Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ОЛЕКСАНДР ГАНУЩИН ОГЛЯНУВ РОБОТИ ПО МIКРОПРОЕКТАХ

У середу, 3 серпня до Червонограда з робочим вiзитом завiтав голова Львiвської обласної ради Олександр Ганущин...

Останнi новини
27.09.2016 У жовтнi оновлять вiддiлення гемодiалiзу
26 вересня з вiзитом у Червоноградi побував головний лiкар Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi Михайло Гичка разом iз депутатською комiсiєю Львiвської обласної ради. Питання,яке розглядали - це гемодiалiз. Як повiдомив мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський, на другому поверсi хiрургiчного корпусу Червоноградської мiської центральної лiкарнi завершують ремонтнi роботи. Саме тут буде розширено вiддiлення гемодiалiзу. На разi це буде структура Львiвської обласної клiнiчної лiкарнi. Можливо, в перспективi стане вiддiленням нашої лiкарнi, адже кiлькiсть хворих зростає. У Червоноградi вiддiлення було створено 8 рокiв тому. Зараз недостатньо мiсця того що є. Тi люди, якi пiд'єднаннi до апарату штучної нирки живуть довше, але добавляються новi. Тому лiкарнi працюють практично цiлодобово, - повiдомив мiський голова Андрiй Залiвський. Попередньо було домовлено, що оновлене вiддiлення вiдкриють в серединi жовтня.

27.09.2016 Червоноградцiв просять запастись водою
Як повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко, 28 вересня КП "Червоноградводоканал" буде здiйснювати на магiстральному водопроводi замiну труби на полiетиленову у районi магазину "Рукавичка" по вулицi Сокальськiй. Данi роботи можуть призвести до погiршення якостi води або її вiдсутностi впродовж трьох днiв. Комунальники просять мешканцiв зробити попереднi запаси води.

26.09.2016 Комунальники випробовують тепломережу до опалювального сезону
26 вересня КП "Червоноградтеплокомуненерго" розпочало наповнення мереж зовнiшнього центрального опалення теплоносiєм. Про це повiдомив перший заступник мiського голови Дмитро Балко. На разi, холодною водою з робочим тиском 6-8 атмосфер промивають труби для виявлення та усунення неполадок, а також для налагодження роботи системи центрального опалення. Звертаємось до мешканцiв, якi проводять ремонтнi роботи н а внутрiбудинкових мережах та внутрiквартирних мережах центрального опалення. Просимо до 28 вересня завершити всi роботи, тому що будуть наповнюватись внутрiбудинковi мережi теплоносiєм, - говорить Дмитро Iгорович. Слiд зазначити, що старт опалювального сезону комунальники планують розпочати iз середини жовтня.

26.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 16.09.2016 - 22.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 340,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139, 4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 517,0 тис.грн До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 98,1 тис.грн.; - продукти харчування - 294,6 тис.грн.; - спортивнi заходи - 3,3 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 515,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 17,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 495,4 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 6,2 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 261,9 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 28,8 тис.грн.; - субвенцiя м. Соснiвка на поточний ремонт дороги по вулицi Миру - 40,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 1,4 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 7,7 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - реконструкцiя проспекту Шевченка з влаштуванням майданчика для паркування - 200,5 тис.грн.; - придбання комп'ютера для ДНЗ № 12 - 8,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧЗШ № 9 - 31,8 тис.грн.; - реконструкцiя будiвлi iнфекцiйного вiддiлення - 83,1 тис.грн.

22.09.2016 У Червоноградi вiдремонтують iнфекцiйний вiддiл
На початку тижня розпочались ремонтнi роботи iнфекцiйного вiддiлу мiської лiкарнi. Цьогорiч був поданий проект на фiнансування з Державного бюджету регiонального розвитку. Умовою його було спiвфiнансування iз мiсцевого бюджету. У результатi видiлено 3 000 000 грн з держбюджету та 400 000 iз мiсцевого. - Зараз тривають роботи iз пiдсилення фундаменту будiвлi iнфекцiйного вiддiлу. В рамках цього проекту буде зроблена замiна пок рiвлi даху iз шиферу на металопрофiль, зовнiшнi роботи та утеплення, замiна вiкон на металопластиковi, iнженерних мереж - водопостачання, каналiзацiї, електрики, - зазначив начальник вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Петро Павлюк. Переможцем тендеру на закупiвлi став КВП "Енергомонтаж". Завершити ремонтнi роботи повиннi до кiнця 2016 року.

20.09.2016 Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що в "Українському дитячому центрi "Молода гвардiя" ( м. Одеса) з 28.09 по 18.10.2016 р., та ДП "МДЦ "Артек" з 02.10 по 22.10. 2016 року можна оздоровити дiтей ( пiльгової категорiї ) вiком вiд 8 до 16 рокiв включно. До дiтей пiльгової категорiї належать дiти: сироти, позбавленi батькiвського пiклування, iнвалiди, дiти, один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення антитерористичної операцiї, бойових дiй чи збройних конфлiктiв або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних у районi проведення антитерористичної операцiї бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворювання, одержаного в перiод участi в антитерористичнiй операцiї, дiти, один iз батькiв яких загинув пiд час масових акцiй громадського протесту або помер внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час масових акцiй громадянського протесту, дiти, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або пiд час виконання службових обов'язкiв, дiти з багатодiтних i малозабезпечених сiмей, дiти, зареєстрованих як внутрiшньо перемiщенi особи, дiти якi перебувають на диспансерному облiку, талановитi та обдарованi дiти - переможцi мiжнародних, всеукраїнських олiмпiад, конкурсiв, фестивалiв, змагань, спартакiад. Бажаючi оздоровити своїх дiтей вищевказаних категорiй, просимо звертатися до управлiння за адресою: вул. Сокальська,1, каб. 310 (III поверх), телефон 4-10-65.

20.09.2016 Передбачено кошти на компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах
Рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 12.01.2016р. №39 "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2016 рiк", передбачено кошти на компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах в сумi 870,0 тис.грн. А також, вiдповiдно до рiшення Львiвської обласної ради вiд 31.05.2016р. №116 "Про затвердження Програми компенсацiї пiльгового проїзду окремих категорiй громадян в автомобiльному транспортi у Львiвськiй областi на 2016 рiк", видiлено субвенцiю в сумi 820,7 тис.грн. Станом на 19.09.2016 року, управлiнням працi та соцiального захисту населення, в межах кошторисних призначень, вiд 4-х перевiзникiв прийнято розрахунки суми компенсацiї за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на мiських маршрутах, за перiод сiчень - серпень 2016 року:

19.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 09.09.2016 - 15.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 683,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139, 4тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу - 1 718,6 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0,3 тис.грн; - освiтня субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2 497,2тис.грн; - медична субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам -2 282,0 тис.грн; - iншi субвенцiї - 479,6 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 10,4 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 6946,0 тис.грн ; - медикаменти - 29,5 тис.грн.; - продукти харчування - 90,0 тис.грн.; - спортивнi заходи - 4,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1914,9 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 28,4 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 38,6 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 141,3 тис.грн; - житлово-експлуатацiйне господарство - 368,1 тис.грн.; - державна служба надзвичайних ситуацiй - 52,5 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 19,1 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 68,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 57,0 тис.грн., харчування - 11,2 тис.грн., водопостачання - 0,4 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 4,6 тис.грн., в тому числi: зарплата - 3,6 тис.грн., предмети - 1,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту Гiрницької музичної школи - 15,6 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ДНЗ № 5 в м. Соснiвка - 19,1 тис.грн.; - придбання обладнання для територiального центру соцiального обслуговування - 10,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 24,7 тис.грн.

19.09.2016 Децентралiзацiйний марафон 1000 громад
У рамках акцiї "Децентралiзацiйний марафон 1000 громад", 20 вересня о 14:00 у сесiйнiй залi мiської ради Чарвонограда вiдбудеться зустрiч iз регiональними консультантами Асоцiацiї мiст України - Василем Абаiмовим, Ярославом Пишником, Галиною Гречин, Володимиром Хрущаком. До участi запрошенi голови Соснiвської,Гiрницької, Сiлецької, Межирiчанської,Острiвської селищних рад. Теми, що обговорюватимуться стосуватимуться законодавчої бази процесу об'єднання, алгоритму та процедури об'єднання, нових повноважень, ресурсiв та iншого. Також до обговорення запрошують активiстiв.

13.09.2016 Урочиста академiя до ювiлею Iвана Франка
Громадський рух "Зарваницька громадська iнiцiатива" спiльно з Львiвською Архiєпархiєю УГКЦ та Благодiйною органiзацiєю "Фундацiя - "Андрей" органiзовують у Червоноградi маштабне дiйство, присвячене 160 - рiччю вiд дня народження Iвана Франка.
Попередньо, участь в урочистiй академiї заплановано хору та камерного оркестру Заслуженої академiчної капели України "Трембiта" й жiночого вокального ансамблю "Madrigal voices". Також у рамках заходу органiзатори розповсюджуватимуть тексти "Iвана Франка" пiд назвою "Тiльки те, що здобудемо своєю працею, те буде справдi наше надбання". Початок дiйства 25 вересня о 17:00.

13.09.2016 День української родини
18 вересня у Червоноградi вiдбудеться "День української родини" з веселими конкурсами та призами. Умови участi для сiмей - у рубрицi "Анонси".

12.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 02.09.2016 - 08.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 7 785,1тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам - 6 441,6 тис.грн. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 0,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 147,7 тис.грн.; - медикаменти - 237,9 тис.грн.; - продукти харчування - 210,6 тис.грн.; - спортивнi заходи - 23,4 тис.грн.; - обласна субвенцiя на придбання канцтоварiв багатодiтним сiм'ям - 6,6 тис.грн.; - культурно-мистецькi заходи - 20,0 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 38,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 145,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6441,6 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 36,4 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 88,9 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 102,6 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 18,6 тис.грн.; - житлово-експлуатацiйне господарство - 733,2 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 23,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 173,7 тис.грн.; - фiнансова допомога ГО " Спортфедерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку" - 5,0 тис.грн.; Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - встановлення дитячого майданчика по вулицi Кристинопiльськiй - 25,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт бiблiотек-фiлiй № 4,9 - 46,4 тис.грн.; - придбання комп'ютерної технiки для апарату управлiння вiддiлу культури - 19,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ДЮСШ № 2 - 70,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт дошкiльних навчальних закладiв - 50,1 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 452,4 тис.грн.

08.09.2016 Вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО
Iнформуємо Вас, що у вiвторок, 13 вересня, о 15:00 год. у великiй сесiйнiй залi (4-й поверх) Червоноградської мiської ради вiдбудеться засiдання Координацiйної ради з питань надання допомоги учасникам АТО. Запрошуються учасники АТО усiх хвиль демобiлiзацiї. Порядок денний:1. Надання медичної допомоги та забезпечення пiльговими медикаментами учасникiв АТО (доповiдає заступник головного лiкаря по полiклiнiчнiй роботi ЧЦМЛ - Мiрошник Олександр Пантелейович). 2. Забезпечення пiльговим харчуванням дiтей учасникiв АТО (доповiдає начальник вiддiлу освiти - Гомонко Iгор Iванович). 3. Формування та наповнення гаражного кооперативу видiленого для учасникiв АТО (доповiдають представники робочої групи). 4. Про надання соцiальних виплат i соцiальних послуг учасникам АТО (доповiдає в.о. начальника УПСЗН - Шеремета Оксана Iгорiвна). 5. Проведення роботи з учасниками АТО 4-5 хвиль демобiлiзацiї (доповiдає вiйськовий комiсар Червоноградського мiського вiйськового комiсарiату - Олещенко Руслан Олександрович). 6. Вирiшення земельних питань учасникiв АТО (доповiдає начальник вiддiлу Держгеокадастру у м. Червоноградi - Токай Роман Несторович). 7. Рiзне.

06.09.2016 Фестиваль творчих родинних колективiв "Родинне джерело"
18 вересня 2016 року о 16.00 год. в м.Червоноградi на сценi парку культури буде проводитися фестиваль творчих родинних колективiв "Родинне джерело". Запрошуємо творчi родини Львiвської областi, без обмежень у вiцi, взяти активну участь у фестивалi. Бажаючим взяти участь у фестивалi просимо звертатися за адресою: вул.Грушевського,11 вiддiл культури тел. 4-74-05, факс 2-25-13. Заявки приймаються до 14 вересня 2016 року

06.09.2016 Про виплату державних допомог"
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6441,6 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за вересень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку протягом 08 - 09 вересня 2016 року для виплати 5331 отримувачу соцiальних допомог

05.09.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 26.08.2016 - 01.09.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 737,7 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - стабiлiзацiйна дотацiя - 1 566,6тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 2 497,2тис.грн.; - медична субвенцiя - 2 282,0тис.грн.; - субвенцiя на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку -222,0тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 1 575,4 тис.грн. - iншi субвенцiї - 6,6тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 8,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 363,2 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 39,4 тис.грн.; - продукти харчування - 16,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1575,4 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 7,2 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 158,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту амбулаторiї в лiкарнi - 70,4 тис.грн.; капiтальний ремонт бiблiотеки-фiлiї № 9 - 37,2 тис.грн.; - придбання комп'ютерної технiки для централiзованої бухгалтерiї вiддiлу культури - 9,0 тис.грн.

02.09.2016 Не буде газу у Соснiвцi та Гiрнику!
Червоноградське управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ "Львiвгаз" повiдомляє, що у зв'язку iз ремонтними роботами на газопроводi середнього тиску, буде припинено подачу газу в м.Соснiвка та смт.Гiрник 5 вересня з 9:00 до 6 вересня 17:00.

29.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 22 серпня - 26 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 8 101,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -853,4 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 2 784,5 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 10,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 5799,9 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 57,3 тис.грн.; - продукти харчування - 33,8 тис.грн.; - культурно-мистецькi заходи - 102,2 тис.грн.; - стипендiї - 289,1 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 853,4 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2784,5 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 140,9 тис.грн; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 19,3 тис.грн., в тому числi: зарплата - 19,0 тис.грн., електроенергiя - 0,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 54,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 53,3 тис.грн., електроенергiя - 1,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,7 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт ДНЗ № 12 - 45,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 81,1 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ЧЗШ № 6 - 50,0 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту гiрницької музичної школи - 8,4 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту амбулаторiї в лiкарнi - 15,0 тис.грн.; - спiвфiнансування обласного мiкропроекту по капiтальному ремонту ДНЗ № 5 - 40,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт тепломереж по вулицi Шептицького - 60,9 тис.грн., по вулицi Корольова - 87,1 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Комунальник" (штабелер гiдравлiчний) - 18,4 тис.грн.; - фiнансування обласної цiльової програми "Спортивний майданчик на 2011-2016 роки" - 500,0 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Червоноградтеплокомуненерго" - 250,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дахiв в м. Соснiвка - 24,2 тис.грн.

22.08.2016 Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що з початку 2016 року: - видано 188 направлень на протезнi пiдприємства для забезпечення протезно-ортопедичними виробами, - скеровано на протезнi пiдприємства 109 електронних направлень для забезпечення iнвалiдiв крiслами-колiсними та iншими засобами реабiлiтацiї, - забезпечено 43 iнвалiди 53-а засобами реабiлiтацiї, - забезпечено путiвками на санаторно-курортне лiкування 26 iнвалiдiв внаслiдок загального захворювання, iнвалiдiв з дитинства та 31 ветеран вiйни, - скеровано 46 учасникiв бойових дiй АТО на проходження реабiлiтацiї в реабiлiтацiйнi установи "Орiзонт", "Карпатськi зорi", "Золота нива", "Коло друзiв", "Хирiв-Рент-Iнвест", - пройшли соцiальну адаптацiю за професiєю "водiй автотранспортних засобiв категорiї "В" 11 учасникiв АТО, органiзовується група для навчання на курсах водiїв ще з 13 учасникiв АТО.

22.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 15 серпня - 19 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 654,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - iншi субвенцiї - 113,4 тис. грн.. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 518,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ (вiдпускнi) - 9,9 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 1,2 тис.грн.; - продукти харчування - 20,0 тис.грн.; - компенсацiї на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом - 72,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 47,4 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 656,6 тис.грн; - придбання канцтоварiв для учнiв першого класу, якi перебувають у складнiй життєвiй ситуацiї та спортивнi заходи - 16,9 тис.грн.; - фiнансова пiдтримка громадської органiзацiї "Промiнь Надiї"- 4,5 тис.грн.; - придбання спортивної форми та спортивного iнвентарю Гiрницькiй селищнiй радiй - 3,0 тис.грн.; - виплату пiльгових пенсiй працiвникам лiкарнi - 2,0 тис.грн.; - пiльговi медикаменти та пiльгове зубопротезування - 23,1 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт покрiвлi над спортзалом у ЧСШ № 8-35,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт харчоблоку ДНЗ №18-99,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт системи опалення ЧНВК №13-14,5 тис.грн., ЧЗШ № 9- 13,1 тис.грн.; - капiтальний ремонт покрiвлi ЧЗШ № 2-7,5 тис.грн.; - спiвфiнансування до обласних мiкропроектiв - 40,0 тис.грн., в тому числi: - спортмайданчик ЧЗШ №7 - 11,8 тис.грн.; - замiна вiкон ЧЗШ №6 - 1,9 тис.грн.; - замiна вiкон та дверей у Гiрницькiй музичнiй школi - 26,3 тис.грн.; - придбання комп"ютерної технiки для управлiння працi та соцiального захисту населення - 40,0 тис.грн.; - реконструкцiя пр.Шевченка iз влаштуванням майданчика для паркування 99,2 тис.грн.; - капiтальний ремонт теплових мереж - 282,9 тис.грн.; - влаштування спортивного майданчика - 29,7 тис.грн.; - влаштування дитячих майданчикiв - 215,0 тис.грн. - влаштування освiтлення вул.Корольова -126,0 тис.грн.

15.08.2016 Cоцiальна адаптацiя учасникiв АТО
Для здiйснення заходiв iз соцiальної адаптацiї учасникiв АТО у 2016 роцi з державного бюджету управлiнню працi та соцiального захисту населення видiлено 82475 грн., з яких у I пiврiччi використано 33554 грн. для навчання 11 учасникiв АТО у Червоноградськiй автомобiльнiй школi ТСОУ за професiєю "водiй автотранспориних засобiв" категорiї "В". Ще 13 чол. пройдуть соцiальну адаптацiю у II пiврiччi поточного року.

15.08.2016 Психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО
З початку року управлiнням працi та соцiального захисту населення 46 учасникiв АТО скеровано для отримання послуг з психологiчної реабiлiтацiї в реабiлiтацiйнi заклади ДП "Пiвдень-курорт-сервiс" (сан. "Орiзонт" ), ТЗОВ "Санаторiй "Карпатськi зорi", Мiжрегiональний реабiлiтацiйний центр (на базi санаторiїв Iм.Лазо та "Золота нива"), ТЗОВ "Коло друзiв", та ТЗОВ "Хирiв- Рент-Iнвест".

15.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 8 серпня - 12 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 13 639,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 1 180,8 тис.грн; - медична субвенцiя - 2 282,0 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям -6 426,9 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0,5 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй 1 090,0 тис.грн; - Iншi субвенцiї - 3,0 тис. грн.. - До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 157,6 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4575,8 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 4,0 тис.грн.; - продукти харчування - 70,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 6627,7 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 112,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 94,7 тис.грн; - благоустрiй мiста - 7,0 тис.грн.; - вiдрядження - 5,6 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 26,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання Народного дому - 20,8тис.грн.; - субвенцiя бюджету смт. Гiрнику на утримання Народного дому - 3,5тис.грн.; - виплату на пiльговий проїзд - 145,0тис.грн.; - придбання медикаментiв та перев'язочних матерiалiв - 75,0тис.грн.; - поточний ремонт дорiг по вул. Надрiчна, Б.Грiнченка, О.Поповича, В.Стуса, В.Стефаника, Св. Володимира, А.Шептицького -337,2 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 206,5 тис.грн.; - капiтальний ремонт фiлiй №4,9 Червоноградської Централiзованої бiблiотечної системи - 8,4 тис.грн.; - реконструкцiя Соснiвської музичної школи - 25,5 тис.грн.; - внески в поповнення статутного фонду КП "Комунальник" - 153,5тис.грн; - придбання пiдручникiв для загальноосвiтнiх шкiл - 156,2тис.грн; - придбання оргтехнiки для запровадження системи дiагностично-спорiднених груп в Українi - 103,5тис.грн.

09.08.2016 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6426,9 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за серпень 2016 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку протягом 10-11 серпня 2016 року для виплати 5250 отримувачам соцiальних допомог.

08.08.2016 Вiдбулось засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам
3 серпня 2016 року пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Турко Наталiї Романiвни вiдбулось засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам. Розглянуто питання щодо призначення (вiдновлення) рiзних видiв соцiальних виплат (пенсiй, страхових виплат, грошових допомог) 13-ти внутрiшньо перемiщеним особам. За результатами розгляду документiв, 25-ти внутрiшньо перемiщеним особам припинено виплати у зв'язку iз наданням ними недостовiрної iнформацiї (повернення до покинутого мiсця проживання, тощо).

08.08.2016 Онлайн-жеребкування
Сьогоднi, 8 серпня о 16.00 год у сесiйнiй залi Червоноградської мiської ради вiдбудеться онлайн-жеребкування членiв комiсiї вiд громадських органiзацiй для конкурсу на замiщення вакантної посади директора Червоноградської центральної бiблiотечної системи.

08.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 29 липня - 5 серпня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 413,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 139,3тис.грн.; - стабiлiзацiйна дотацiя - 1 566,5 тис. грн.; - освiтня субвенцiя - 1 180,8 тис.грн; - медична субвенцiя - 2 282,0 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню -2 282,0 тис.грн; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй 1 090,0 тис.грн До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 17,3 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 701,3 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 132,2 тис.грн.; - продукти харчування - 5,0 тис.грн.; - фiнансову пiдтримку ГО МПО УТОС - 6,0 тис.грн.; - виплату поточних трансфертiв пiдприємствам (КП "Радiостудiя Новий Двiр", КП "Редакцiя газети Новини Прибужжя", КП "Нептун") - 49,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2585,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 123,8 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 103,8 тис.грн; - благоустрiй мiста - 120,8 тис.грн.; - вiдрядження - 14,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 44,2 тис.грн.; - виплату пенсiй i допомоги - 38,0тис.грн.; - виплату на пiльговий проїзд - 182,1тис.грн.; - придбання медикаментiв та перев'язочних матерiалiв - 261,4тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 773,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дошкiльних навчальних закладiв - 240,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт фiлiй №4,9 Червоноградської Централiзованої бiблiотечної системи - 27,0 тис.грн.; - реконструкцiя Соснiвської музичної школи - 29,0 тис.грн.; - будiвництво кладовища для мiста Червонограда - 300,0 тис.грн.; - видатки по землеустрою - 2,0 тис.грн.

01.08.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 22 липня - 28 липня 2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 6 751,6 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - стабiлiзацiйна дотацiя - 1 566,5тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 1 804,8 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 7,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 4524,0 тис.грн ; - оплату за спожитi енергоносiї бюджетними установами - 16,5 тис.грн.; - продукти харчування - 58,0 тис.грн.; - стипендiї - 180,3 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1804,8 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 3,0 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 9,9 тис.грн; - благоустрiй мiста - 19,2 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 32,3 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 21,6 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 3,4 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт загальноосвiтнiх шкiл - 79,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дошкiльних навчальних закладiв - 120,3 тис.грн.; - капiтальний ремонт даху по вулицi Львiвська, 13 в м. Соснiвка - 6,9 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Школяр" - 400,0 тис.грн.


Он-лайн трансляцiя


Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Газета Новини Прибужжя

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради