Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
ПРЕЗЕНТАЦIЯ ПЛАТФОРМИ "ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ"

30 жовтня, у Червоноградськiй мiськiй радi вiдбулась презентацiя платформи "Громадський проект"...

Останнi новини
МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Протягом 22.12.2017 - 28.12.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 21 370,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:...

СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат упродовж грудня вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним...

ВIДБУЛОСЬ СВЯТО З НАГОДИ ДНЯ МИКОЛАЯ
21 грудня цього року в примiщеннi Будинку учнiвської творчостi за iнiцiативи БФ "Сумна квiтка" мiжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО (О. Круглiкова) у спiвпрацi з управлiнням працi...

МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Протягом 15.12.2017 - 21.12.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 386,1 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:...

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРАЦI У ЛЬВIВСЬКIЙ ОБЛАСТI ЗВЕРТАЄ УВАГУ, ЩО З ПЕРШОГО СIЧНЯ ЗРОСТАЄ РОЗМIР МIНIМАЛЬНОЇ ЗАРОБIТНОЇ ПЛАТИ
7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон про Державний бюджет України на 2018 рiк. Цим законом встановлено пiдвищення мiнiмальної зарплати з 1 сiчня до 3723 гривень....


Посилання на он-лайн трансляцiю


   Львiвщина - регiон, який задає тенденцiї та моду. 2017 рiк став проривом в економiчнi та iнфраструктурнiй сферi.
   Цьогорiч область взяла курс економiчного розвитку. Недаремно за рейтингами Львiвщина посiла друге мiсце за сприятливим бiзнес клiматом.
   Тенденцiя та динамiка у виробництвi очевидна - понад 80 нововiдкритих пiдприємств.
   Поруч з великим бiзнесом в машинобудуваннi, альтернативнiй енергетицi та агропромисловому комплексi розвивається малий та середнiй бiзнес.
   Загальний обсяг прямих iноземних iнвестицiй зросла на 40% у порiвняннi з аналогiчним перiодом у 2016-тому.
   Та головне, що тепер поруч з домiвкою люди мають де працювати. Зараз на ринку Львiвщинi потрiбнi висококвалiфiкованi робiтники: столяри, слюсари.
   Саме тому, особливу увагу придiляємо освiтi у галузi професiйно-технiчному спрямуваннi.
   Ми проводили чимало зустрiчей iз представниками пiдприємств та очiльниками навчальних закладiв, i це дало позитивний результат.
   Пiдприємцi бiльше не остерiгаються брати на практику молодих студентiв чи випускникiв професiйно-технiчних училищ.
   А останнi, у свою чергу, отримують не вiртуальнi знання, а практичнi навички. Не меншi успiхи областi в галузi iнфраструктури.
   Нi для кого не секрет, що Львiвщина вже три роки поспiль лiдирує у будiвництвi дорiг.
   Саме будiвництвi, бо вiд ямкового ремонту, який лише "проїдає" кошти бюджету ми вiдiйшли. Так, цьогорiч нам вдалося прокласти 600 кiлометрiв.
   Це в першу чергу дороги мiжобласного значення. Окрiм дорожнього сполучення, здобутки маємо i в авiатранспортi.
   Приємно, що Львiвський аеропорт перейшов позначку у мiльйонного пасажири. Це не лише пiдвищує статус летовища, а й робить привабливiшим регiон для перевiзникiв.
   Загалом 2017 рiк став роком нових здобуткiв. Головне для всiх нас, кожен на своєму мiсцi робити те, що вiд нас залежить.
   Ми всi прагнемо змiн, однак не варто чекати поки хтось щось iнiцiює.
   Потрiбно кожному з нас стати рушiєм позитивних змiн на благо Львiвщини та України.
   Принагiдно вiтаю з новорiчними та рiздвяними святами. Злагоди, сiмейного тепла та достатку i пам'ятайте, успiх не приходить до лiнивих.
   З Новим роком та Рiздвом Христовим.
   Голова Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї О.М.СинюткаGPS КАРТА ЧЕРВОНОГРАДСЬКИХ МАРШРУТОК

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради