Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ОЛЕКСАНДР ГАНУЩИН ОГЛЯНУВ РОБОТИ ПО МIКРОПРОЕКТАХ

У середу, 3 серпня до Червонограда з робочим вiзитом завiтав голова Львiвської обласної ради Олександр Ганущин...

Останнi новини
22.08.2016 Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що з початку 2016 року: - видано 188 направлень на протезнi пiдприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, - скеровано на протезнi пiдприємства 109 електронних направлень для забезпечення iнвалiдiв крiслами-колiсними та iншими засобами реабiлiтацiї, - забезпечено 43 iнвалiди 53-а засобами реабiлiтацiї, - забезпечено путiвками на санаторно-курортне лiкування 26 iнвалiдiв внаслiдок загального захворювання, iнвалiдiв з дитинства та 31 ветеран вiйни, - скеровано 46 учасникiв бойових дiй АТО на проходження реабiлiтацiї в реабiлiтацiйнi установи "Орiзонт", "Карпатськi зорi", "Золота нива", "Коло друзiв", "Хирiв-Рент-Iнвест", - пройшли соцiальну адаптацiю за професiєю "водiй автотранспортних засобiв категорiї "В" 11 учасникiв АТО, органiзовується група для навчання на курсах водiїв ще з 13 учасникiв АТО.

22.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 15 серпня - 19 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 654,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - iншi субвенцiї - 113,4 тис. грн.. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 518,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ (вiдпускнi) - 9,9 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 1,2 тис.грн.; - продукти харчування - 20,0 тис.грн.; - компенсацiї на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом - 72,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 47,4 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 656,6 тис.грн; - придбання канцтоварiв для учнiв першого класу, якi перебувають у складнiй життєвiй ситуацiї та спортивнi заходи - 16,9 тис.грн.; - фiнансова пiдтримка громадської органiзацiї "Промiнь Надiї"- 4,5 тис.грн.; - придбання спортивної форми та спортивного iнвентарю Гiрницькiй селищнiй радiй - 3,0 тис.грн.; - виплату пiльгових пенсiй працiвникам лiкарнi - 2,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти та пiльгове зубопротезування - 23,1 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт покрiвлi над спортзалом у ЧСШ № 8-35,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт харчоблоку ДНЗ №18-99,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт системи опалення ЧНВК №13-14,5 тис.грн., ЧЗШ № 9- 13,1 тис.грн.; - капiтальний ремонт покрiвлi ЧЗШ № 2-7,5 тис.грн.; - спiвфiнансування до обласних мiкропроектiв - 40,0 тис.грн., в тому числi: - спортмайданчик ЧЗШ №7 - 11,8 тис.грн.; - замiна вiкон ЧЗШ №6 - 1,9 тис.грн.; - замiна вiкон та дверей у Гiрницькiй музичнiй школi - 26,3 тис.грн.; - придбання комп"ютерної технiки для управлiння працi та соцiального захисту населення - 40,0 тис.грн.; - реконструкцiя пр.Шевченка iз влаштуванням майданчика для паркування 99,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт теплових мереж - 282,9 тис.грн.; - влаштування спортивного майданчика - 29,7 тис.грн.; - влаштування дитячих майданчикiв - 215,0 тис.грн. - влаштування освiтлення вул.Корольова -126,0 тис.грн.

15.08.2016 Cоцiальна адаптацiя учасникiв АТО
Для здiйснення заходiв iз соцiальної адаптацiї учасникiв АТО у 2016 роцi з державного бюджету управлiнню працi та соцiального захисту населення видiлено 82475 грн., з яких у I пiврiччi використано 33554 грн. для навчання 11 учасникiв АТО у Червоноградськiй автомобiльнiй школi ТСОУ за професiєю "водiй автотранспориних засобiв" категорiї "В". Ще 13 чол. пройдуть соцiальну адаптацiю у II пiврiччi поточного року.

15.08.2016 Психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО
З початку року управлiнням працi та соцiального захисту населення 46 учасникiв АТО скеровано для отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї в реабiлiтацiйнi заклади ДП "Пiвдень-курорт-сервiс" (сан. "Орiзонт" ), ТЗОВ "Санаторiй "Карпатськi зорi", Мiжрегiональний реабiлiтацiйний центр (на базi санаторiїв Iм.Лазо та "Золота нива"), ТЗОВ "Коло друзiв", та ТЗОВ "Хирiв- Рент-Iнвест".

15.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 8 серпня - 12 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 639,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 1 180,8 тис.грн; - медична субвенцiя - 2 282,0 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -6 426,9 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0,5 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй 1 090,0 тис.грн; - Iншi субвенцiї - 3,0 тис. грн.. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 157,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4575,8 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 4,0 тис.грн.; - продукти харчування - 70,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 6627,7 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 112,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 94,7 тис.грн; - благоустрiй мiста - 7,0 тис.грн.; - вiдрядження - 5,6 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 26,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання Народного дому - 20,8тис.грн.; - субвенцiя бюджету смт. Гiрнику на утримання Народного дому - 3,5тис.грн.; - виплату на пiльговий проїзд - 145,0тис.грн.; - придбання медикаментiв та перев'язочних матерiалiв - 75,0тис.грн.; - поточний ремонт дорiг по вул. Надрiчна, Б.Грiнченка, О.Поповича, В.Стуса, В.Стефаника, Св. Володимира, А.Шептицького -337,2 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 206,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт фiлiй №4,9 Червоноградської Централiзованої бiблiотечної системи - 8,4 тис.грн.; - реконструкцiя Соснiвської музичної школи - 25,5 тис.грн.; - внески в поповнення статутного фонду КП "Комунальник" - 153,5тис.грн; - придбання пiдручникiв для загальноосвiтнiх шкiл - 156,2тис.грн; - придбання оргтехнiки для запровадження системи дiагностично-спорiднених груп в Українi - 103,5тис.грн.

09.08.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6426,9 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за серпень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку протягом 10-11 серпня 2016 року для виплати 5250 отримувачам соцiальних допомог.

08.08.2016 Вiдбулось засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам
3 серпня 2016 року пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Турко Наталiї Романiвни вiдбулось засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам. Розглянуто питання щодо призначення (вiдновлення) рiзних видiв соцiальних виплат (пенсiй, страхових виплат, грошових допомог) 13-ти внутрiшньо перемiщеним особам. За результатами розгляду документiв, 25-ти внутрiшньо перемiщеним особам припинено виплати у зв'язку iз наданням ними недостовiрної iнформацiї (повернення до покинутого мiсця проживання, тощо).

08.08.2016 Онлайн-жеребкування
Сьогоднi, 8 серпня о 16.00 год у сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради вiдбудеться онлайн-жеребкування членiв комiсiї вiд громадських органiзацiй для конкурсу на замiщення вакантної посади директора Червоноградської центральної бiблiотечної системи.

08.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 29 липня - 5 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 413,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - стабiлiзацiйна дотацiя - 1 566,5 тис. грн.; - освiтня субвенцiя - 1 180,8 тис.грн; - медична субвенцiя - 2 282,0 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню -2 282,0 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй 1 090,0 тис.грн До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 17,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 701,3 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 132,2 тис.грн.; - продукти харчування - 5,0 тис.грн.; - фiнансову пiдтримку ГО МПО УТОС - 6,0 тис.грн.; - виплату поточних трансфертiв пiдприємствам (КП "Радiостудiя Новий Двiр", КП "Редакцiя газети Новини Прибужжя", КП "Нептун") - 49,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2585,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 123,8 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 103,8 тис.грн; - благоустрiй мiста - 120,8 тис.грн.; - вiдрядження - 14,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 44,2 тис.грн.; - виплату пенсiй i допомоги - 38,0тис.грн.; - виплату на пiльговий проїзд - 182,1тис.грн.; - придбання медикаментiв та перев'язочних матерiалiв - 261,4тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 773,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дошкiльних навчальних закладiв - 240,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт фiлiй №4,9 Червоноградської Централiзованої бiблiотечної системи - 27,0 тис.грн.; - реконструкцiя Соснiвської музичної школи - 29,0 тис.грн.; - будiвництво кладовища для мiста Червонограда - 300,0 тис.грн.; - видатки по землеустрою - 2,0 тис.грн.

01.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 22 липня - 28 липня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 6 751,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - стабiлiзацiйна дотацiя - 1 566,5тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 1 804,8 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 7,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4524,0 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 16,5 тис.грн.; - продукти харчування - 58,0 тис.грн.; - стипендiї - 180,3 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1804,8 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 3,0 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 9,9 тис.грн; - благоустрiй мiста - 19,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 32,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 21,6 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,4 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 79,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дошкiльних навчальних закладiв - 120,3 тис.грн.; - капiтальний ремонт даху по вулицi Львiвська, 13 в м. Соснiвка - 6,9 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Школяр" - 400,0 тис.грн.


Он-лайн трансляцiя


Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Газета Новини Прибужжя

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради