхiдно подати вiдповiдну заяву з проханням звiльнити його з роботи. Прийняття на iншу роботу здiйснюється теж на пiдставi вiдповiдної заяви працiвника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. Припинення трудового договору i прийняття на роботу мають бути оформленi наказами чи розпорядженнями вiдповiдних власникiв пiдприємств або уповноважених ними органiв про звiльнення працiвника з попереднього мiсця роботи та про прийняття його на нове мiсце роботи в порядку переведення з посиланням на п. 5 ст. 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.
      Мiж звiльненням i прийняттям на роботу зазвичай перерви бути не повинно. Вiдповiдно до п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 06.11.1992 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорiв" у разi об_рунтованостi позову суд своїм рiшенням зобов'язує власника або уповноважений ним орган укласти трудовий договiр з особою, запрошеною на роботу в порядку переведення, з першого робочого дня (наступного пiсля дня звiльнення з попереднього мiсця роботи), якщо не було обумовлено iншої дати. З iншими особами договiр про прийняття на роботу укладається з дня їх звернення до власника або уповноваженого ним органу.
      Частиною п'ятою ст. 24 КЗпП передбачено, що особi, запрошенiй на роботу в порядку переведення з iншого пiдприємства, установи, органiзацiї за погодженням мiж керiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.


Iнформує Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi
Про iндексацiю мiнiмальної заробiтної плати

      Вiдповiдно до статтi 33 Закону України "Про оплату працi" в перiод мiж переглядом розмiру мiнiмальної заробiтної плати iндивiдуальна заробiтна плата пiдлягає iндексацiї згiдно з чинним законодавством.
      Правила обчислення iндексу споживчих цiн та сум iндексацiї заробiтної плати визначено Порядком проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078 (iз змiнами) (далi - Порядок).
      Пунктом 2 Порядку визначено, що iндексацiї пiдлягає оплата працi найманих працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй у грошовому вимiрi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiї та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством, що не мають разового характеру.
      Нарахування сум iндексацiї здiйснюється у перiод мiж пiдвищенням заробiтної плати. Так, пунктом 5 Порядку визначено, що у разi пiдвищення розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, а також у разi зростання грошових доходiв населення без перегляду їх мiнiмальних розмiрiв, мiсяць пiдвищення вважається базовим при обчисленнi iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї. Значення iндексу споживчих цiн у базовому мiсяцi приймаються за 1 або 100 вiдсоткiв i iндексацiя у цьому мiсяцi не проводиться. Для нарахування подальшої iндексацiї iндекс нараховується наростаючим пiдсумком з наступного за базовим мiсяця.
      Враховуючи зазначене, працiвникам, яким заробiтна плата пiдвищувалась у зв'язку з переглядом мiнiмальної заробiтної плати, тобто у груднi 2013 року, базовим мiсяцем при обчисленнi iндексу споживчих цiн для проведення iндексацiї вважається грудень 2013 року.
      Виходячи з того, що iндекс споживацьких цiн, обчислений наростаючим пiдсумком за сiчень, лютий та березень 2014 року, перевищив встановлений порiг iндексацiї (101 %) i становив 103 % (100,2 х 1,006 х 1,022), виникає право на iндексацiю на цей iндекс згiдно з пунктом 101Порядку у травнi 2014 року.
      Наприклад, заробiтна плата працiвника становить за травень 2014 року 1218 гривень. Сума iндексацiї нараховується в межах прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, отже, iндексується весь розмiр заробiтної плати працiвника. Сума iндексацiї у травнi 2014 року становить 36,54 грн. (1218 х 3 % : 100). У червнi 2014 року сума iндексацiї заробiтної плати такого працiвника збiльшується на iндекс споживчих цiн квiтня 2014 року, який перевищив порiг iндексацiї i становив 103,3 %. Величина приросту iндексу споживчих цiн для нарахування суми iндексацiї у червнi 2014 року становить 6,4 % (103,0 х 1,033 - 100).
      Сума iндексацiї нараховується кожному працiвнику iндивiдуально в залежностi вiд пiдвищення його заробiтної плати.
      Що стосується питання нарахування суми iндексацiї для працiвника, якого прийнято на роботу з 1 сiчня 2014 року, то для нього iндекс споживчих цiн згiдно з пунктом 101 Пункту, обчислюється з мiсяця прийняття на роботу, тобто з сiчня 2014 року. Право на iндексацiю заробiтної плати працiвника у такому випадку настало також у травнi 2014 року на iндекс 3 % (iндекс споживчих цiн за сiчень - березень 2014 року).
      У подальшому сума iндексацiї збiльшується з урахуванням фактичних iндексiв споживчих цiн за наступнi мiсяцi.


ПОВIДОМЛЕННЯ

      23.01.2015 р. у примiщеннi сесiйної зали Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, 4-й поверх ) об 11.00 год. вiдбудеться презентацiя технiчного проекту геоiнформацiйної системи мiстобудiвного кадастру в м. Червоноградi ( I етап ).


Вiдбудуться громадськi слухання

      17 сiчня в примiщеннi Червоноградської мiської ради вiдбудуться громадськi слухання стосовно бюджету Червонограда на 2015 рiк.
      Початок о 14:00.


Повiдомлення про громадськi слухання Плану зонування територiї м. Червонограда

      Вiдповiдно до вимог ст. 21 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" , Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011 р. № 555 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських iнтересiв пiд час розроблення проектiв мiстобудiвної документацiї на мiсцевому рiвнi" оголошуються громадськi слухання проекту Плану зонування територiї м. Червонограда . Розробник - ДП Державний iнститут проектування мiст "Мiстопроект", замовник - Червоноградська мiська рада.
      З текстовими та графiчними матерiалами можна ознайомитися за адресою : м. Червоноград, вул. Паркова, 2 "а", каб. № 10 управлiння мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( тел. 2-82-93, тел./факс 2-60-49 ) та в мережi Iнтернет на сторiнцi Червоноградської мiської ради в роздiлi "виконавчi органи ради - управлiння мiстобудування та архiтектури - управлiння iнформує".
      Зауваження та пропозицiї у письмовiй формi вiд фiзичних та юридичних осiб, їх об'єднань приймаються протягом мiсяця з дня оприлюднення плану зонування територiї м. Червонограда на адресу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, пр. Шевченка, 19 ).


ГРАФIК РЕГУЛЬОВАНИХ ВIДКЛЮЧЕНЬ
споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015 р.р.

РЕГУЛЬОВАНI ГРАФIКИ ВIДКЛЮЧЕННЯ
споживачiв електричної енергiї Шахтного РЕМ на 2014-2015 р.р.

Допоможемо переселенцям

      На сходi України з квiтня мiсяця поточного року триває АТО i людям iз мiсцевостей, де ведуться бойовi дiї, все ще доводиться залишати домiвки, щоб вберегти життя собi та рiдним. Найчастiше тимчасовi переселенцi намагаються поїхати до рiдних або друзiв - адже є гарантiя щодо житла та, ймовiрно, навiть роботи. Але, звичайно, не у всiх є така можливiсть.
      Тим, хто хоче прийняти на проживання громадян з тимчасово окупованої територiї можуть звертатися до управлiння працi та соцiального захисту населення за адресою: м. Червоноград, вул. Сокальська, 1, III поверх, каб. 309, тел. 2-21-13.

Мiський штаб з питань пов'язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення АТО

Пiльгове оздоровлення дiтей

      Вiддiл у справах сiм'ї та молодi Червоноградської мiської ради повiдомляє, що є можливiсть оздоровити дiтей пiльгової категорiї вiком 8-16 рокiв. Путiвки передбаченi у центр "Молода Гвардiя" (м. Одеса).
      До дiтей пiльгової категорiї належать:
      сироти; позбавленi батькiвського пiклування; дiти-iнвалiди, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха, техногенних аварiй, катастроф; з малозабезпечених та багатодiтних сiмей; батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв; талановитi та обдарованi з дитячих творчих колективiв та спортивних команд, переможцiв олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад, вiдмiнники навчання; дiти, якi стоять на диспансерному облiку,
      Оздоровча змiна починається з 6 грудня 2014 року.
      За детальною iнформацiєю звертатися у вiддiл у справах сiм'ї та молодi Червоноградської мiської ради


ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засiдання тридцять третьої сесiї Червоноградської мiської ради шостого скликання 20 листопада 2014 року Початок о 10.00 год.

      1. Про виконання мiського бюджету м.Червонограда за 9 мiсяцiв 2014 року та внесення змiн до показникiв мiського бюджету на 2014 рiк.
            Доповiдає Сементух Леся Iванiвна - начальник мiського фiнансового управлiння
      2. Про надання матерiальної допомоги.
            Доповiдає Пижевський Володимир Андрiйович - голова постiйної комiсiї
      3. Про надання дозволу Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi на списання з балансу основних засобiв.
            Доповiдає Грондзаль Iгор Володимирович - головний лiкар Червоноградської ЦМЛ
      4. Про надання дозволу на безкоштовну передачу майна з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
            Доповiдає Тимчишин Георгiй Ростиславович - керуючий справами виконавчого комiтету
      5. Про надання та скасування дозволiв на розмiщення рекламних засобiв в м.Червоноградi
      6. Про розроблення детального плану територiї в районi вулиць Гоголя та Мишуги в м.Червоноградi з метою забезпечення земельними дiлянками пiд iндивiдуальне житлове будiвництво учасникiв антитерористичної операцiї .
            Доповiдає Фiгар Юрiй Орестович - начальник управлiння мiстобудування та архiтектури
      7. Про безкоштовну передачу з балансу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на баланс комунального пiдприємства "Комунальник" капiтальних вкладень
      8. Про надання згоди на безкоштовну передачу у комунальну власнiсть територiальної громади м.Червонограда мережу зовнiшнього газопроводу житлово-будiвельним кооперативом "Монастирський"
      9. Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу основних засобiв
      10. Про надання дозволу КП "Червонограджитлокомунсервiс" на списання з балансу та демонтаж малих архiтектурних форм в м.Червоноградi.
      11. Про списання простроченої дебiторської заборгованостi
      12. Про передачу з балансу вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червонорградської мiської ради на баланс виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул.Олеся в м.Червоноград Львiвської областi"
      13. Про передачу з балансу виконавчого комiтету Червонорградської мiської ради на баланс КП "Червоноградводоканал" капiтальних вкладень по об'єкту "Реконструкцiя водопроводу по вул.Олеся в м.Червоноград Львiвської областi"
            По питаннях 7-13 доповiдає Дмуховський Степан Михайлович - перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
      14. Про надання дозволу на виготовлення технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi).
      15. Про затвердження технiчних документацiй iз землеустрою щодо встановлення меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi), передачу у приватну власнiсть та надання в оренду земельних дiлянок.
      16. Про затвердження уточнених площ.
      17. Про продовження термiну оренди земельних дiлянок.
      18. Про надання дозволу на розроблення проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою.
      19. Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок та технiчних документацiй iз землеустрою.
      20. Про затвердження результатiв конкурсу з визначення виконавцiв робiт iз землеустрою та оцiнки земель на конкурентних засадах.
      21. Про вилучення та надання земельних дiлянок.
      22. Про внесення змiн в рiшення Червоноградської мiської ради вiд 16.10.2014 р. №684.
      23. Про включення в перелiк земельних дiлянок для продажу їх у приватну власнiсть та права оренди на земельному аукцiонi
            По питаннях 14-23 доповiдає Iшкевич Олег Ярославович - начальник вiддiлу Держземагенства в м.Червоноградi Львiвської областi
      24. Рiзне


Надбавки до заробiтної плати

      При вирiшеннi спорiв про виплату премiй, винагороди за пiдсумками роботи за рiк чи за вислугу рокiв, надбавок i доплат необхiдно виходити з нормативно-правових актiв, якими визначено умови та розмiр цих виплат.
      Працiвники, на яких поширюються зазначенi нормативно-правовi акти, можуть бути позбавленi таких виплат (або розмiр останнiх може бути зменшено) лише у випадках i за умов, передбачених цими актами. З мотивiв вiдсутностi коштiв у проведеннi вказаних виплат може бути вiдмовлено в тому разi, коли вони обумовленi в зазначених актах наявнiстю певних коштiв чи фiнансування." Тут важливе останнє речення. Нормативно-правовий акт про який йдеться - це колективний договiр. Якщо в колективному договорi "надбавка працiвникам за складнiсть, напруженiсть працi встановлюється в межах фонду оплати працi". Тодi надбавка обумовлюється наявнiстю коштiв у межах фонду оплати працi. Таким чином, з мотивiв вiдсутностi коштiв в даному випадку скасування надбавок - правомiрне.
      Що стосується повiдомлення, то роботодавець мав повiдомити про скасування надбавок працiвникiв. Статтею 103 КЗпП України передбачено, що про новi або змiну дiючих умов оплати працi в бiк погiршення власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника не пiзнiш як за два мiсяцi до їх запровадження або змiни. Форма такого повiдомлення не передбачена, однак зазвичай це наказ по пiдприємствi. Без такого повiдомлення скасування надбавок можна оскаржити до суду.


Щодо заповнення трудової книжки у випадку смертi працiвника

      Вiдповiдно до пункту 4.3 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту вiд 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Мiн'юстi 17.08.93 р. за N 110 (iз змiнами i доповненнями) (далi - Iнструкцiя), у разi смертi працiвника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам пiд розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовiй книжцi померлого працiвника у роздiлi "Вiдомостi про роботу" i дати запису у графi 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зi смертю", далi заповнюється графа 4, в якiй зазначаються дата i номер наказу (розпорядження). Цей запис засвiдчується у встановленому порядку.
      Слiд зазначити, що дата наказу про припинення трудового договору, як правило, не збiгається з датою смертi, втiм датою припинення трудового договору, яку слiд зазначити у графi 2 трудової книжки, буде дата смертi працiвника, незалежно вiд того працював у цей день померлий чи нi.
      Вiдповiдно до статтi 1227 Цивiльного кодексу України суми заробiтної плати, пенсiї, стипендiї, алiментiв, допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю, вiдшкодувань у зв'язку з калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, iнших соцiальних виплат, якi належали спадкодавцевi, але не були ним одержанi за життя, передаються членам його сiм'ї, а у разi їх вiдсутностi - входять до складу спадщини.
      У випадку визнання працiвника безвiсно вiдсутнiм або оголошення фiзичної особи померлою вiдповiдно до Цивiльного кодексу України рекомендується у трудовiй книжцi цього працiвника у роздiлi "Вiдомостi про роботу" зробити запис "Роботу припинено у зв'язку з визнанням судом особи безвiсно вiдсутньою". Як i iншi вiдомостi про роботу цей запис супроводжується зазначенням на її порядковий номер, дату припинення трудового договору i посиланням на дату i номер наказу про припинення трудового договору (дата якого буде визначена у судовому рiшеннi) (за аналогiєю з пунктом 4.3 Iнструкцiї).


Вiдповiдальнiсть за невиплату заробiтної плати

      Найбiльший вiдсоток питань у зверненнях громадян, що надходять до Територiальної державної iнспекцiї з питань працi у Львiвськiй областi належать питання, що стосуються виплати заробiтної плати, а точнiше її не виплати. У своїх зверненнях громадяни найчастiше просять сприяти у виплатi їм заборгованої винагороди за працю, що гарантована ст. 43 Конституцiї України.
      Необхiдно знати, що законодавством передбачено: дисциплiнарну, матерiальну, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть керiвника пiдприємства за порушення строкiв виплати заробiтної плати.
      Вiдповiдно до вимог ст. 115 КЗпП України, заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата, а в разi порушення строкiв виплати заробiтної плати працiвникам повинна нараховуватися компенсацiя втрати частини заробiтної плати, що вiдповiдає вимогам ст. 34 ЗУ "Про оплату працi".
      Що стосується дисциплiнарної вiдповiдальностi, вiдповiдно до п. 1-1. ст. 41 КЗпП України, трудовий договiр з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу може бути розiрваний у випадку винних дiй керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, внаслiдок чого заробiтна плата виплачується не своєчасно або в розмiрах, нижчих вiд установленого законодавством розмiру мiнiмальної заробiтної плати.
      Згiдно зi ст. 45 КЗпП України, на вимогу виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр з керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї, якщо вiн порушує законодавство про працю, про колективнi договори i угоди, Закон України " Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi ".
      Що стосується матерiальної вiдповiдальностi, керiвник пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi, винний у несвоєчаснiй виплатi заробiтної плати понад один мiсяць, що призвело до виплати компенсацiй за порушення строкiв її виплати, i за умови, що Державний бюджет України та мiсцевi бюджети, юридичнi особи державної форми власностi не мають заборгованостi перед цим пiдприємством, несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть на умовах визначених п.9 ст. 134 КЗпП України.
      Що стосується адмiнiстративної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, за порушення встановлених термiнiв виплати пенсiй, стипендiй, заробiтної плати, виплата її не в повному обсязi, а також iншi порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у розмiрi передбаченому законодавством.
      Що стосується кримiнальної вiдповiдальностi, вiдповiдно до ст. 175 Кримiнального Кодексу України, безпiдставна невиплата заробiтної плати, стипендiї, пенсiї чи iншої установленої законом виплати громадянам бiльше нiж за один мiсяць, вчинена умисно керiвником пiдприємства, установи або органiзацiї незалежно вiд форми власностi, карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
      Те саме дiяння, якщо воно було вчинене внаслiдок нецiльового використання коштiв, призначених для виплати заробiтної плати, стипендiї, пенсiї та iнших встановлених законом виплат, карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
      Вiдповiдно до ст. 15 Закону України "Про оплату працi", оплата працi працiвникiв пiдприємства здiйснюється в першочерговому порядку. Всi iншi платежi здiйснюються пiдприємством пiсля виконання зобов'язань щодо оплати працi.
      За вирiшенням питань, що стосується стягнення з пiдприємства належної працiвникам заробiтної плати слiд звертатись до суду, що передбачено ч. 2 ст. 233 КЗпП України, згiдно до якої працiвник може звернутися до суду з цих питань без обмеження будь-яким строком.
      Функцiю забезпечення виконання рiшень суду про стягнення заборгованої заробiтної плати виконують державнi виконавцi Державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України.


Щодо атестацiї робочих мiсць

      Порядок проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.08.92 р. № 442. Атестацiя робочих мiсць за умовами працi (далi - атестацiя) проводиться на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд форм власностi й господарювання, де технологiчний процес, використовуване обладнання, сировина та матерiали є потенцiйними джерелами шкiдливих i небезпечних виробничих факторiв, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працiвникiв, а також на їхнiх нащадкiв як тепер, так i в майбутньому. Основна мета атестацiї - регулювання вiдносин мiж власником або уповноваженим ним органом i працiвниками в галузi реалiзацiї прав на здоровi й безпечнi умови працi, пiльгове пенсiйне забезпечення, пiльги та компенсацiї за роботу в несприятливих умовах. Атестацiя проводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначаються наказом по пiдприємству, органiзацiї в строки, передбаченi колективним договором, але не рiдше вiд одного разу на п'ять рокiв. Позачергово атестацiя проводиться в разi докорiнної змiни умов i характеру працi з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, профспiлкового комiтету, трудового колективу або його виборного органу, органiв Державної експертизи умов працi з участю установ санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ.
      До проведення атестацiї можуть залучатися проектнi та науково-дослiднi органiзацiї, технiчнi iнспекцiї працi профспiлок, iнспекцiї Держгiрпромнагляду.


Як оплачується праця робiтника, якого було направлено мiським вiйськовим комiсарiатом на медичне обстеження та лiкування, за наявностi довiдки про лiкування у стацiонарних умовах?

      Згiдно з п. 2 ст. 21 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" вiд 25.03.92 р. № 2232-XII (далi - Закон № 2232): "Громадяни України для виконання обов'язкiв, пов'язаних iз взяттям на вiйськовий облiк, призовом або прийняттям на вiйськову службу, а також особи, якi направляються районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стацiонарних умовах), лiкування, звiльняються вiд роботи на час, необхiдний для виконання зазначених обов'язкiв та перебування в лiкувальному закладi охорони здоров'я, iз збереженням за ними мiсця роботи, займаної посади i середньої заробiтної плати".
      Виплати за час, протягом якого працiвник не працював i за ним зберiгався середнiй заробiток, вiдповiдно до чинного законодавства розраховуються згiдно з Порядком обчислення середньої заробiтної плати, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (надалi - Порядок № 100).
      Вiдповiдно до останнього абзацу п. 4 Порядку № 100 робiтнику за днi проходження медичного обстеження розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.
      Наявнiсть довiдки лiкувального закладу про те, що робiтник знаходився на лiкуваннi в стацiонарних умовах у перiод медичного обстеження на пiдставi повiстки мiського вiйськового комiсарiату, як це передбачено Законом № 2232, не дає пiдстав для оплати тимчасової непрацездатностi. До того ж пiдставою для призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi є виданий у встановленому порядку листок непрацездатностi, зразок якого затверджено спiльним наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України вiд 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406.
      Слiд зазначити, що в подальшому, у разi настання випадку непрацездатностi такого робiтника (не пов'язаної з виконанням державних i громадських обов'язкiв), розрахунок оплати тимчасової непрацездатностi згiдно з п. 14 Порядку обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. № 1266, здiйснюється виходячи iз середньоденної заробiтної плати за вiдпрацьований час у розрахунковому перiодi. Тому виплати за час, протягом якого працiвник не працював, але за ним зберiгався середнiй заробiток, обчислений вiдповiдно до Порядку № 100 (вiдпускнi, компенсацiя за невикористану вiдпустку, збереження середньої заробiтної плати у перiод виконання державних i громадських обов'язкiв у робочий час, до яких вiдноситься й медичне обстеження перед призовом на строкову вiйськову службу), не мають включатися до розрахунку. Виходячи з того, що розрахунок середньої заробiтної плати для оплати листка непрацездатностi здiйснюється за вiдпрацьований час в розрахунковому перiодi, днi тимчасової непрацездатностi, днi виконання громадських обов'язкiв не включаються до розрахункового перiоду. Така ж думка висловлена у листi Мiнпрацi вiд 25.06.2004 р. № 20-338.


Щодо iндексацiї зарплати сумiсникiв

      Департамент стратегiчного планування Мiнiстерства соцiальної полiтики України розглянув <:> лист щодо iндексацiї грошових доходiв осiб, якi працюють за сумiсництвом <:>, i повiдомляє.
      Вiдповiдно до пункту 2 Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2003 р. N 1078 (iз змiнами) (далi - Порядок), iндексацiї пiдлягають грошовi доходи громадян, одержанi в гривнях на територiї України, якi не мають разового характеру, зокрема оплата працi, яка включає оплату працi за виконану роботу згiдно з тарифними ставками (окладами) i вiдрядними розцiнками, доплати, надбавки, премiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати, передбаченi законодавством.
      Пунктом 5 Порядку передбачено, що у разi пiдвищення розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, а також у разi зростання грошових доходiв населення без перегляду їх мiнiмальних розмiрiв, мiсяць, в якому вiдбулося пiдвищення, вважається базовим при обчисленнi iндексу споживчих цiн для iндексацiї грошових доходiв населення. Iндексацiя грошових доходiв, отриманих громадянами за цей мiсяць, не провадиться. З наступного мiсяця здiйснюється обчислення наростаючим пiдсумком iндексу споживчих цiн для проведення подальшої iндексацiї.
      У разi коли грошовий дохiд з урахуванням суми пiдвищення менше суми грошового доходу з урахуванням iндексацiї до його пiдвищення, у базовому мiсяцi сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням iндексацiї не перевищувала загального доходу до його пiдвищення. Приклад проведення iндексацiї у разi пiдвищення доходiв наведено в додатку 4 до Порядку.
      Згiдно з пунктом 7 Порядку особi, яка працює за сумiсництвом, видається на її вимогу довiдка з основного мiсця роботи про розмiр доходу, що пiдлягає iндексацiї, та проiндексованого доходу. На пiдставi цiєї довiдки провадиться iндексацiя доходiв вiд роботи за сумiсництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, з урахуванням отриманої заробiтної плати за основним мiсцем роботи.
      Тобто загальний дохiд працiвника, отриманий за основним мiсцем роботи i за сумiсництвом, не повинен перевищувати прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб.<:>
      З огляду на викладене у прикладi, наведеному у <:> листi, працiвнику за основним мiсцем роботи у липнi 2012 року пiдвищено заробiтну плату та визначено фiксовану суму iндексацiї виходячи з розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого на мiсяць. Але враховуючи, що працiвник працював неповний робочий час (0,75 ставки), сума iндексацiї йому визначена за фактично вiдпрацьований час.
      Враховуючи те, що працiвник отримує за основним мiсцем роботи фiксовану суму iндексацiї, визначену в межах прожиткового мiнiмуму, встановленого на мiсяць, iндексацiя заробiтної плати за сумiсництвом не проводиться.


Розiрвання трудового договору з iнiцiативи працiвника

      За власною iнiцiативою, тобто, як кажуть, за власним бажанням (ст. 38 Кодексу законiв про працю України), звiльнитися з роботи може будь-який працiвник, що уклав трудовий договiр на невизначений строк, незалежно вiд посади, яку вiн займає. У такому разi закон не пов'язує розiрвання трудового договору з наявнiстю певних причин, як це передбачено, наприклад, пiд час розiрвання строкового трудового договору. Працiвник, що уклав трудовий договiр на невизначений строк, може взагалi не висловлювати причин, з яких вiн бажає звiльнитися з роботи. Таким чином, установлюючи свободу укладення трудового договору, закон гарантує працiвниковi свободу розiрвання його в будь-який час. Єдиною обов'язковою умовою для працiвника пiд час розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, є письмове попередження про це роботодавця за два тижнi.
      У разi коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу:
      - переїзд на нове мiсце проживання;
      - переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть;
      - вступ до навчального закладу;
      - неможливiсть проживання у данiй мiсцевостi, пiдтверджена медичним висновком;
      - вагiтнiсть;
      - догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирiчного вiку або дитиною-iнвалiдом;
      - догляд за хворим членом сiм'ї вiдповiдно до медичного висновку або iнвалiдом першої групи;
      - вихiд на пенсiю;
      - прийняття на роботу за конкурсом,
      а також з iнших поважних причин, роботодавець повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник.
      Письмову заяву про звiльнення працiвник може подати як у перiод роботи, так i в разi вiдсутностi на роботi у зв'язку з вiдпусткою, тимчасовою непрацездатнiстю, вiдрядженням чи з будь-яких iнших причин. Важливо лише, щоб роботодавець своєчасно, за два тижнi, був письмово повiдомлений про намiр працiвника припинити трудовi вiдносини.
      Письмова заява подається працiвником роботодавцю, а якщо той вiдмовляється прийняти її, працiвник може надiслати заяву поштою. При цьому днем подання заяви на звiльнення вважатиметься дата реєстрацiї листа у журналi вхiдної кореспонденцiї пiдприємства.
      Строк попередження про звiльнення з роботи має певне юридичне значення як для роботодавця, так i для працiвника. Вiн установлений законом насамперед для того, щоб роботодавець мав певний час для пiдшукування належної замiни працiвниковi, котрий звiльняється. Але й самому працiвниковi до закiнчення цього строку надається можливiсть остаточно перевiрити своє бажання звiльнитися i в разi його змiни продовжувати роботу. Звiльнення працiвника при цьому не проводиться, якщо на його мiсце не запрошено iншого працiвника (видано письмовий запит про звiльнення його з пiдприємства, де вiн працює, i переведення на нове мiсце роботи), якому згiдно iз законом не може бути вiдмовлено в укладеннi трудового договору.
      Якщо пiсля закiнчення строку попередження працiвника не було звiльнено з роботи i вiн не наполягає на цьому, трудовий договiр залишається чинним, а заява працiвника про звiльнення втрачає свою юридичну силу. Строк попередження про звiльнення може бути скорочений лише за погодженням мiж роботодавцем i працiвником. Одностороннє скорочення цього строку як роботодавцем, так i працiвником не допускається.
      Двотижневий строк попередження працiвником роботодавця про звiльнення за власним бажанням обчислюється з наступного за днем подачi заяви дня. Так, якщо працiвник подав заяву про звiльнення 1 вересня, то строк попередження настає з 2 вересня i закiнчується 15 вересня. Коли ж закiнчення строку попередження припадає на неробочий день, то останнiм днем строку вважається перший пiсля нього робочий день. Якщо в заявi про звiльнення не зазначено дня, з якого вiн просить його звiльнити, таким днем вважається той, що настає через два тижнi пiсля подання заяви про звiльнення. Щоб уникнути конфлiктних ситуацiй, в будь-якiй заявi - про прийняття на роботу, переведення та звiльнення, особливо про розiрвання трудового договору, - працiвник повинен указати дату.
      Подання працiвником заяви за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) не позбавляє роботодавця права звiльнити його з роботи за виннi дiї з пiдстав, передбачених законом, до закiнчення строку попередження, а також в установленому порядку накласти на нього дисциплiнарне стягнення протягом цього строку. У день закiнчення строку попередження роботодавець зобов'язаний звiльнити працiвника, якщо той не передумав або на його мiсце переводиться iнший працiвник. Останнiй день попередження при цьому є для працiвника останнiм днем роботи. У цей день йому видається трудова книжка i повний грошовий розрахунок. Жодна заборгованiсть перед пiдприємством, установою, органiзацiєю не може бути пiдставою для затримання розрахунку з працiвником у день звiльнення.
      Незаконним є також зобов'язання знайти собi замiну, покладене на працiвника.
      Цi правила стосуються й матерiально вiдповiдальних працiвникiв. Протягом строку попередження про звiльнення роботодавець зобов'язаний забезпечити передачу товарно-матерiальних i грошових цiнностей звiльнюваним працiвником iншiй особi.
      На вимогу працiвника трудовий договiр, укладений на визначений строк (ст. 39 КЗпП), може бути розiрваний достроково тiльки через поважнi причини, вказанi у частинi першiй статтi 38 та частинi першiй статтi 39 КЗпП. Однак за наявностi цих причин працiвник, який виявив бажання достроково розiрвати трудовий договiр iз власної iнiцiативи, не має права на двотижневе письмове попередження роботодавця i не може залишити роботу пiсля закiнчення двотижневого строку. Працiвник вважається звiльненим лише тодi, коли роботодавець видасть вiдповiдний наказ.
      Якщо роботодавець не видає наказ i не бажає звiльняти працiвника з роботи, останнiй може звернутися з вимогою про дострокове припинення трудового договору в орган, який займається розглядом трудових спорiв. Це єдиний випадок у КЗпП, коли такий орган може розглянути спiр про припинення трудового договору.


У святковi днi працiвникам доводиться затримуватися на роботi понад нормальну тривалiсть робочого часу. Чи можна оформити таку роботу як понаднормову та як правильно це зробити?

      Звертаємо увагу на те, що оформити роботу працiвникiв як надурочну можливо тiльки у виняткових випадках - якщо така робота вiдбувається досить рiдко.
      Кодекс законiв про працю України (далi - КЗпП) суттєво обмежує для роботодавця можливiсть використовувати працю найманих працiвникiв надурочно. Так, у ст. 62 КЗпП зазначено, що надурочнi роботи, тобто роботи понад установлену тривалiсть робочого дня, як правило, не допускаються. Надурочнi роботи можуть застосовуватися лише у виняткових випадках, якi визначаються КЗпП та iншим законодавством.
      Крiм того, КЗпП передбачено i обмеження щодо тривалостi проведення надурочних робiт.
      Так, надурочнi роботи не повиннi перевищувати для кожного працiвника чотирьох годин протягом двох днiв поспiль i 120 годин на рiк.
      КЗпП також передбачено таке: якщо найманий працiвник працює надурочно, йому обов'язково потрiбно провадити вiдповiдну оплату надурочних робiт.Так, при погодиннiй системi оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.
      При вiдряднiй системi оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого провадиться за погодинною системою, - за всi вiдпрацьованi надурочнi години.
      У разi пiдсумованого облiку робочого часу оплачуються як надурочнi всi години, вiдпрацьованi понад установлений робочий час в облiковому перiодi у зазначеному порядку. Тобто або в подвiйному розмiрi годинної ставки, або у виглядi доплати в розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки.
      Компенсацiя надурочних робiт шляхом надання вiдгулу не допускається.
      Говорячи про надурочнi роботи, слiд мати на увазi не тiльки обмеження щодо можливих випадкiв застосування надурочних робiт, але й обмеження щодо залучення до надурочних робiт рiзних категорiй працiвникiв. Так, ст. 63 КЗпП заборонено залучати до надурочних робiт:
      1) вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв;
      2) осiб, молодших вiсiмнадцяти рокiв;
      3) працiвникiв, якi навчаються в загальноосвiтнiх школах i професiйно-технiчних училищах без вiдриву вiд виробництва, у днi занять.
      Зазначених вище осiб не можна залучати до роботи надурочно, навiть якщо вони на це погоджуються.
      Отже, обмежень щодо надурочних робiт досить багато: це й обмеження щодо видiв робiт, що можуть провадитися надурочно, i обмеження щодо осiб, котрi можуть залучатися до роботи надурочно, i обмеження щодо тривалостi надурочних робiт. Водночас, якщо у пiдприємця працiвники на роботi затримуються не дуже часто, тобто у виняткових випадках, то можна все оформити як надурочну роботу, але при цьому таку роботу потрiбно вiдповiдно оплачувати.
      При цьому кожен надурочний вихiд роботодавець повинен супроводжувати письмовим розпорядженням (наказом) у довiльнiй формi: "внаслiдок екстрених обставин (вказати яких саме) водiю (iншому працiвнику) слiд виконати роботу (вказати яку саме) надурочно...".
      Вiдповiдно до ст. 107 КЗпП робота у святковий i неробочий день оплачується у подвiйному розмiрi.
      Пiдвищена оплата роботи у святковi i неробочi днi провадиться незалежно вiд того, призвело це чи нi до перевищення норми робочого часу на мiсяць, яка розраховується виходячи з установленої тривалостi робочого часу i кiлькостi робочих днiв протягом вiдповiдного мiсяця.
      Коли робота у святковий або неробочий день виконувалась понад норму робочого часу, працiвник на свiй розсуд вправi вибрати не грошову форму компенсацiї за роботу у святковий чи неробочий день, а компенсацiю у виглядi надання йому iншого дня вiдпочинку. За логiкою речей iнший день вiдпочинку повинен надаватися в перiод, ближчий до святкового (неробочого) дня. Але сторони не позбавленi права вирiшити це питання на свiй розсуд iнакше. Надання працiвниковi iншого дня вiдпочинку у випадку виконання ним роботи у святковий день понад норму робочого часу не позбавляє працiвника права на оплату працi в такий день у подвiйному розмiрi.
      Суб'єктивне право на пiдвищену оплату працi виникає з факту роботи у святковий, неробочий чи вихiдний день за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу i не залежить вiд того, чи дотримувалися власником норми, якi визначають пiдстави i порядок залучення працiвникiв до роботи в такi днi.
      Якщо ж працiвнику понад установлену тривалiсть робочого дня потрiбно залишатися (виходити на роботу) досить часто, то найкраще оформити такi виходи чи затримки як роботу з ненормованим робочим днем.
      Що означає поняття "ненормований робочий день"? Як i коли можна оформляти працiвникiв на такий режим?
      Чинним законодавством про працю допускається, що для окремих категорiй працiвникiв може встановлюватися ненормований робочий день, при якому виконання роботи вiдбувається iнодi понад установлену тривалiсть робочого часу. Суть такого робочого режиму полягає в тому, що працiвник може залучатися до працi понад нормальну тривалiсть робочого часу (тобто понад нормальну тривалiсть робочого тижня, що становить 40 годин) без додаткової оплати.
      Поняття "ненормований робочий день" в українському трудовому законодавствi хоч i зустрiчається, але в КЗпП про нього немає нi слова. Бiльш-менш чiтке уявлення про поняття "ненормований час" дається у Рекомендацiях щодо порядку надання працiвникам з ненормованим робочим днем щорiчної додаткової вiдпустки за особливий характер працi, затверджених наказом Мiнпрацi вiд 10.10.97 р. № 7 (далi - Рекомендацiї № 7). Вiдповiдно до цього документа "ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорiї працiвникiв у разi неможливостi нормування часу трудового процесу. У разi потреби ця категорiя працiвникiв виконує роботу понад нормальну тривалiсть робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Мiра працi у даному випадку визначається не тiльки тривалiстю робочого часу, але й колом обов'язкiв i обсягом виконаних робiт (навантаженням):".
      Таке поняття ненормованого робочого дня, наведене в Рекомендацiях № 7, дозволяє дiйти висновку, що ненормований робочий день:
      - не може застосовуватися для всiх без винятку працiвникiв;
      - робота понад нормальну тривалiсть робочого часу для працiвникiв з ненормованим робочим днем допускається, якщо виникне така потреба.
      Що стосується працiвникiв, для яких може застосовуватися ненормований робочий день, то в Рекомендацiях № 7 зазначено, що такий режим може встановлюватися тiльки для окремих категорiй працiвникiв, а саме для осiб:
      - робота яких не пiддається точному облiку часу;
      - робочий час яких у зв'язку з характером роботи подiляється на частини невизначеної тривалостi (сiльське господарство);
      - якi розподiляють час роботи на свiй розсуд.
      Для пiдприємств, установ i органiзацiй перелiк працiвникiв з ненормованим робочим днем може встановлюватися колективним договором або галузевими iнструкцiями.
      Щодо застосування такого режиму роботи, як ненормований робочий день, Рекомендацiями № 7 визначено ще одну особливiсть. Так, режим ненормованого робочого дня (а вiдповiдно i додаткова вiдпустка) не можуть застосовуватися щодо найманих працiвникiв, якi працюють неповний робочий день. Це обмеження не поширюється на працiвникiв, що працюють у режимi неповного робочого тижня, але з повним робочим днем - такi працiвники можуть працювати ненормовано.
      Крiм того, у трудовому договорi потрiбно зафiксувати, що за "ненормованiсть" працiвнику належить додаткова вiдпустка. Вiдповiдно до п. 2 ст. 8 Закону України "Про вiдпустки" вiд 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далi - Закон про вiдпустки) працiвникам з ненормованим робочим днем надається додаткова вiдпустка тривалiстю до 7 календарних днiв. Конкретну тривалiсть додаткової вiдпустки потрiбно зазначити в трудовому договорi. Вона може тривати вiд 1 до 7 днiв (залежно вiд часу зайнятостi працiвника у вiдповiдних умовах).
      При цьому за бажанням працiвника, замiсть надання додаткової вiдпустки (до 7 календарних днiв), може бути виплачена компенсацiя за невикористанi днi додаткової вiдпустки (ст. 24 Закону про вiдпустки).


Шановнi краяни !

      У зв'язку з виникненням сухої та спекотної погоди пiдвищилася пожежна небезпека лiсiв, особливо прилеглих до примiської зони.
      При органiзацiї вiдпочинку у лiсi утримуйтесь вiд розпалювання вогнищ. Згоряння лiсу призводить не тiльки до втрати природного багатства, але й забруднення навколишнього середовища.
      Не допускайте спалювання смiття на присадибних дiлянках.
      Також, у зв'язку з настанням спекотної погоди в мiстi спостерiгається масовий вихiд людей до водоймищ.
      Мiська комiсiя з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй нагадує про заборону купання в рiчках Захiдний Буг, Солокiя та ставках- накопичувачах шахти № 1-ЧГ по причинi невiдповiдностi води санiтарним нормам i виявлення в нiй збудникiв небезпечних хвороб.
      Найближчi воднi об'єкти, якi придатнi для купання це рiчки Рата та Бiлий Стiк.
      Громадяни! Дотримуйтесь правил поведiнки на водi. Не купайтесь в незнайомих мiсцях та в нетверезому станi. По статистицi 85% утоплених це люди, якi знаходилися в станi алкогольного сп'янiння.
      Не залишайте без нагляду дiтей, що перебувають на водi.

Головний спецiалiст вiддiлу з питань НС, оборонної та мобiлiзацiйної роботи I.Р.Васько

З 1 липня починає дiяти програма надання компенсацiй витрат на сплату комунальних послуг

Чи повинно пiдприємство, при проходження практики, здiйснити запис в трудовiй книжцi?

      "Чи повинно пiдприємство, при проходження практики, здiйснити запис в трудовiй книжцi?" Територiальна державна iнспекцiя з питань працi у Львiвськiй областi повiдомляє наступне.
      Вiдповiдно до ст.48 КЗпП України трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.
      Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи понад п'ять днiв. Трудовi книжки ведуться також на позаштатних працiвникiв при умовi, якщо вони пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню.
      Працiвникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийняття на роботу.
      До трудової книжки заносяться вiдомостi про роботу, заохочення та нагороди за успiхи в роботi на пiдприємствi, в установi, органiзацiї; вiдомостi про стягнення до неї не заносяться.
      Порядок ведення трудових книжок визначається Iнструкцiєю про порядок ведення трудових книжок працiвникiв затвердженої Наказом Мiнiстерства працi, Мiнiстерства юстицiї, Мiнiстерства соцiального захисту населення України №58 вiд 29.07.93.( надалi -Iнструкцiя)
      Виробнича практика студентiв є одним iз важливих видiв навчальної роботи i здiйснюється з метою набуття виробничих навикiв приймати самостiйно рiшення в реальних виробничих умовах.
      Оскiльки, виробнича практика це не процес роботи, а процес навчання, пiдприємство на якому студент проходив виробничу практику не зобов'язане вести на нього трудову книжку.
      Вiдповiдно до п.2.18 Iнструкцiї, до трудових книжок за мiсцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування вiдповiдних документiв записи про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи i час роботи в студентських таборах, на виробничiй практицi та при виконаннi науково-дослiдної госпдоговiрної тематики) та про час перебування в аспiрантурi i клiнiчнiй ординатурi, крiм випадкiв, зазначених у п.2.16. цiєї Iнструкцiї.Таким чином, запис у Вашiй трудовiй книжцi, про проходження виробничої практики повинен здiйснити Ваш перший роботодавець.


Особливостi прийняття та звiльнення осiб молодших 18 рокiв

      Кодекс законiв про працю регламентує вiк iз якого допускається прийняття на роботу.
      Згiдно статтi 188 КЗпП не допускається прийняття на роботу осiб молодше 16 рокiв. Але iснують певнi винятки з цього загального правила.
      Зокрема, у ч. 2 ст. 188 КЗпП вказано, що за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює, можуть, прийматися на роботу особи, якi досягли 15 рокiв.
      Для пiдготовки молодi до продуктивної працi допускається прийняття на роботу учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю i не порушує процесу навчання, у вiльний вiд навчання час по досягненнi ними чотирнадцятирiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, що його замiнює.
      Вiдповiдно до статтi 191 КЗпП усi особи молодше вiсiмнадцяти рокiв приймаються на роботу лише пiсля попереднього медичного огляду i в подальшому, до досягнення 21 року, щорiчно пiдлягають обов'язковому медичному оглядовi. При встановленнi факту, що робота негативно впливає на здоров'я неповнолiтнього, вiн негайно звiльняється з цiєї роботи i переводиться на бiльш легку роботу.
      При переведеннi неповнолiтнiх на пiдставi медичного висновку на бiльш легку, але нижче оплачувану роботу, за неповнолiтнiм протягом двох тижнiв зберiгається попереднiй заробiток (ч.1 ст.114 КЗпП).
      Забороняється залучати працiвникiв молодше вiсiмнадцяти рокiв до нiчних, надурочних робiт i робiт у вихiднi днi.
      На кожному пiдприємствi, в установi, органiзацiї, має вестися спецiальний облiк працiвникiв, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, iз зазначенням дати їх народження.
      Забороняється застосування працi осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв на важких роботах i на роботах з шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також на пiдземних роботах.
      Перелiк важких робiт i робiт зi шкiдливими i небезпечними умовами працi, на яких забороняється застосування працi неповнолiтнiх, затверджений наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 31 березня 1994 року № 46.
      Забороняється, також, залучати осiб молодше вiсiмнадцяти рокiв до пiдiймання i перемiщення речей, маса яких перевищує встановленi для них граничнi норми. Цi норми диференцiйованi в залежностi вiд статi i вiку неповнолiтнiх працiвникiв i затвердженi наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 22 березня 1996 року № 59.
      Граничнi норми дiють на всiй територiї України i поширюються на всi пiдприємства, установи, органiзацiї, учбовi заклади, а також на юридичних та фiзичних осiб, якi використовують працю пiдлiткiв вiд 14 до 18 рокiв.
      Пiдлiткiв забороняється призначати на роботи, якi пов'язанi виключно з пiдiйманням, утриманням або перемiщенням важких речей.
      Слiд зазначити, що до роботи, що потребує пiдiймання та перемiщення важких речей, допускаються пiдлiтки, якi не мають медичних протипоказань, що засвiдчено вiдповiдним лiкарським свiдоцтвом. До тривалої роботи по пiдiйманню та перемiщенню важких речей пiдлiтки до 15 рокiв не допускаються.
      Вага окремого вантажу та сумарна вага вантажу, який повиннi пiдiймати та перемiщувати пiдлiтки, не повинна перевищувати граничних норм, зазначених у таблицях вищезазначеного наказу.


Звертання до червоноградцiв

      


Акцiя "Допомагаючи хворим, допомагаємо собi та своїм близьким"

            
            
            
      21 червня 2014 року о 16.00 год. Мала сцена бiля Народного дому.
            Акцiя "Допомагаючи хворим, допомагаємо собi та своїм близьким".
            Мета: привернути Вашу увагу до проблем захворювання на туберкульоз.
      Це стосується кожного!
      Поки людина дихає, вона видiляє збудник туберкульозу.
      Дiзнайтеся як себе захистити!
      Запрошуємо усiх червоноградцiв
            Оргкомiтет:
      - Комунальний заклад "Червоноградський протитуберкульозний диспансер",
      - Червоноградський мiський центр соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi,
      - ГО "Територiя життя",
      - ГО "Спiлка психологiв",
      - ГО "Новий початок"
            Чому ми проводимо цю акцiю?!
      В Українi триває епiдемiя туберкульозу. Ця проблема є актуальною i для нашого мiста. Щороку у Червоноградi реєструється близько 50 нових випадкiв захворювання. Кожен хворий за рiк може заразити 20-30 людей:
      На сьогоднi у протитуберкульозному диспансерi на облiку перебуває 350 осiб iз залишковими змiнами туберкульозу та 90 людей з активним туберкульозом. З 90 пацiєнтiв, котрi мають вперше виявлений туберкульоз, 32 мають стiйкiсть до протитуберкульозних препаратiв; 20 пацiєнтiв мають туберкульоз поєднаний з ВIЛ .
      Протитуберкульозна служба в Українi завжди фiнансувалася за залишковим принципом. Це призвело до того, що у країнi бiльше двадцяти рокiв триває епiдемiя туберкульозу. Враховуючи це та iншi вагомi причини: важкий економiчний стан, що призведе до ще бiльшого зубожiння громадян; вiдсутнiсть протягом кiлькох рокiв туберкулiну; недостатня кiлькiсть вакцини БЦЖ; збiльшення кiлькостi хворих, якi не лiкуються; збiльшення кiлькостi випадкiв резистентного туберкульозу, недосконалу систему примусового лiкування, ми маємо усi передумови для нової хвилi епiдемiї туберкульзу в Українi у найближчi 3-5 рокiв. Медична громадськiсть має дуже мало часу для того, щоб вплинути на ситуацiю i зробити все, щоб не дати цiй соцiально небезпечнiй хворобi вийти з-пiд контролю.
      Червоноградському протитуберкульозному диспансеру у наступному роцi виповнюється 45 рокiв. А будiвлi, у яких вiн розмiщений, побудованi ще за часiв, коли Червоноград входив до складу Польщi i називався Кристинополем.
      Будiвлi потребують капiтального ремонту, дах - нового покриття. Медобладнання та меблi теж старi. Медичнi працiвники не забезпеченi у повнiй мiрi, як того вимагає Стандарт iнфекцiйного контролю, засобами iндивiдуального захисту ( немає iндивiдуальних дозиметрiв, респiраторiв з ХЕПА- фiльтрами- по одному для кожного медпрацiвника на рiк). Не вистачає коштiв на придбання достатньої кiлькостi бензину, щоб транспортувати хворих з вiдкритою формою туберкульозу у стацiонарне вiддiлення обласного протитуберкульозного диспансеру.
      Але не зважаючи на всi труднощi, у нас є найголовнiше- креативний колектив, який має бажання працювати i далi. Ми- не байдужi, разом усе подолаємо!
      Прошу вас, шановнi краяни, взяти участь у нашiй благодiйнiй акцiї та допомогти Червоноградському протитуберкульозному диспансеру зустрiти ще не одне десятирiччя. А ми будемо боротися за те, щоб наш шахтарський край став вiльним вiд туберкульзу!
      Дякую за розумiння та пiдтримку!

В.о.головного лiкаря КЗ "Червоноградський протитуберкульозний диспансер" Iрина Зелiнська.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради