Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
ПРОЇЗД У МАРШРУТКАХ ПОДОРОЖЧАВ

На засiданнi виконавчого комiтету було прийнято рiшення збiльшити проїзд у мiському транспортi...

Останнi новини
27.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17.03.2017 - 23.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 2 272,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 529,4тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 154,7тис.грн.; До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 4,5 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 13,9 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 341,1 тис.грн.; -медикаменти - 100,0 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -спортивнi заходи - 13,0 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 154,7 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 527,6 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 30,9 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 533,9 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 7,8 тис.грн.; -надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 140,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ № 5 - 12,0 тис.грн. (електроенергiя); -субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 6,8 тис.грн. (електроенергiя).

20.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10.03.2017 - 16.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 21 019,5 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 93,7 тис.грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 7 954,2тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385 тис. грн.; - медична субвенцiя - 2 905,4тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв в сумi 340тис.грн. Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9896,6 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 1374,9 тис.грн.; - продукти харчування - 9,7 тис.грн.; - спортивнi заходи - 31,7 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 7954,2 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 51,3 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 78,7 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 20,1 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки спорткомплексу "Шахтар" - 200,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 5,5 тис.грн. (зарплата); Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання комп'ютерної технiки для КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 20,0 тис.грн.

13.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 03.03.2017 - 09.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 10 327,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства - 7 108,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 8,7 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3,1 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 839,1 тис.грн.; -медикаменти - 0,8 тис.грн.; -продукти харчування - 60,0 тис.грн.; -допомога дiтям-сиротам - 7,2 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 7108,4 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 328,4 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 26,1 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 12,4 тис.грн; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,0 тис.грн.; -компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 83,0 тис.грн.; -субвенцiя з бюджету м. Червоноград державному бюджету на виконання програм соцiально-економiчного розвитку - 10,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,5 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 96,5 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,8 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -придбання багатофункцiонального пристрою для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 23,8 тис.грн.

09.03.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7108,4 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за березень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 10 березня 2017 року для виплати 5452 отримувачам соцiальних допомог.

06.03.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 24.02.2017 - 02.03.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 40 821,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:- базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 30 381,6тис.грн.; - освiтня субвенцiя - 3 385 тис. грн.; - медична субвенцiя -2 905,4 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 158 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: -виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 29,3 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 270,3 тис.грн.; - медикаменти - 225,0 тис.грн.; - продукти харчування - 50,0 тис.грн.; - пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 30435,9 тис.грн.; - пiльговi медикаменти - 242,8 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 94,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 51,1 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,4 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 13,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 120,0 тис.грн.; - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Нiка" - 20,0 тис.грн.; - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 41,5 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 92,0 тис.грн.

27.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 17.02.2017 - 23.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 3 827,2 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 21,1 тис.грн.- субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 2,2тис.грн., До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 216,9 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 11336,1 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 436,1 тис.грн.; -медикаменти - 143,7 тис.грн.; -продукти харчування - 5,0 тис.грн.; -транспортування мобiлiзованих призовникiв - 1,7 тис.грн.; -пiльговi пенсiї - 42,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 841,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 2,6 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 60,2 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 690,5 тис.грн; - фiнансова пiдтримка спорткомплексу "Шахтар" - 400,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 45,4 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 133,6 тис.грн. в тому числi: зарплата - 123,8 тис.грн., електроенергiя - 9,8 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 9,6 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - придбання радiомiкрофонної системи для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 7,0 тис.грн.

20.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 10.02.2017 - 16.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 11 660 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - базова дотацiя - 109,3тис.грн., - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 21,1 тис.грн. - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 5,3тис.грн., - освiтня субвенцiя - 3 385тис.грн., - медична субвенцiя - 3 309,4тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 9,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9741,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 3217,1 тис.грн.; -медикаменти - 106,3 тис.грн.; - продукти харчування - 14,0 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 26,5 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 46,4 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 33,2 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 29,3 тис.грн.; - фiнансова допомога ГО " Спортфедерацiя для атлетiв з особливостями розумового та фiзичного розвитку" - 20,0 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 35,5 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 91,3 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 36,7 тис.грн. (зарплата).

15.02.2017 Психологiчна реабiлiтацiя учасникiв АТО
Управлiння працi та соцiального захисту населення повiдомляє, що ДП "Пiвдень-Курорт-Сервiс" на базi санаторiю "Орiзонт" (cмт. Сергiївка, Бiлгород-Днiстровський район, Одеська обл.) з 14 березня 2017 року надає послуги з психологiчної реабiлiтацiї учасникам антитерористичної операцiї. Термiн реабiлiтацiї - 14 днiв. Для отримання послуг до управлiння працi та соцiального захисту населення (вул.Сокальська, 1, Ш-й поверх, каб.309) необхiдно подати посвiдчення учасника бойових дiй та документ, що пiдтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операцiї в районах її проведення. Контактний тел. 4-10-65.

13.02.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 03.02.2017 - 09.02.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 15 594,9 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 7 190,4 тис. грн.; - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати - 5 371,3 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 376,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 433,0 тис.грн.; - продукти харчування - 82,0 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7190,4 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 5869,3 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 27,5 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 57,8 тис.грн; -надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн.; -благоустрiй мiста - 175,9 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 52,6 тис.грн. (зарплата); -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 146,7 тис.грн., в тому числi: зарплата - 137,3 тис.грн., електроенергiя - 9,4 тис.грн.

08.02.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 7190,4 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за лютий 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 09 -10 лютого 2017 року для виплати 5331 отримувачу соцiальних допомог

07.02.2017 Прямий ефiр з мiським головою
В четвер, 9 лютого, о 19:00 на телеканалi Бужнет розпочнеться прямий ефiр. Гiсть студiї - мiський голова Червонограда Андрiй Залiвський. Запитання меру можна задати в телефонному режимi за номером 093 314 32 24 або в коментарях пiд цим записом. Ведучi - Наталка Глаговська та головний редактор iнформагенства Щоденник Червоноград Алла Березюк

23.01.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 13.01.2017 - 19.01.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 5 417,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - медична субвенцiя - 4 994,8 тис. грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 0,1 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 7395,4 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 31,7 тис.грн.; - продукти харчування - 45,5 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 48,0 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 16,8 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 13,9 тис.грн; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,5 тис.грн.; - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 12,0 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 68,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 32,7 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 82,2 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 12,1 тис.грн. (зарплата).

16.01.2017 Про виплату державних допомог
За iнформацiєю управлiння працi та соцiального захисту населення з державного бюджету надiйшла субвенцiя у розмiрi 6946,0 тис. грн. на виплату державних допомог сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам за сiчень 2017 року. Кошти будуть перерахованi на рахунки банкiвських установ та пiдприємства поштового зв'язку 17 - 18 сiчня 2017 року для виплати 5159 отримувачам соцiальних допомог.

03.01.2017 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 23.12.2016 - 29.12.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 28 914,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - Базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 19 917,3 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй - 46,1 тис.грн; -Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво (придбання) житла для сiмей загиблих вiйськовослужбовцiв, якi брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, а також для iнвалiдiв I-II групи з числа вiйськовослужбовцiв, якi брали участь у зазначенiй операцiї, та потребують полiпшення житлових умов - 430,9 тис. грн.; -Медична субвенцiя -18,4 тис.грн; -Iншi субвенцiї -61,9 тис.грн. -До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 197,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ). Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14,0 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 13,7 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 19917,3 тис.грн.; -пiльговi медикаменти - 268,3 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 28,7 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -реконструкцiя вiддiлення iнфекцiї в лiкарнi - 127,6 тис.грн.; - придбання обладнання для лiкарнi - 333,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт вулицi Сокальська - 295,0 тис.грн., Хмельницького - 12,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт приймального вiддiлення в лiкарнi - 45,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт дитячої полiклiнiки - 169,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт полiклiнiки для дорослих - 59,9 тис.грн.; - капiтальний ремонт ЧЗШ № 5 - 33,3 тис.грн., ДНЗ № 17 - 47,6 тис.грн.; - субвенцiя на придбання комп'ютерної технiки та iнтерактивних засобiв навчання для шкiл - 100,0 тис.грн.; - реконструкцiя дорослої полiклiнiки для влаштування жiночої консультацiї - 63,0 тис.грн.; - субвенцiя на придбання житла загиблим в АТО - 430,9 тис.грн.; - влаштування освiтлення по вулицi Новодвiрська - 37,5 тис.грн., по вулицi Наливайка - 36,9 тис.грн.

30.12.2016 Соцiальний захист внутрiшньо перемiщених осiб
Станом на 01.01.2017 року на облiку в управлiннi працi та соцiального захисту населення перебуває 365 внутрiшньо перемiщених осiб (надалi - ВПО), в т.ч. 185 ВПО з Донецької обл., 148 ВПО з Луганської обл. та 32 ВПО з АР Крим. Упродовж 2016 року прибуло 105 ВПО, вибуло 109 ВПО. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.06.2016р. № 365 змiнено порядок надання соцiальних виплат ВПО (пенсiй (щомiсячного довiчного грошового утримання), довiчних державних стипендiй, усiх видiв соцiальної допомоги та компенсацiй, матерiального забезпечення, надання соцiальних послуг, субсидiй та пiльг), зокрема, призначення (вiдновлення) проводиться за рiшенням Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат ВПО (надалi - Комiсiя), склад якої затверджено виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради. У 2016 роцi Комiсiєю проведено 22 засiдання, на яких розглянуто 173 заяви ВПО на призначення (вiдновлення) рiзних видiв соцiальних допомог. Комiсiя приймає рiшення про призначення (вiдновлення) або вiдмов у призначеннi (вiдновленнi) всiх видiв соцiальних виплат з врахуванням акта обстеження матерiально-побутових умов сiм'ї. Управлiнням працi та соцiального захисту населення в 2016 роцi виплачено щомiсячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 1536,2 тис. грн

26.12.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 16.12.2016 - 22.12.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 4 700,8 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: - Базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 511,3 тис.грн.; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 1 243,2 тис.грн; -Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на модернiзацiю та оновлення матерiально-технiчної бази професiйно-технiчних навчальних закладiв державної форми власностi -330,0тис. грн.; -Медична субвенцiя -129,5 тис.грн; -Iншi субвенцiї - 186,5 тис.грн.До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 190,5 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 8041,1 тис.грн ; - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 4159,1 тис.грн.; - медикаменти - 366,5 тис.грн.; - продукти харчування - 259,8 тис.грн.; - спортивнi заходи - 6,9 тис.грн.; - стипендiї - 320,6 тис.грн.; - допомоги сiм'ям з дiтьми - 509,9 тис.грн.; - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1301,9 тис.грн.; - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 344,7 тис.грн.; - послуги наданi бюджетним установам - 531,8 тис.грн.; - благоустрiй мiста - 538,0 тис.грн.; - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 13,9 тис.грн.; - поточний ремонт дорiг - 55,8 тис.грн.; - фiнансова допомога КП "Червоноградтеплокомуненерго" - 500,0 тис.грн.; - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 217,0 тис.грн., в тому числi: зарплата - 163,9 тис.грн., предмети - 46,0 тис.грн., продукти харчування - 3,4 тис.грн., водопостачання - 2,5 тис.грн., послуги - 1,9 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 23,3 тис.грн. (зарплата); - субвенцiя бюджету м. Львiв - 90,0 тис.грн. Кошти спецiального фонду були спрямованi на: - капiтальний ремонт внутрiквартальних дорiг - 16,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт входу в 7 пiдїзд по вулицi Шептицького - 45,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт ДНЗ № 16 - 49,4 тис.грн., ЧЗШ № 14 - 56,3 тис.грн., ДЮСШ № 1 - 43,5 тис.грн., ЧСШ № 8 - 24,5 тис.грн.; - субвенцiя на придбання контейнерiв - 190,0 тис.грн.; - реконструкцiя магiстрального водопроводу по вулицi Яворницького - 61,6 тис.грн.; - субвенцiя на модернiзацiю ПТУ № 11 - 330,0 тис.грн.; - придбання компютера для ДНЗ № 18 - 9,9 тис.грн.; - придбання ноутбукiв для ЧСШ № 8 - 86,3 тис.грн., ЧЗШ № 9 - 69,3 тис.грн.; - поповнення статутного фонду КП "Комунальник" - 589,5 тис.грн.; - встановлення освiтлення по вулицi Миру - 37,0 тис.грн.; - капiтальний ремонт покрiвлi даху гаражiв лiкарнi - 63,4 тис.грн.; - капiтальний ремонт пасажирських лiфтiв по вулицi Бандери 18 - 9,2 тис.грн., Бандери 25 - 50,9 тис.грн., Бандери 14 - 47,0 тис.грн., Стуса 21а - 37,5 тис.грн., Бандери 2а - 67,9 тис.грн., Бандери 27 - 86,9 тис.грн.; - придбання проектора для ЧЗШ № 4 та гiмназiї - 34,3 тис.грн., - реконструкцiя ДНЗ № 10 - 105,0 тис.грн.; - субвенцiя м. Соснiвка на капiтальний ремонт народного дому - 100,8 тис.грн.; - виготовлення проектної документацiї будiвлi ЧЗШ № 6 - 262,9 тис.грн.; - реконструкцiя вiддiлення iнфекцiї - 7,4 тис.грн., вiддiлу стерилiзацiї - 197,2 тис.грн.

19.12.2016 Мiське фiнансове управлiння надає iнформацiю про рух коштiв мiського бюджету
Протягом 09.12.2016 - 15.12.2016 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 17 804,3 тис.грн., в тому числi з державного бюджету: -Базова дотацiя - 139,4 тис.грн; - Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства- 7 354,5 тис.грн.; -Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню - 709,1 тис.грн; -Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - 0,5 тис.грн; -Освiтня субвенцiя - 2 809,9 тис. грн.; -Медична субвенцiя - 2 803,2 тис.грн -Iншi субвенцiї - 85,9 тис.грн. До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 1 050,0 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ ) . Кошти загального фонду були спрямованi на: -виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 9468,2 тис.грн ; -оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 506,2 тис.грн.; -медикаменти - 164,5 тис.грн.; -продукти харчування - 270,8 тис.грн.; -спортивнi заходи - 8,8 тис.грн.; -культурно-мистецькi заходи - 55,0 тис.грн.; -допомоги сiм'ям з дiтьми - 7354,5 тис.грн.; -пiльги, субсидiї, компенсацiї - 866,1 тис.грн.; -пiльговi медикаменти - 26,6 тис.грн.; -предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 312,9 тис.грн.; -послуги наданi бюджетним установам - 267,7 тис.грн.; -вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 27,4 тис.грн.; -поточний ремонт дорiг - 94,5 тис.грн.; -благоустрiй мiста - 333,3 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 111,2 тис.грн., в тому числi: зарплата - 22,8 тис.грн., матерiали - 12,8 тис.грн., теплопостачання - 75,2 тис.грн., електроенергiя - 0,3 тис.грн.; -субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 477,5 тис.грн., в тому числi: зарплата - 65,1 тис.грн., теплопостачання - 308,6 тис.грн., продукти харчування - 28,1 тис.грн., матерiали - 58,2 тис.грн., електроенергiя - 16,5 тис.грн.; - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 18,4 тис.грн. (зарплата). Кошти спецiального фонду були спрямованi на: -придбання обладнання для виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради - 196,2 тис.грн.; -капiтальний ремонт ЧЗШ № 2 - 18,8 тис.грн.; -влаштування зупинки по вулицi Львiвськiй - 19,8 тис.грн.; -капiтальний ремонт пасажирських лiфтiв по Стуса 43а - 101,1 тис.грн., Сокальська 30 - 107,3 тис.грн., Бандери 12 - 107,3 тис.грн.; -придбання медичного обладнання для лiкарнi - 79,9 тис.грн.; -придбання шкiльного автобуса - 1500,0 тис.грн.; -придбання ноутбука для ЧНВК № 3 - 8,5 тис.грн.; -придбання сервера, комп'ютера, принтера для бухгалтерiї вiддiлу освiти - 81,0 тис.грн.; -придбання комп'ютерної технiки для ДЮСШ № 1 - 19,3 тис.грн.; -влаштування смiттєвих майданчикiв по вул. Стрiлецька, Довбуша, на кладовищах - 49,8 тис.грн.; -влаштування освiтлення бiля ЧЗШ № 12 - 57,4 тис.грн., дитяче мiстечко - 4,5 тис.грн.; -реконструкцiя iнфекцiйного вiддiлення в лiкарнi - 18,7 тис.грн.; -капiтальний ремонт ДНЗ № 13 - 49,4 тис.грн.; -капiтальний ремонт водопроводу по вул. Клюсiвська - 207,2 тис.грн., капiтальний ремонт каналiзацiйної насосної станцiї по вул. Грушевського - 124,5 тис.грн.; -придбання апаратури для Гiрницького народного дому - 33,2 тис.грн.

14.12.2016 Вiдбулось засiдання Координацiйної ради у справах iнвалiдiв
13.12.2016 року вiдбулось засiдання Координацiйної ради у справах iнвалiдiв, пiд головуванням заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Турко Н.Р. Заслуховувалась iнформацiя керiвникiв установ, громадських органiзацiй щодо вирiшення правових, економiчних, соцiально-психологiчних питань, соцiально-трудової реабiлiтацiї людей з обмеженими можливостями вiдповiдно до "Мiської комплексної програми правового захисту, соцiальної пiдтримки i реабiлiтацiї людей з iнвалiднiстю на 2015-2018р", затвердженої рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 25.06.2016р. №844.
      Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, голова Комiтету забезпечення доступностi, Балко Д.I. поiнформував, що щорiчно рiшенням виконкому затверджується перелiк об'єктiв, якi пiдлягають облаштуванню елементами доступностi. У 2016 р. з мiсцевого бюджету було використано 37,9 тис. грн на влаштування пандусiв на дорожньо - шляховiй мережi.


Посилання на он-лайн трансляцiю

GPS КАРТА ЧЕРВОНОГРАДСЬКИХ МАРШРУТОК

Це цiкаво!
Музейна вiтальня
Життя мiста на сторiнках його iсторiї, музейних виставках та експозицiях
Книжкова полиця
Бiблiотека - це скарбниця всiх багатств людського духу

Створи логотип иiста

Мiський голова Андрiй Залiвський
       
РАДИЙ ВIТАТИ ВАС НА ОФIЦIЙНОМУ САЙТI
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ!
       Надiюсь, що iнформацiя, котра тут розмiщена допоможе у вирiшеннi Ваших питань.
       Свої пропозицiї щодо оформлення та наповнення сайту надсилайте на поштову скриньку:
       orgv78@ukr.net
       
З повагою, мiський голова Червонограда
Андрiй Залiвський

Управлiння юстицiї iнформує
2013 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради